Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A terek részecske fizikája

2013.04.14

A veszély enyhült de nem múlt el

A Föld időt nyert, nagyon megkönnyebbültem, a hosszan tartó, március végéig kitartó téli időjárásnak köszönhetően. A hideg klíma emelte a légnyomást, jelenleg 0.85 atm.

A dolgok megértésének miértje, szintén a részecskék fizikájában van elrejtve.

A sarkvidék legkisebb építőkövei a leggyengébb energiaszintű elektronokból tevődik össze.

A leggyengébb energia szintű elektronok a jégtakaróban foglalnak helyet, amelyek a mágnesesség elve szerint, a magasabb energia szint felé törekszenek. Ezért nagy tömegű elektron áramlás indul el a melegebb, illetve nagyobb energiájú szintek területei felé.

A jégtakaró elektronjai növelik a légnyomást, ezért egyelőre nem kell tartani a vákuum tér szétoszlásától. Ezen a télen a legkisebb nyomásérték már elérte a 0.71 atmoszféranyomást, ezért volt min aggodalmaskodnom.

A jégtömbök olvadását a fokozott naptevékenység, és az egyre nagyobb kiterjedésű ózon lyukon eltávozó elektronok váltják ki. A Nap sugarainak magasabb energia szintje a jégben lévő elektronokat messzire távolítják a pályáiktól. A Nap energiája a környező fotonokat kisugárzásra készteti, amelyeket a jég elektronjai vesznek át, ami emeli energia szintjeiket, messzebbre kerülnek a pályáiktól, ezért először víz, majd gőz, majd pedig elektron áramlat, vagyis légáramlat keletkezik.

Minél jobban olvad a jég, annál nagyobb légáramlat keletkezik, amely hatalmas tömegűvé válhat, és a nagy kiterjedésű elektron tömeg egyszerre indul a magasabb energia szinttel rendelkező területek felé, hatalmas viharokat kavarva. A vihar mindaddig tart amíg a két energiaszint kiegyenlítődik.

Csak meghatározott nagyságú, de nagy tömegű elektronok felhalmozódása tudja érzékelni a pozitív energiával rendelkező légkört, ezért csak ennek a mennyiségnek a felhalmozódásával kezd megindulni az eggyel kisebb pozitív energiával rendelkező légtömegek, illetve a légtömeget alkotó elektronok felé. A hótorlaszok kialakulását a szakaszonként, újra és újra felhalmozódó sarki elektronok okozzák, amelyek csak a megfelelő mennyiség elérésekor indulnak útnak, tehát nem folyamatos a beáramlás, lökéshullámszerűen érkeznek a terület fölé. Ezért, amíg az adott terület légkörének energiaszintje le nem csökken, a sarki eredetű elektronok energiaszintjére a hó azonos helyre kerül, majd ismételten eggyel magasabb pozitív energiaszintű hely felé húzódik, és kezdődik előlről, amíg az összes negatív energiájú elektron el nem fogy.

A sarki elektronok a légkörben lévő vízgőzt hűtik le, ezzel emelik az energia szintjeiket, a vízgőz addig hűl, amíg a két energiaszint kiegyenlítődik, és ekkor keletkezik a hó.

A hó végtelenül sokféle kristályosodását, az elektronok egymásba való illeszthetősége szabja meg. Csak azok tudnak egymással mágnes vonzáson alapuló kapcsolatot teremteni, amelyek a nagy rezonáns robbanás során felvett kiszakadási mintázatukkal is megfelelnek egymásnak, egymásba illeszthetők.

A hópehelyben, az elektronok mintázata véletlenszerűen felel meg egymásnak, a véletlenség nem tesz lehetővé tömör szerkezetet, hanem a hiányos felépítésből kifolyólag kristályos vázban rendeződnek az elektronok. Mindegyik más- más mintát mutat, mert másképp illeszkedik, a foghíjasság miatt, mert a többi más energiaszinttel rendelkezik, és nem töltheti ki semmi más a helyét, csak a pontosan beleillő.

