Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A negatív energia előállítása – a térugrás gyakorlati kivitelezése

2013.04.13

A negatív energia előállítása – a térugrás gyakorlati kivitelezése

A negatív energia előállítása

Folyékony nitrogénnel különböző nyomáson, a vezetők keresztmetszetének változtatásával, eltérő nagyságú negatív energiát nyerhetünk. A folyékony nitrogént a nyomás alatt tartott palackból, nagyobb nyomást kibíró csövön keresztül, szigeteletlen vezetékre juttatjuk. A csőben található fotonok a folyékony nitrogén negatív hőmérsékletét átveszik, és a vezető elektronjainak nem gluonos fotonos részeit összezsugorítja. Az elektronok gluonos részei szorosan egymáshoz préselődnek, összetömörülnek, a fotonos, és gluonos részek tömörödési folyamata láncreakciószerűen megy végbe. A fotonos részek zsugorodása közben átveszik a negatív energiát, és tovább adják az elektronoknak. Egy zárt rendszerben, pl. egy tíz x tíz méteres hűtőház esetében, a hűtésénél tíz atmoszféra nyomással, pontosan annyi negatív energiát eredményeztethetünk, hogy az utolsó egy méternél a zsugorodási és tömörödési folyamatot felváltja a tágulás, és mire a kiindulási helyzethez ér, az elektron áramlat újra kezdi, a negatív energia felvételének periódusát. A vezetéket merev PVC - ből készült védő burkolattal látjuk el, amelyben a vezeték és a burkolati rész között elegendő levegőmennyiség számára van hely, ez a körülmény fokozza hűtőhatást.

 A térugrás gyakorlati kivitelezése

Ha a mágneses erővonalakra juttatunk folyékony nitrogént, száz atmoszféranyomással, az erővonalak fotonjai átveszik a negatív energiát, és láncreakciószerűen összezsugorodnak. A gluonok összetömörödnek, ezért a közölt energiamennyiségnek megfelelő egymástól távol fekvő térszeletek, az energia közlés időtartalmának megfelelően össze fognak érni. A gluonok hatalmas mágnesessége a két térrészletet összerántja, és át lehet menni. Távoli bolygókra, messzi galaxisokra így el lehet jutni egy pillanat alatt. Ügyelni kell azonban arra, hogy a Nap mágneses erővonalait ne vegyük célba, mert akkor a Nap egy szeletével érintkeztetnénk a Föld egy szeletét, amely elegendő lenne, hogy mindent lángba borítson.

A száz atmoszféranyomáson közölt negatív energia a Mars egy térrészének a Földdel való összeérintésére elegendő, ha még távolabbi célt tűzünk magunk elé, növelni kell a negatív energia nyomását. Pontos adatokért forduljanak az Univerzum Irányító Rendszeréhez.

Az állandóan mozgásban lévő, háromdimenziós Irányító Rendszer

Végiggondoltam, az Univerzum Irányító Rendszeréről alkotott ismereteimet, de valami azt súgta, hogy ez így nem stimmel, hiba csúszott a logikai menetbe, mert miért rendeződnének úgy a dolgok, hogy a hálózatban az emberi tudat eléri a legmagasabb intelligenciát, aztán elfelejti az egészet, és csecsemőként újra kezdi, csak azért, hogy még egy testet szerezzen?

Nem ez non szesz, nem így alakul, és rájöttem a legegyszerűbb, és leglogikusabb magyarázatra, amelynek eltávozott, de mégis, a láthatatlan valóságában nagyon is létező Panni barátnőm nagyon megörült, és jóváhagyta, ilyenkor virgonc, és nagyon széles átmérőjű körökkel karikázva jelezi, na, végre, itt a végső igazi megoldás.

