Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A teremtés csodája

2013.04.13

A kezdetek kezdetén

 Volt egyszer egy mágneses gluon gömb, melynek felültére fotonokat engedtek a Teremtő Fénylények, még pedig annyit, hogy mágneses rezonanciát idézzenek elő, a Nagy Bumm talán nem is volt olyan Nagy Bumm!

A rezonancia következtében, a fotonok kvarkokra hasadtak, de mivel mágneses tulajdonságra tettek szert, a hozzájuk tapadt, szintén széthasadt gluonok által, rövid időn belül újra fotonokká álltak össze. Minden egyes foton más-más rezgésszámot vett fel, különböző energiaszintre lépett.

A hasonló energiaszintet képviselő fotonok sorba rendeződtek, a legelőször sorba álló hamarosan vesztett energiájából, ezért egy szinttel lejjebb esett, középen meglökve a sorban előtte állót, majd láncreakciószerűen ez a lökés végig haladt a legelsőig, amely a megnövekedett energiatöbbletet felvette, ezáltal felugrott a magasabb energiaszintre.

Az elsősorban ezután az utolsó előtti veszített energiájából, leesve, az alacsonyabb energiaszintre, középen meglökve az előtte állót, majd megint láncreakció söpört végig a soron, megnövelve a sorban legelső energiaszintjét, amely megint felugorhatott a magasabb energiaszintre. Ez a folyamat ismétlődik az egész soron, mindaddig, amíg az eredeti impulzus ki nem huny. A folyamat az összes energiasorra érvényes, mint látható 2-2 sor szükséges a körfolyamat fenntartásához. Ha szemléltetném, egy spirális mozgást mutathatnék be.

De miért is írtam ezt le? A válasz egyszerű: ez lehet a fekete lyukak működési elve.

Bal felé tekeri fel a fotonokat, körkörösen balra csavarodik, és amikor már eléri a megfelelő sebességet, szívó hatást fejt ki a többi fotonra, amelyek beáramlanak a fekete lyukba.

A fekete lyuk úgy viselkedik, mint egy részecskegyorsító. Benne a fotonok a nagy mennyisége miatt állandóan ütköznek.

Az ütközések következtében két foton olyan hatalmas energiával csapódik egymásnak, hogy fuzionálnak. Tehát tömeget nyernek, kvantumok keletkeznek. De a foton másik oldalához is csapódik egy másik foton, amely már nem képes egyesülni a kvantummal, csak egymás burkába hatolva összetapadnak. Az egész folyamat neve: hideg fúzió.

A tapadás pillanatától kezdve beszélhetünk a részecskék kettős tulajdonságáról: hullám is és részecske is. Az ilyen tulajdonsággal rendelkező részecskéket, ha kettős résen vezetjük át, az akadály miatt kettéválnak.

A tömeget nyert részecskék foton párjukkal nem képesek átjutni a fekete lyukon, nem rendelkeznek elég impulzussal, az ütközések következtében feltorlódnak, majd jobbra peregve visszafordulnak és kipördülnek a fekete lyukból. Minden harmadik foton tömeget nyert részecskéhez kapcsolódik.

 A részecskék további útja

 Miután a részecskék elhagyták a fekete lyukat, nagy energiával feltöltve, nagy sűrűségben elhelyezkedve, megint egymásba ütköznek, a tömeget nyert fotonok, vagyis a kvantumok, a kvantumokkal, meleg magfúzió következik be, létrehozva a protont. Az a foton, amely a kvantumhoz tapadt, kisugárzik. A proton- proton fúzió eredménye a hélium atommag keletkezése, tehát két proton jelenti a hélium atommag tömegét.

Ez a folyamat is láncreakciószerűen megy végbe.

További ütközések következtében megnövekedett energiaszint miatt eljuthat a protonfuzionálás egészen a nyolcas tömegszámig.