A jégtakaró olvadása, vagyis az elektronjainak eltávozása, azonban nem jelenti a probléma végét, mert a nyomás a tavasz beköszöntével újból csökkenni kezd, lesz amikor stagnál, de egy év alatt, megint eléri a 0.75 atmoszférás értéket.

A négy évszak összes éghajlati jellemzője, ilyen alacsony nyomáson nem mutatja a gyermekkoromban tapasztalt, és azóta is visszasiratandó időjárási jellemzőket, hanem felborul, az időjárási káosz felé halad, és a nyomás csökkenésével egyre nagyobb eltérések mutatkoznak az átlagostól.

Az emberi élet számára kedvezőtlenebb feltételek teremtődnek, amelyek maguk után vonják a termelés és gazdaság hanyatlását, még nagyobb világgazdasági válságot előidézve.

A jégtakaró magától soha többé nem fog regenerálódni, lassacskán elolvad az egész, és az ebből fakadó tengerszint emelkedés újabb problémákat vet fel.

A vákuum tér marad, de az emberiség élőhelyi jellemzőinek, a megszokott intervallum jelentős tágulásával, a Föld adta optimális feltételek negatív irányba való tolódásával, a környezeti tényezők kitérései az emberiség tűrőképességének határáig fokozódhat.

A Föld és az összes élőlény fennmaradása számára elsődleges feladat a sarki jég késlekedés nélküli visszaállítása, a korábbiakban leírtak szerint.

Egy pár szót szeretnék ejteni, arról is, hogy valami nagyon nyomja a lelkem.

Akárhogy hadakozok a Budapesti Műszaki Egyetem, Magyar Tudományos Akadémia, az ELTE szakirányú neves fizikusaival, és Orbán Viktorral, válasz semmi. Magyar újságok: Heti Világgazdaság, Népszabadság, Magyar Országos Szakszervezet, Pedagógus Szakszervezet, Daganatos betegek alapítványa, Látás – hallás károsultak, fogyatékos alapítványok, MSZP- Lamperth Mónika, Vassy Zoltán nyugdíjas fizikus, paranormális kutató Ő válaszolt, csak annyit, hogy ne várjak tőle segítséget, és el sem olvasta a blogot.

A külföldiek közül az ENSZ szervezetekkel, UNEP, UNICEF, WHO, UNESCO, NASA, LHC, Tom Lantos, brüsszeli Emberjogi Bíróság, New York – i Emberjogi Bíróság, Washington Béke Központ, Ausztrál Nemzeti Kutató Intézet, média:The New York Times, The Washington Post. Az extrém figyelmeztetések, a válasznélküliségek után ide is mentek, de ezek után is néma csöndesség és hallgatás övezte a blog tartalmát.

Az extrém figyelmeztetések ellenére, amely figyelmeztetések a fenyegetések fogalom körét is kimerítik, hogy hergeljem őket, hátha lesz reakció de csak néma csönd és hallgatás minden eredményem.

Felháborító, hogy a sajtó primitív és ostoba nulldimenziós és badar világvége elméleteket, csupán a nagy nézettség miatt főoldalakon tüntet fel, az emberiség legfontosabb, életminőséget javító ügyét, mélységesen eltitkolja, pedig számtalan újságíró tud róla.

Miközben aljas kis érdekeltségeiket védik, saját vesztükbe rohannak ők is és mindenki, mert a viszontagságok nem kerülnek el senkit.

A bátyám még mindig egy lemerült skizofrén, holott két és fél éve a világhálón van a betegség gyógymódja. Kívánom minden érdekhajhásznak, hogy tapasztalja meg, milyen rákos betegként meghalni, mert velük sem törődik továbbra sem senki.