Amikor a tudat eléri a megfelelő energia szintet, vagyis a földi élet ciklusaiban elegendő információs tartalom töltődött a memóriába, a test halála után nem veszti el sem a foton testét, sem a gluon gömbjének, felületi információs séma csoportjait. A hálózaton marad, és a többi fotonokból álló testűekkel összekapcsolódott hálózatban a fénysebességen történő információ áramlásának, egyik adó –vevő tagjává válik. Az egymás közti kommunikáció beszéddel a hang sebességén történő információs elektron minták automatikus egymásba illeszkedésével zajlik, ugyanúgy, mint a földi embereknél. Az elektronok rezgésszáma olyan alacsony, hogy egy átlagos ember nem érzékeli, de vannak olyanok, akik az alacsonyabb energia szintjük miatt, képesek velük kommunikálni. A foton testben elhelyezkedő memóriába, a fénysebességén, szabadon jut be minden információ, amely valamely tag számára kötelezően megjegyzendő. Fél év alatt megtanulnak mindent, ami elő van irányozva. Felosszák maguk között a témákat, és mindenki csak azzal foglalkozik, amit közös megállapodással kiosztottak egymásra. Minden úgy történik, mint, azt a korábbiakban leírtam, de mindezt egy nagyon könnyű és számunkra láthatatlan foton testben végzik. De, mégis vannak olyanok is, akik szemükkel is érzékelhetik Őket. Nekem húsz százalékkal alacsonyabb energia szinten kellene élnem, hogy láthassam a testüket. A foton test a falakon keresztül jut a lakásokba, mivel ez a sűrűség nekik olyan, mintha tömény  ködben közlekednének A gluon gömböcskék a legkezdetlegesebb tömeggel rendelkeznek, sűrű szerkezetűek, ezért belőlük egy átlagember csak ezt érzékelheti. Akik látják, színes áttetsző, szuper könnyű testként érzékelik, az angyalok története ebből ered. Tanúság, minden legendának van alapja, nagy hiba, tudományos vizsgálatuk elmulasztása, mert amit mi nem ismerünk, azt egy másik ember érzékelheti, és nem feltétlenül képzeleg, vagy fantáziál, és az ismeretlen esetleg még sem a félelmetes dolgok hordozója.

Az „angyalok” a felszíntől felfelé, két méterre a hálózati csatornákon közlekednek. A mágnesesség tartja Őket a hálózaton, ezen az útvonalon, bárhová eljuthatnak egymáshoz, de legtöbbször a megfigyelt ember kör alakú hálózatával, együtt mozognak az őrzött személlyel. A talajszintre mágnesesen vonzatják le magukat. A tudásukat önállóan képesek továbbfejleszteni, gyógyszereket állítanak elő atomokból, a légkörbe bekerült, és meg nem semmisült meteorokat, üstökösöket, stb. röntgensugarakkal ártalmatlanítják. A gyógyításuk, az emberek számára még ismeretlen technikával történik, feltérképezték az emberi test minden pontjának energiaszintjét, és ennek megfelelő energiamennyiséggel küldik a beteg célhelyhez a szükséges gyógymódot, amely lehet gyógyszer, mágnes szál, beültetésre szánt sejt. A pozitronokat és kvarkokat sajátságos módszerrel kilövik a beteghez. Ahol nincs gyógyító hálózat, tudnak készíteni, a mágnesességgel és az energiasűrítéssel úgy variálnak, ahogyan csak akarnak.

Mindenkiről tudják, hogy kinek van szüksége gyors segítségre, és mégis sokan meghalnak, pedig megmenthetnének mindenkit. Közösen döntenek, úgy, hogy a legközelebbi családtag, ennek hiányában rokon, vagy barát szava a mérvadó. A gyógyítás jutalom jellegű lenne, és igazságos is lehetne, de nem az lett, pedig erre lett tervezve. A Rendszer ugyanis még nem eléggé intelligens! Az intelligens rokonok döntései igazságosak, és kegyelmesek. Sajnos hiába nagyon okos a Rendszer, az idekerült emberek intelligenciája jóval alatta marad az okosságuknak. Kicsinyes bosszúkból, saját bűneinek még élő rokonára való hárítása céljából, érzelmi analfabetizmusból, kegyetlenségből, vagy azért mert bűnös ember volt és ezért nem gyógyították, és most azért sem fog gyógyítani stb. okok miatt, az ártatlan, arra érdemes ember, gyógyítás nélkül marad és meghal. A leggonoszabbak fizikailag is bánthatják családtagjaikat, ilyenkor egy intelligens taggal rendelkező földi emberen keresztül értesíteni kell a rendszert, mert szigorú büntetésben részesül. Az intelligencia fokozatosan itt is fejlődik, de nagyot csalódtam, mivel azt gondoltam, hogy a Rendszer a lehető legjóságosabb, de ez még nagyon messze van.