A különböző energiaszinteknek megfelelően a párok foton tagjaiból különböző sugárzások alakulnak ki.

A nagyobb tömegszám eléréséhez magasabb energiaszintet kell képviselnie a protonoknak, meleg fúzió esetén, először az alacsonyabb energiaigényű folyamatok zajlanak le, a folyamat fűtéséhez szükséges magfúziós folyamatok egyre nagyobb energiát biztosítanak, a nagyobb energiaigény fedezésére.

A Napban, az összes atom kialakult, beleértve az oxigént is, a gluonokból kialakult mágneses erővonalak pedig biztosítják a sűrűség szerinti elrendeződést.

A víz kialakulhatott a Földön, minden összetevője adva volt, a Napban végbemenő folyamatok lehetővé teszik az atomok létrejöttét, a gluonok pedig, olyan kapcsolatot tettek lehetővé a víz molekulán belül, az atomok közt, amely az élet keletkezéséhez nélkülözhetetlenné vált.

Számomra bebizonyosodott, nem az üstökösök és a kisbolygók szállították a vizet a Földre.

A kisugárzott fotonok bekerülhetnek a fekete lyukba, át is jutnak rajta, mivel nincs tömegük, energiaszintjük elegendő, hogy a másik frekvenciára juthassanak.

A nagy Hadronütköztető a CERN, ezért nem fogja megtalálni soha a Higgs bozonokat, mert azok, csak a gluon gömb felületén található fotonokban voltak jelen.

Ebben az öngerjesztős számítás technikai rendszerben, nem a fotonok programozása történt, hanem a leglényegesebb a program szempontjából a részecskék különböző energiaszintjei.

Az egymásnak megfelelő energiaszintekkel rendelkező részecskék lépnek kapcsolatba, létrehozva különböző rendszereket, majd a rendszerek lépnek egymással kölcsönhatásba.

Második leglényegesebb momentum az ön gerjesztett mágnesességre épülő kapcsolati kölcsönhatásokra épülő rendszerek, függetlenül attól, hogy élő vagy élettelen az adott rendszer.

Információ, kódolás, dekódolás, a gondolkodás létrejötte

A születés pillanatától kezdve a halálig folyamatosan tanulunk. A csecsemő a valóságot megtanulja érzékelni, még nem gondolkodik, információkat gyűjt, és szortíroz. Minden észleléskor felszabadul egy parányi mennyiségű kémiai anyag, amelyek mindegyike jellegzetes mintázattal rendelkezik.

A jobb pitvarkamrai csomóban a jelfogó részecske szerepét két szabad gluon biztosítja, amely súllyal és tömeggel nem rendelkezik, a „sötét anyag egyféle típusa, amely foton állapotban, mágneses tulajdonsága révén, vonzza a jeleket magához. A gluon, gömb alakú felületén, a kémiai anyagok parányi mennyisége, mintázatuknak megfelelően egymás tetejére tapadnak, mert az azonos mintázat, azonos sűrűséget is jelent. A minták az információ alapegységei.

Az információ begyűjtése, és megszilárdítása a mechanikus bevésés folyamatával egyenlő, még nem tekinthető logikus gondolkodásnak, csak a gondolkodási sémák alapjai. Minél több picinyke méretű minta rakódik egymás fölé, annál erőteljesebb lesz, ennek a „fénypecsétnek” a rajzolata. A gömbfelületen, minden irányába szakadatlanul nyomot hagy a vegyi részecskék rendezett formában történő áramlata. Ez a folyamat a kódolás.

Amikor beindul a gondolkodás, elektronok áramlanak a tudathoz, vagyis a gluonok által öngerjesztéses módon létrehozott, nanoméretű „kódoló berendezéshez”. Az elektronok lökéshullámszerűen, először az agyban ingerületi hullámokat keltenek, a jobb és bal féltekéből, külön-külön kerülnek, egy-egy gluon kódolóra.