A méreg beszél belőlem, mivel az olcsó energianyerés minden módszere le lett írva, és ha időben lép Orbán Viktor a magyarok már kifelé haladnának a nyomorúságból, miközben a kedves vezető befelé hajtja. Ráadásul a 10% -s energia árcsökkentéssel, mint jótevő szeretne tündökölni.

A hatalomra éhes vezető bátran kimerem jelenteni emberiségellenes bűntettben vétkes, és remélem eljön az idő, hamarosan, amikor számot kell adnia a megtiport emberek felé cselekedetei súlyosságairól Amit elkövetett arra nincs mentség!

 A mágneses térkiegyenlítődés a részecske fizika szintjén

Miközben, a Föld tengelyének elfordulása, a 0 foktól a 360. fok felé halad, a részecskék nyomása is fokozatosan növekszik. Ez nem jelenti azt, hogy a 360. földrajzi hosszúságnál található tér a legnagyobb energia szintű részecskék elhelyezkedési zónája.

Azért nő folyamatosan a nyomás, mert a részecskék egymásra torlódnak, és minél többször súrlódnak, annál magasabb energia szintre kerülnek. A súrlódáskor a megnövekedett energia szintű elektronok átadják energiájukat a környező fotonoknak, amelyek ezért kisugárzanak, és tovább emelik a környező elektronok energia szintjeit. A folyamat egyfolytában zajlik.

Azok a részecskék, amelyek a legmagasabb energia szintre kerültek, a térben elfoglalták a legmagasabb szinten lévő területeket.

A legmagasabb energia szintű hely a  Föld középpontja, és az anyag keletkezéskor létrejött legsűrűbb helyek, a tengerek legmélye, és a kőzet hegységek, vulkánok, köpeny, magmakamra, vasmag, kéregrepedések, tengeralatti árkok.

A pozitív energiájukat elvesztett részecskék, amelyek balra pörögnek, és különböző nagyságú negatív energia szinttel rendelkeznek, a mágnesség függvényében a hozzájuk legközelebb eső nagyságú pozitív energia szintű részecskék közelébe vonzódnak Mivel a pozitív részecskék pörgés iránya ellentétes a negatív előjellel rendelkező részecskék pörgés irányával, egy kiegyensúlyozó mágneses taszítás lép fel, amely a részecskéket stabil helyzetben tarja.

Fokozott naptevékenység esetén, hatalmas pozitív energia többlet keletkezik, mint a Nap átlagos működésekor, ezért a részecskék energia szintjei a normálistól nagyobbak lesznek, amelyek nyomás növekedést váltanak ki.

A negatív energia szinttel rendelkező részecskék ezt a változást nem tudják követni, ezért egyre messzebb távolodnak, az általuk kiegyensúlyozott részecskéktől.

A 0.6 atmoszféranyomás egy határérték, amely eléréséig még tart, az egyre lazább kiegyensúlyozó erő, az értéket átlépve viszont, teljesen megszűnik a köztük lévő mágnesesség, és azonnal elillan a vákuum tér.

A nagy energiájú pozitív tartományban működő részecskék nehezebben oszlanak szét, mert a köztük lévő kapcsolat erősebb, ezért tart el húsz évig a részecskék közötti kapcsolat megszűnése.

Viszont a pozitív tér légköre, ahol a mágnes szövedékben megtapadt atomok szintén laza kapcsolatban léteznek, gyorsan bekövetkezik a felbomlás, és a Föld légköre is a világűrbe kerül, amely maximum egy, két év, tehát minden élőlény megfullad.

A húsz év a Föld teljes megsemmisülésének időintervalluma.

A légkör nyomásának növekedése helyett, mégis az tapasztalható, hogy fokozatosan csökken a nyomás, átmenetileg kissé növekszik, aztán megint csökken, esetleg stagnál, de a végeredmény az állandó fokozatos csökkenés.

Ez azért van, mert a lehűlés nyomáscsökkenést vált ki, a felmelegedés pedig növekedést.