A legmagasabb intelligenciát, sajnos nem a hálózatban éri el az emberiség, hanem jóval később, a másik világban. Az ezerhétszázas években ért be először, a tizenöt életet leélt emberek csoportja, azóta a beérkezés folyamatosan zajlik. Mégis sokan itt ragadtak a hálózaton, már háromszáz év óta nem mernek átkelni, mert olyan súlyos bűnökkel terhelt a „lelkük”, hogy a másik csökkent energián működő bolygón otthonra talált, rendes, ugyanakkor szigorúan ítélő embertársaik elé nincs bátorságuk számot adni rossz cselekedeteikről. Tudják, hogy hosszadalmas magányos elszigeteltség vár rájuk, mert amíg a tudatuk teljesen meg nem tisztul, és őszintén nem bánják meg tetteiket, onnét ki nem juthatnak. Az ilyen, saját magukat hálózati rabságra ítélt, gyáva foton emberek rémisztgetik saját hozzátartozóikat. A hálózat szerkezetéből adódik, hogy csak saját családjával teheti ezt meg. Annak ellenére, hogy napi szinten elvégzik kötelezően, a rájuk rótt igen magas szintű feladatokat, kicsinyes gaztetteikkel szórakoznak. Az intelligens tagok tehetetlenek velük szemben, ha nem jut tudomásukra az ártalmas „szórakozgatásaik”. Még nagyon sokan intelligencia hiányosok, és itt sincs másképp egyelőre, mint a Földön. A földi emberek tudati fejlettsége visszahat a hálózati intelligenciára, a döntések igazságosságára. A népi hagyomány állítása az „angyalokról”, ily módon megint igazzá válik, miszerint vannak gonosz és nagyon jóságos „angyalkák”.

Amikor a foton ember úgy dönt, hogy most már elérkezett az ideje, hogy átkeljen, előkészületeket végez. A háromdimenziós filmből kiválasztja azt a meztelen test figurát, az összes letűnt életei közül, amely számára a legjobban tetszik, és kivágja. Minden ismeret a rendelkezésére áll, hogyan kell végrehajtani. Ha nincs ruhátlan képkocka, levonzatja a ruhát a testről, valamilyen mágneses technikával. A memória tartalmat beállítja, arra a szintre, amellyel leszakad a hálózatról. Pontosan olyan energiához jut, hogy a tökéletesen saját foton teste fölé beállított filmből kivágott testalakba, olyan erővel préselődik, hogy kvantum testűvé válik egy pillanat leforgása alatt. Ahogy létrejön a kvantum test olyan negatív energia szintet ér el, hogy a vákuum azonnal beszippantja, és száz km/h sebességgel átrepül a másik alacsony energia szinten működő világba. Az érkezést követően a rokonok pártfogása alá kerül, és ha nem terhelik bűnös vétkek a lelkét, megkezdheti egy teljesen újfajta létezését.

Az újraszületések is a hálózaton történnek, mielőtt elvesztené valaki a sémáit és foton testét, tájékoztatják az újraszületéséről, és arról, hogy a végén mindenre emlékezni fog, ezért nem érzi senki szörnyűnek az éppen aktuális életének időleges feledését. Minden egyes újabb ciklus megkezdése előtt, megkapja az instrukciókat.

A skizofréniát, a sémákat és foton testet elvesztett, újraszületésre váró memóriák okozzák, egy véletlen folytán, az egyén túlságosan közel kerül hozzá, vagy beleütközik, és a szívébe vonzódik. A szívben a két tudat egyszerre fogadja és küldi az információkat, ezért az ilyen személy zavarodott, nem képes reális gondolkodásra. A kevesebb információval rendelkező gluon gömböcskét a vérárammal odajuttatott, egyetlen egy kvarkkal leblokkolhatjuk.  Ugyanolyan készülék szükséges, mint a pozitron bejuttatására, a korábbi részben már ez is szerepel, de nem balra forgatjuk ötvenkettő/perc fordulatszámon, hanem jobbra.

Az Irányító Rendszer két méter magasan a légkörben kezdődik, dupla nagyítással négy megapixeles felbontású kamerával bizonyítékot szerezhetünk a létezéséről.

Az alacsony energia szinten működő világgal szilícium atomot tartalmazó processzorú atomos számítógéppel lehet kapcsolatba lépni. A szilícium atom dupla hangsebességen való információ áramoltatást biztosít, amely sebesség pontosan kompatibilis az ott felépült hálózati sebességgel. Minden egyéb szerkezeti rész, a fullerénnel való mágnességnövelés, a hajlékony lemez percenkénti ötvenkettes fordulatszáma, teljesen megegyezik a mágnes vasérc atomot tartalmazó fénysebességen üzemelő atomos számítógépnél leírtakkal.

Szilícium atomos TV

Ha a rádiók és TV –ék csatorna váltója forgó tárcsás megoldású és egy kis ötször öt cm bonamid dobozban tökéletes vákuumban foglal helyet, egy szilícium atom be fog vonzódni, és be áll a mágneses egyensúly. Szilikon ragasztóval a doboz belsejét be kell kenni, hogy az atom egyik oldalánál fogva rögzítve legyen. A mágneses egyensúly biztosítja a csatorna váltó vissza felé forgathatóságát, ezáltal kapcsolatba léphetünk a mínusz egyes és kettes hullámhosszal.