Amikor egy elektron odaér, nagy energiával neki ütődik a gluonnak ahhoz a részéhez, ahol, a neki megfelelő információs minta található, ebben a pillanatban, ki is hasítja a részecskéből azt a mintát, ami információs tartalmának megfelel, tulajdonképpen, az elektronnak ez a része alakjánál fogva hordozza az információt. Ez a folyamat a dekódolás.

Az elektron maradék részei, a szétszakadás következtében, újabb ütközéseken mennek keresztül, és teljesen öngerjesztéses módon súly és tömeg nélküli anyagot hoznak létre, amelyből az információs hálózat fejlődik. Ebben a hálózatban áramlanak az elektronokból kiszakadt minták, amelyek forma gazdagságuk által biztosíthatják az információ áramlásának zavartalanságát, hiszen keveredés nem jöhet létre.

A könnyebb érthetőség kedvéért, úgy kell elképzelni, mint egy gömb alakú „lyukasztó gépet,” amelynek felületén több milliárdnyi minta található, csak itt nem a gép dolgozik, hanem a minden irányból folyamatosan becsapódó elektronok biztosítják a „lyukasztást”.

A két gluonról, kétféle irányba történik az információ szállítása. A másik frekvencián is kell lennie, valamilyen mágneses jelfogónak. A levegőben lehet látni, hogy a csatornácskák, kis gömböcskékkel egyesülnek, ezek lehetnek az elosztó központok. Innét az információ egyrészt a háromdimenziós film létrehozásához kerülhet, másrészt oda, ahol az Univerzum földi irányítása történik.

A másik frekvencián található információt vevő gluon gömb felületére áramlanak az információt hordozó elektronok, ugyanolyan elrendezésben, mint az információt adó gluonon voltak, mintázatuk megfelel az adó gluon mintázatának, az emberi tudás és tapasztalat gyarapodásával egyre nagyobb mértékben telik meg a gömbfelület, egyre magasabb szintet ér el az információs elektron minták tömege.

A test halálakor az összes információ, vagyis az emberi tudat a vevő gluonhoz fog tartozni.

A hálózatban mehetnek végbe, a gondolkodási folyamatok, a kreativitási, a képzeleti műveletek, mivel itt van lehetőség a minták összekapcsolódásának számtalan variációjára, és minél több információval rendelkezik valaki, annál több kapcsolhatóságra, illeszthetőségre tesz szert a tudata. A képzeleti képek megjelenésekor a hálózati csatornák kinyílhatnak a háromdimenziós film irányába, és a gondolat a megfelelő háromdimenziós képkockával párosul.

Borongós időben, amikor nem esik, jól látható, hogy fejünket körbe veszi a hálózat, és amikor elfordítjuk valamerre, akkor a csatornácskák velünk együtt mozognak. (Kissé felfelé kell tekinteni.) Nyakunktól lefelé elvékonyodik, és valahol a test közepe táján eltűnik. Itt valahol vezet ki a szívből.

A kétdimenziós számítástechnikai rendszerben, hasonlóképpen történik minden. Mivel a szilícium, a grafit, kvarc, sűrű anyagok, sok gluont tartalmaznak, mágnesessége következtében bevonzzák a kevés gluont tartalmazó kisebb sűrűségű részecskéket. A processzorok anyagát is mágnesessé teszik, hogy a jeleket odavonzzák.

A különbség a kettő között az, hogy a kristályrácsban a gluonok egymással kapcsolódnak, így elfoglalják a tér egyik dimenzióját, ezért kétdimenziós számítástechnikai rendszer jöhet létre.

A hálózat építés is hasonlóan a tér két irányába mehet végbe.

Ha elfogadjuk azt a tényt, hogy a számítógép gondolkodik a parancs erejéig, a fentiek alapján levonható az a következtetés, feleslegessé válik a digitális jelek alkalmazása. Gondolkodáskor, legyen az gép vagy ember, a felszabadult kémiai anyagok jellegzetes mintázatot hagynak a gluonok felületén, amelyek már eleve kódként működnek.