A kiegyensúlyozás elve pedig itt a legszemléletesebb, mert hiába kellene már a pozitív térben jóval egy atmoszféra felett tartanunk, mégis a nyomás csökkenését tapasztalhatjuk.

A negatív előjelű részecskék a pozitív részecskék megnövekedett energia szintjeivel arányosan messzebbre kerülnek egymástól, és arányosan nagyobb szívó, illetve vákuumozó hatást gyakorolnak a pozitív részecskékre, ezért 0.6 atmoszféranyomás eléréséig, mint egy nyomás kiegyenlítőként szerepelnek a rendszerben.

Az egy atmoszféranyomás az univerzum által kalibrált, amely értéken egy meghatározott jól működő rendszerben a különböző előjelű szubatomi részecskék megkeresik egymást és szakadatlanul hozzák létre a térhez szükséges elemeket.

Ebben a térben zajlanak, az éghajlati és időjárási folyamatok, amelyek hibátlan működés estén állandósult és jól meghatározott jellemzőkkel bírnak.

Ha a rendszer kezd megbomlani, másféle időjárási folyamatokat eredményez, amelyek számunkra szokatlanok, és nagyfokú éghajlati, időjárási anomáliák következhetnek be.

 
 
A vákuum tér és a pozitív tér egymást kiegyensúlyozó elve, a térstabilitás feltétele

A korábbiakban már volt szó arról, hogy a szubatomi részecskék maradék impulzusai a rezonáns robbanás után, a negatív tartományba estek.

A részecskék pörgés iránya ilyenkor balról jobbra tart. A fekete lyukban, és a Napban pozitív energiát nyertek, a pörgés irányuk pedig jobbról balra tartóvá vált.

 Amikor a pozitív térben elvesztik összes pozitív energiáikat, újból balra tartó pörgésre térnek át, és megindítják a vákuum tér képződését, amely ellentétes irányú pörgő részecskékből építődik fel.

A sok kis részecskéből ugyanolyan Föld másolat jött létre, mint, az eredeti, csak a negatív tartományban, a nagyon nagy sűrűségben keletkező atomok nem másolódhatnak le, a gyenge energia szint miatt, ezért itt pl. kőzetek nem képződhetnek.

Mivel az összes részecske, együttesen pörög balra, ezért a másolt Föld tengely körüli forgása is balról jobbra tartó lett, ellentétes irányban forog az eredeti Földdel, és a mi terünkre szívó hatást gyakorol.

A pozitív Föld nagy energiájú részecskéi egymást folytonosan kifelé nyomják, amit a mi terünkbe, mindenhová beékelődött vákuumozó hatású, negatív irányú forgó mozgású részecskék, ezeket ugyanolyan erővel visszaszívják. A nyomás és a vákuum, energia szintjei, mindenhol egyformák, és kiegyenlítettek, normális viszonyok között.

A Föld és a negatív vákuum térben keletkezett Föld, és a 0.5 atmoszféranyomáson keletkezett Föld is a tengely körüli forgásukkal egymás nyomását egyenlítik ki, oly módon, hogy a 360 fokos elfordulás alatt, mindenhol vákuumozó hatás éri a nyomás alatt lévő tereket.

A nulla atmoszféra nyomású, mágneses kiegyenlítősáv, pedig a Föld képzeletbeli tengelyének legelső fordulata megkezdésekor jött létre, mielőtt elérte az egy fokos fordulatot. Minden további egy fokos fordulat, egy atmoszféranyomást egyenlített ki, a 360 fokos pedig 360 atmoszférát.

360 atmoszféranyomásnál nagyobb, a természetben nem lehetséges, a tengerek legmélyén a maximális nem 400 atmoszféra, hanem 360. Ha a Föld belső erői a 360 atmoszféranyomást túllépik az eredmény vulkán kitörés, amely addig le nem csitul, amíg vissza nem esik a nyomás értéke 360 atmoszféra.