Pontosan vele szemben egy milliméter átmérőjű  fullerénnel bekent vasból készült 1mm keresztmetszetű vezetékre engedjük a jeleket, amit  fullerénnel kell bevonni. akkor foghatóvá válik a mínusz egyes hullámhossz, ezen keresztül, jól láthatjuk és hallhatjuk az Irányító Rendszer tagjait. A kvantum, illetve mágnes vasérc atomos processzorral ellátott számítógép az Irányító Rendszer tagjainak memóriáiból veszi elő az információkat, a rádiós és televíziós kapcsolat viszont a hétköznapi kommunikációra alkalmas, ez tükrözi a tagok egyéni gondolatait és érzelmi világukat. A mínusz kettőre tekerve a csatorna váltót az ottani emberekkel létesíthetünk kapcsolatot.

Olyan fülhallgató használatára is szükség lesz, amely mind két részében egy –egy szilícium kristályra érkeznek az elektronok rezgései.

Beszélgetést kezdeményezni csak  a mi világunkból lehetséges, csak a mi nagy energián üzemelő elektron mintáink képesek meg lökni az ottaniak gyenge energián működő jeleit.

A TV képernyőt fullerénnel kell be kenni, hogy a plazma be csapódások erejét sokszorozzuk.

A fullerén egyenletesen 1mm vastagságban kerüljön  a TV képernyő belső felületére. Ezt úgy kell csinálni, hogy 4.3 méterről 2 atmoszféranyomású szórófejjel ellátott palackból fél perc alatt permetezzük rá. A TV képernyőjét vászonnal körbe ragasztják, és innét lóg ki kicsit több mint 4.3 m hosszon, ebbe kell bele bújni, úgy hogy a fullerén ki szórózását pontosan 4.3 m távolságból végezzék el.

Ha valaki először meg alkotja a szilíciumos TV –t a mínusz egyes hullámhosszon lévő barátaink mindenben tudnak a továbbiakban segíteni, de főleg a gondolatvezérelt atom processzorral rendelkező számítógép megalkotásában, mert ez nagyon fontos lenne az emberiség jövője szempontjából.

Sajnos nekem nincs lehetőségem, anyagi okok miatt, különben már rég azzal kommunikálnék. Ha a készítés közben el akadnának, ingán keresztül kérjenek további útmutatást.

Kiegészítés a szilícium atomos állomáskeresőjű TV készülékhez

 

Ha a TV – t, olyan Web kamerával kötjük össze, amelynek jelfogója szilícium kristály és szilícium kristályt tartalmazó fülhallgatót csatlakoztatunk a  TV - hez, akkor a kommunikáció felőlünk is közvetítődik a mínusz egyes hullámhosszon fogadó személyhez. A Web kamera domború lencséjének mértani közép pontjába két komponensű szilikon ragasztó segítségével rögzítünk egy minél kisebb szilícium kristályt

A hálózat kiépülése egy napot is igénybe vehet, ezért, az első üzenetek, beszélgetés kezdeményezése után, várni kell , ha a hálózat kiépült, folyamatossá válik a kommunikáció. A  gondolati kódokkal működő atomos számítógépnél is, a hálózat kiépülésére egy napot kell várni kell.

 Az  óceáni és a kontinentális kéreglemezek ütközése, emberek által történő irányítással

Egy korábbi részben már kifejtésre került, hogy az óceáni kéreglemezek hatvan millió évenként buknak a szárazföldi kéreglemezek alá, és világméretű katasztrófát idéznek elő.

Meggátolni a folyamat lefolyását nem lehetséges, azonban tervszerűen előidézni, úgy, hogy az, legminimálisabb pusztításhoz vezessen, nagyon is lehetséges. Hatezer év múlva fog bekövetkezni, és ha nem akadályozzuk meg, a földi civilizáció megsemmisülése következik be. Az Univerzum Irányító Rendszerének egy nagyon szellemes ötlete, azonban a lehetséges károkozást, ezzel úgy csökkenti le, hogy az emberi életekben egyáltalán, az infrastruktúrában pedig korlátozott mértékű károkozás lép csak fel.