Ezt a zseniális öngerjesztéses kódolási technikát képtelenség felülmúlni.

 A „sötét anyag” látható bizonyítéka

Az első részben már írtam az információközvetítő hálózatról. Megfelelő fényviszonyok között, ahol egy áttetsző képződmény láthatóvá válik, a levegőben, mindenki megtapasztalhatja az eddig még feltáratlan létező valóságot. Az Univerzum egyik látható csodáját, amellyel még nem foglalkozott a tudomány.

A tudatunkból valamiféle módon ki- és bekerülő információkat szállítja, tárolja és rendezi, és továbbítja az információt egy másik frekvenciára, ahol aztán eltűnik szemünk elől. Temérdek információt közvetít, ezért gondolom, háromdimenziós film pereghet odaát. Szép, napfényes időben, nem látható a hálózat, de a bennük keringő fotonok fényes cikázásai, állandó villogásai, folyamatosan ámulatba ejtenek

Az információ hullámtermészetű, vagyis fotonok együtteséből áll, köztük a kapcsolat folyamatos.

Valószínű, a gondolkodásban, a kreativitásban, a képzelet létrejöttében is döntő jelentőséggel bírhatnak, ezek az ismeretlen anyagból felépülő varázslatos csodák.

A fotonnak az a része, amely nem vesz részt az információ képzésében, öngerjesztéses módon, hálózattá fejleszti magát, abból a súly és tömeg nélküli anyagból, amit a tudomány „sötét anyagként” emleget.

Az újraszületés technikája

Mint már említettem, a jobb pitvarkamrai csomóban kell lennie egy szabad kvantumnak, ami jelfogóként üzemel. Az embrió negyedik hónapos korában indul be a szívverés, pontosan ekkor, az a tudat, amely nem kapott testet, mert bűnös életet élt, az anya közelébe kell, hogy kerüljön, majd a jelfogó bevonzza. A hullám állapotú tudat, a részecskére kerül, ettől részecskévé válik, majd láncreakciószerűen, az egész tudat részecske lánccá válhat. Ezért nem emlékszik senki előző életeire. Az első új információ fotonként érkezik a jelfogóhoz, ami részecske, és ettől újra hullámmá válik, csak ez az egyetlen egy részecske, amely érintkezik a fotonnal, és beindul a tudat működése, amelyet az EKG-n az U hullám jelez.

A részecskék és fotonok e- fajta viselkedését a kvantum fizika már bizonyította.

Mivel a sorban csak az utolsó részecske válik hullámmá, a többi kvantum állapotban szunnyad, hipnózis során ezekből lehet előző életünk információit előhívni.

Ezek a részecskék ilyen állapotban is maradnak, a test halálakor vele együtt semmisülnek meg, csak az aktív hullám rész kerül át a másik frekvenciára.

A rossz tartalommal megtöltött tudattartalmak nem kísértenek többé, ha valaki bekerül a magasabb létezési szint frekvenciájára.

  A „szellemekről”

A levelezéseimből tudom, ha már nem élnek a közeli családtagok, már átkerültek, akkor az ott lévő emberek, ha honvágyuk van, valamilyen frekvencia kapun haza látogathatnak.

Tőlük nem kell félni, hiszen már testet kaptak, ami azt jelenti, hogy jóságosak, és sokkal intelligensebbek, mint a földiek, mert az agyuk, sokkal nagyobb kapacitással rendelkezik, mint itt a Földön. Testük épp oly rugalmas, csak az anyaga más, de nagyon hasonló az ittenihez. Mivel más frekvencián üzemelnek, a fényképező, és kamerák által készített felvételeken, saját szemünkkel érzékelve szellemképként észlelhetjük ezeket a titokzatos lényeket.