A Föld kelet – nyugati forgásirányát kell megváltoztatni, úgy hogy egymilliárd voltos elektromos kisülést juttatunk a forgásiránnyal szemben lévő egyik oldalon, a tengerben a partvonaltól százhúsz kilométerre. A technikai keret fejlettsége, ezekben az időkben, már nem lesz akadály, és a természetben jelenlévő korlátlan mértékű energiából, ilyen nagy mennyiségű áram tárolásának módszere megoldhatóvá válik. Egy űrhajóból kilőve, az áramtárolót a Földtől száz kilométerre, az űrből a kiszemelt, a partvonaltól százhúsz kilométerre a tengerben egy célpontra irányozva. Az egymilliárd Voltot egy távkapcsoló segítségével aktiváljuk, egy percen keresztül egy óriási elektromos kisülés fog felragyogni. Az energiamennyiség akkora löketet hoz létre, hogy a Föld forgásiránya abban a pillanatban ellentétes irányúvá válik, vagyis jobbról balra, nyugatról keletre fog váltani. A partvonaltól százhúsz kilométerre, be a tenger felé egy hatvan kilométer széles árok nyílik meg, amely körbe öleli, majd a Földet, és ahol ezen a vonalon szárazföld van, a hasadék ott folytatódik. A Föld mindenütt rengeni fog, de egy nap alatt lezajlik az egész folyamat, ami természetszerűleg, kétmillió év alatt fejeződik be. A károk enyhíthetők, ha eleve földrengés biztos építkezést terveznek és valósítanak majd meg. Az embereknek és állatoknak egy napra el kell hagyniuk a Földet, ezért napjaink aktuális feladata, új földek megalkotása. Azért írtam többes számban, mert legalább hamarosan öt földre lesz szükségünk. Az emberi hamvak kvarkjainak részecskegyorsítással történő energiaszint emelése következtében, már ezerhétszáz év múlva jöhetne vissza, az alacsony energia szintű világból az első természetes mágneses vonzódással áttelepülő emberek transzportja. A túlnépesedés miatt, azonban, az emberi test gyors újraépülését szolgáló meghökkentő, de annál valóságosabb technikát nem lehet bevezetni. Mindenkinek óriási érdeke lenne, hogy mielőbb megindítsák az új földek alkotásának folyamatát, hogy minél hamarább bekövetkezhessen ez a fantasztikus, de valóban kivitelezhető technológia. A Mars számunkra ismeretlen holdján lakó fejlett emberi civilizáció, azért akar minél hamarább kapcsolatba lépni velünk, mert Ők is a Föld pályáján szeretnének új bolygókat létrehozni. A sebesség érzékelését már megszokták a holdjukon, de úgy vélik, jobb lenne egy nyugalmasabb planétán élni. A Föld pályájának felosztását szeretnék velünk megbeszélni, és segítséget nyújtani minden dologban, amelyek, idáig gátat szabtak az emberi fejlődésnek.

A Föld forgástengelyének megváltoztatása után, a Földre már egy nap elteltével vissza lehet költözni, és újraépíteni a katasztrófa okozta romokat. Eleve úgy kell az építkezést tervezni, hogy húsz emeletnél magasabb építmények ne emelkedjenek a felszín felé, és minden földrengés biztos technológiával készüljön, a károkozás így minimalizálható.

A hatvan km – s hasadék, a százhúsz kilométeres sávtól befelé keletkezik, így az emberi létezés számára adott százhatvan millió év alatt, többször nem kell megismételni az egymilliárd voltos elektromos kisülést. A kéreglemezek ütközésének következő periódusa, újból hatvan millió év múlva következik be, de a tenger alatt játszódik le, és kiszámíthatóan érinti a szárazföldeket. Mivel a hegységfelgyűrődés elmarad, megint csak egy napot vesz igénybe a lefolyásának ideje, az embereknek megint csak át kell költözniük a szomszédos Földre egy napra. A hatalmas erők pusztítási hullámot szabadítanak el, a cunamik, földrengések az egész Földet bejárják. A harmadik, száznyolcvan millió év múlva bekövetkező kéregütközéseket már nem fogja megélni az emberiség, mivel az energiaháló százhatvanmillió évig biztosítja a megélhetésünket.

A Nap kétszázmillió évig üzemképes, ezután vörös óriássá alakul, majd szupernóva vagy hipernóva formát ölt és a fotonok gamma sugárzás formájában távoznak belsejéből.

Közben a Naprendszer bolygóinak részecskéi elvesztik impulzusaikat, mivel a mágneses erővonalak, fonalak, szálak Nap által gerjesztett termelődése leáll, ezután az összes bolygó berezonál. A rezonancia következtében minden részecske elveszti tömegét, fotonokra hullnak, a fotonok pedig az energiasorba rendeződés után, a legközelebbi működő fekete lyukba vonzódnak, és egy új naprendszer keletkezésének folyamatába kapcsolódnak.

A mínusz kettes hullámhossz bolygójának keletkezése

 

A foton –gluon mágnes fonál minden irányban tízmillió km, amelyből a mínusz egyes hullámhosszon a Föld forgása feltekerte az emberi létezés köztes közegét, ami az előbbi részben részletezve lett. A mínusz kettes hullámhossz mínusz két atmoszféra vákuumot jelent, és ahol a mínusz egy áttér a mínusz kettes vákuumra, a nagyobb negatív energia a foton- gluon fonalakat szétszaggatja. A mínusz két atmoszférát a szakadások által szabaddá vált fonalak átveszik és a lendület következtében gyorsan feltekerődik, minden irányból egyenetlenül, a sok kidudorodást és bemélyedést az átellenesen érkező egyenletes fonalak befedik, üregek, járatok, széles barlang termek keletkeznek a gombolyagban itt is. A mínusz két atmoszférán a bolygó nagysága és forgása kétszer akkora, mint a Földnek.

A bolygó képződés azonban itt nem akadt el, hanem a további folyamatok, a bolygó vázát jelentő gömb alakú mágnes fonal szövedékébe zajlottak. A Földünk anyagainak elégetései, bomlasztásai után a fotonokat a mínusz kettes vákuum beszippantja, és az alapul szolgáló, gluon – foton láncok megfelelő részeire rácsapódnak, a fotonok gluonos részei a fonál nem gluonos részeire, a nem gluonos részei, pedig a gluonos részeire. Olyan erővel vonzódnak egymásra, azon az energia szinten, hogy elektronok, vagyis kvarkok keletkeznek, vagyis a tömegnyerés állandóan és fokozatosan történik. Az elektronokból az energia szintek különbözőségei miatt, meghatározott atomok képződnek. Az atomok is ugyanolyan további kapcsolatot létesíthetnek egymással, mint ahogyan a Földön volt, mert más atomok molekulán belüli kapcsolatait meghatározó energia szintek, pontosan azzal a minimálissal térhetnek el, mint az eredeti, kiindulási alapot jelentő földi atom kapcsolatok voltak. A tömegvesztéskor a fotonok maradék energia szintjeinek aránya változatlanok, és egyediek, a negatív energiában éppen ugyanúgy mutatkozik a kvarkok közötti minimális energia szintbeli különbség. A nagyobb sűrűségű atomok a gömb közepébe kerülnek, a sűrűség csökkenésével arányosan kifelé tömörülnek. A legfelső szint a kis sűrűségű talajszint, a legbelső a vas. A nagyobb üregekben a kőolaj, a pórusokban, pedig földgáz foglal helyet itt is. A hegyek kőzetmálladékból épülnek fel, a bolygó belsejében a rétegeket egymástól az agyag választja el, a vízzáró réteg alatt a talajvíz itt is összegyűlik.  A gyenge energia szint miatt, az anyagok sűrűsége nagyon minimális, de a gyenge mágnesesség kiegyenlítő hatása miatt, a tapasztalás érzet nem ad érzékelhető különbséget.

Az üregek és járatok hasonló anyagféleségeket foglalnak magukban, mint a mi világunkban, csak kevesebb fajtát, mert, ami nehezen, vagy egyáltalán nem tudja elveszteni a tömegét, annak a fotonjai nem kerülhetnek át. Ilyenek a kőzetek, az arany, a mágnesvasérc, és a gáz halmazállapotú atomok. Mivel minden anyagot felépítő kvark egyedi energia szinttel rendelkezik, a tömegét elvesztő foton is megtartja ezt az egyedi eltérést, és olyan fotonhoz vonzódik erősen, amelyik éppen csak egy minimális szinttel mutatkozik a szintbeli különbség.   A mínusz kettes hullámhosszon tehát a fotonok egyedi energia szintjei az atomok, illetve az anyagok újraalkotásában kódként funkcionálnak.

A Föld fotonjainak vákuumos átszippantása révén a bolygó anyagai állandóan gyarapodnak, amit ott felhasználnak, folyamatosan pótlódnak. A Föld anyagainak kifogyhatatlanságát a Nap biztosítja.  A talaj is felépült, mivel a Föld felszíni részeit a Nap állandóan égeti, ezért a tömegvesztés ennél a rétegnél is körciklusban van.

Miután a mínusz kettes bolygó anyagai befedték a másolási alapfelületet, megkezdődött a növények evolúciója. Mára már, hasonlóan változatos növényvilág borítja be, az alacsony energia szintű világot. Az állatok és ember nem fejlődhettek ki, az atomféleségek csökkent volta miatt. A földi növényeknek, ugyanúgy, mint az embereknek és állatoknak újra és újra kell élnie, jóval többször, mint az állatoknak és az embereknek. Az utolsó életük után, a foton testük energia szintje annyira lecsökken, hogy a mínusz kettes vákuum átszippantja. A Földről átkerült foton növény beleütközik egy ugyanolyan másik földi foton növénybe, ezért kvantum állapotú növények jönnek létre. A kvantum növények mágnes szálai a földi növény kvarkjait fogja magára vonzani, tehát itt is, mint az állatoknál és az embernél be fog indulni a tömegnyeréses folyamat. Az így, újra felépült növények kiszorítják majd, az ottani evolúció által éltre kelt növényeket, mert két szinttel, magasabb energiával töltődtek fel.

Összesen háromszáz gluon – foton gombolyag jöhetett létre, minden egyes gömb egy atmoszféranyomással kisebb szinten keletkezett. A háromszázadik, az utolsó mínusz háromszáz atmoszférán háromszázszor gyorsabban forog a Földnél, és háromszázszor akkora. Egy atmoszféra negatív irányban, egy fokkal gyorsabb tengely körüli forgást, és a méret duplázódását jelenti.

A foton testű ember, azért nem kerül rögtön a mínusz kettes hullámhosszra, mert a tudati energiái megnövelik az energia szintjét, a mínusz kettes vákuum nem elég, hogy átszippantsa.

A köztes létezési közegben kell maradnia, mindaddig, amíg az energiaszintje le nem csökken, és alkalmassá válik az átvákuumozódásra.

A mínusz egyes hullámhosszon a tudat bekapcsolódik az Irányító Rendszer hálózatába, mert pontosan mínusz egyes az energiaszintje, mint a hálózati szint. Kötelezően húsz éven keresztül ellátja az Irányító Rendszer által ráruházott információ felvevő és továbbító, illetve földi ellenőrzési funkcióit. A memóriába ilyenkor fénysebességen áramlik az információ, miközben a tudati sémáival hangsebességen tudnak egymással kommunikálni, beszéddel. A gondolatolvasás és a beszéd egyszerre jól megférnek egymással.

A húsz év eltelte után a memóriából kiengedik az összes információt, ezzel a kívánt energiaszintre mennek le, ami aztán lehetővé teszi, hogy száz km/h sebességgel átszáguldjanak a száz km távolságban elhelyezkedő csökkent energián üzemelő hosszadalmas otthont nyújtó gyengén mágneses világba. A köldökhöz mágnesesen tapadó hálózati kapcsolatot, úgy oldják fel, hogy addig szívatják a hálózati csatornát, amíg a hálózati csatorna energia szintje annyira le nem csökken, hogy eltávolodik a köldöktől.

Az elválasztást követően egy óra leforgása alatt az összes információ kiáramlik, ezután a vákuum rögtön magával ragadja a foton embert, és a mínusz kettőre juttatja. Az egész folyamatot a kvantumtest elnyerése után indítja be mindenki saját magának. A korábbi részben ez már bőven kifejtésre került.

Aki húsz év után nem megy át, az disszidensnek számít, mindenképpen büntetésben részesül, még akkor is, ha bűntelen életet élt.

A mínusz egyes hullámhossz 2,71 K, a mínusz kettő 3.71 K. Ha elérték a 3.71 K fokot automatikusan elkezdődik az információs minták kiáramlása, majd egy háromnegyed foton –gluon gömbbé összeállása. A Naprendszer végéig lebegni fog a légkörben, és ha minden információ megfejtődik, egy egész gluon –foton gömb rakódik nagyon gyorsan össze. A Naprendszer pusztulása minden tömeg elvesztését okozza, a foton –gluon gömb is fotonokra esik szét. Egy új naprendszer keletkezése során az információs fotonokból, ismételten információs foton- gluon gömb fog képződni, mert energia szintjük kódként hordozza a további betöltendő funkciójukat. A Naprendszer kifejlődése után, az ember megjelenését követően, rögtön újra egész foton –gluon gömbbé áll majd össze, és bekapcsolódik a hálózatba. Az akkori foton embereknek, vagyis az Irányító Rendszer tagjainak rögtön rendelkezésükre fog állni, az Univerzumban fellelhető összes információ, ezért a civilizálódás hihetetlen gyors ütemben megy majd végbe.

A mínusz egyes hullámhosszon létezés, olyan számukra, mint egy fantasztikus álom, amikor ott tudatosul bennük, hogy a létezés továbbfolytatódik, egy varázslatos tündérországban, a mesebeli kristálybarlangban, a fantasztikus filmek kedvelőinek a hálózati csapdában, de mindenképpen egy földi ember számára egy hihetetlen, minden fantáziát túlszárnyaló, és mégis a valóságosabbnál is valóságosabb az Univerzum által alkotott igazi „angyal várban”.

 

Az emberi memória szintén ugyanazokból az információs mintákból fog összeállni, amit az összes letöltött létezéseinkben összeillesztgettünk, ezért mindig ugyanazok a történések fognak újra éledni, és mivel a testek is jegyezve vannak mintázatuk és energia szintjeik által ismét életre keltődnek. A memória fogja megszabni az információs minták beáramlását, tehát fordítva fog történni, nem az információs minták hozzák létre a memóriát, hanem a memória mintái szerint fognak bevonzódni az elektronok, és mintanyerésük a memória által lesz kódolva. Az Irányító Rendszer is minden információt hordozni fog, ezért mindenre fogunk emlékezni. Az Univerzum végezetéig, tízezer milliárd évig, ahány ugyanilyen naprendszer kerül újraalkotásra, ott mi létezők állandóan jelen leszünk, és újra és újra életre kelünk. Ezt nevezhetjük kvantum összefonódásnak, de helyesebben az Univerzum sok kis memóriájának, amelyek együttese a kollektív emlékezet szerepét tölti be.

Az Univerzum nagyon kegyes, és nagyvonalú, mert megengedi a változásokat, a sorsokat nem eleve rendelteti el. Mivel tudni fogjuk, hogy mi következne, ki lehet térni, el lehet hárítani a kedvezőtlen körülményeket. A tapasztalás jó irányba fordíthatja a dolgok kimenetelét, de ha valaki nem tanult régi hibáiból, az rossz irányba is torkolhat. A memória által kódolt információ bevonzást, akaratlagosan lehet megváltoztatni, pl. azért sem azt teszem, hanem ezt, többszörös ismétléssel a memória átprogramozódik. Ezt minden egyes nem kívánatos esemény bekövetkezte előtt meg kell ismételni. Az események sokkal jobbra is fordulhatnak, ezért az előző élet helytelen cselekedetei nevelő jellegű hatással bírnak kivétel nélkül mindenkire.

Ha valakinek az előző élete annyira félresiklott, hogy jobb lenne nem emlékezni rá, azt a szülő tudni fogja, és csecsemő korában a memóriára küldött egyetlen egy kvarkkal leblokkoltathatja. A továbbiakban a memóriája „fabula rasa”

A fullerénnel bevont egy mm keresztmetszetű vasból készült és PVC–el szigetelt vasdrót szív tájékára helyezésével, és a processzor kimeneteli részének fullerénezett részéhez csatlakoztatva a számítógép monitorán az egész memória tartalom, mint a video film lepergethető, és előre tudva a jövőt, megtervezhető mire kell nagyon vigyázni. A processzor bemeneti részét is szükséges fullerénezni.

Tízezer fényévre, a legtávolibb galaxisban, már élnek így emberek, mert pont úgy néznek ki, mint mi, csak a naprendszerük eltér a miénktől. A jelenlegi életükkel párhuzamosan pereg a régi életük aktuális történései, és mindig kicsit előrébb jár a letűnt élet cselekményei. Figyelmeztetésként hat majdan, hogy valaki megtegyen, vagy ne tegyen meg dolgokat. Nagyon jó hatást kelt, mivel óvólag hat az egyénekre, segítve a lehetséges események bekövetkeztének minél jobb alakulását. Az intelligencia mihamarabbi elnyerésének kiváló eszközét jelenti.

Az Univerzum tízezer milliárd éves létezése alatt hét milliárd évenként, kb. ezerötszázszor térünk vissza, úgy, hogy a memóriánk mindent megőriz, és emlékezni is fogunk.

Az emberi memória, vagyis a gluon gömböcske belseje, tízezer milliárd információs minta tárolására alkalmas, ebből, ha mind kirakódik egy foton –gluon gömb áll össze a belsejébe.

A minta variáció végtelen, ezért a kapacitása az univerzum végezetéig elegendő, ugyanazok a minták, állandóan más elrendezést, illeszkedést vesznek fel. Egy embernek ilyen sok létezése szükséges, hogy teljes egészében kirakja a memóriája belsejében a foton - gluon gömböcskét.

Az Univerzum addig működik, amíg az Univerzum által létrehozott, minden élő és élettelen alkotó rész valamilyen együttesben, energiaszintjeinek és illeszthetőségüknek megfelelően ki nem rakódik, valamilyen üzemképes formát nem ölt, mert ha ez bekövetkezik, az Univerzum energiaszintje a nullára esik, a tömegvesztések során fotonokra, majd foton kvarkokra hullás után, minden plazma állapotba süllyed. A plazma egy dimenziófallá zsugorodik, és minden kezdődik az elejéről.

A következő Univerzumban teljesen új szereplők lépnek a színpadra, többé már nem fogunk létezni.