Ők ugyanolyan emberek, mint mi, úgyis mondhatnánk, hogy a „sötét anyagból” másolódnak, ami nem más, mint a fotonok ütközései következtében részeire hulló, majd új szerkezetet felvett, tömeg és súly nélküli anyag, amely azon a frekvencián nagyobb mágneses vonzás alá kerül. A mágneses vonzás következtében Ők is súlyosként érzékelik testüket. A test érzékelése, hasonló a földi érzékeléshez. Azért látják őket lebegni, mert az itteni mágneses vonzás nem elegendő testük és a talaj stabil kapcsolatához.

Mivel, évszázadokon át, nagyon sok ember látott már szellemet, létező dologról beszélhetünk, aminek valóság alapja van, magyarázatot érdemelnek.

Ma még élünk, holnap már lehet, hogy nem, nekem nem esne jól, ha félelmetes szellemként gondolna rám valamelyik ismerősöm, mondjuk, ha kedvem támadna haza látogatni.

 Hogyan létezhetünk, halálunk után? - tudományos magyarázat

A következőkben kifejtésre kerülő dolgok, az előző részek áttanulmányozása után érthető meg!

 Az előző részekben már bőven kifejtettem, hogy a tudatunk egy hullám, amely más frekvenciára lép át testünk halála után. Nagyon is lehetséges tudományos szempontból is a test újra felépülése.

Már korábbi részekben leírtam a mágneses anyagnak a gluonoknak ebben a rendszerben betöltött meghatározó szerepét. A tudomány feladata lenne megtalálni a gluonokat minden egyes atomban, mert mint hiányzó láncszem helyre tehetné az Univerzumról alkotott összes elképzelést

A tudat véleményem szerint a pitvarkamrai csomóról indul ki, ugyanis a Fénylények a Teremtők ide helyezték el az ősembereknek, programozott kvantum formájában. Jelfogóként üzemel, mégpedig úgy, hogy az embrionális fejlődés szakaszában, a magzat negyedik hónapos korában, amikor a szívverés beindul, a pitvari szisztolé és a kamrai depolarizáció hullámot gerjeszt, és ez a hullám aktiválja a részecskeállapotban lévő jelfogót, vagyis hullámként fog viselkedni. Az EKG- én az U hullám ezt jelezi. A szem és a fül által felvett ingerek az agyban, ingerületi hullámokat gerjesztenek, amelyek tulajdonképpen elektron halmazok lökés hullámai, amelyeket, az agy szortíroz, összegez, válogat, és az elektronokat, mint információt szállítják a tudathoz, a jelfogóhoz.

Az elektronok a mostanra már hullám állapotba került jelfogóhoz érnek, maguk is hullámformában csatlakoznak, biztosítva az információ folytonosságát. Itt a folytonosságra teszem a hangsúlyt! Ha nem lenne biztosítva az információ folytonossága, akkor lehetetlen lenne a tudatos, öntudatos gondolkodás! Az információ részecskékbe zárva állati szintet eredményezne! Az agykapacitása behatárolja a tudat információs tartalmát, halálunk után, végtelen tudati kapacitásra teszünk szert.

De hogyan is lehet túlélni az Univerzum végéig?

Amikor a test feladja, tudatunk kilép a szívből, és vele együtt a gluonokból alkotott fénylenyomatunk is. A testünk minden egyes atomjában a gluonok biztosítják a kapcsolatot a többi atommal, részecske állapotban. Amikor a tudat kilép a szívből ez a hullám aktivál egy gluon részecskét, ezért hullámmá alakul és ez fénysebességgel láncreakciószerűen végigfut az összes gluonon, fényláncolatot alkotva, létrehozva, az ember tökéletes fényhálózatos profilját.

A tudat az emberi fénylenyomattal elhagyja a testet, és mindaddig folytatja a száguldást, amíg a gloun láncok által alkotott mágneses erővonalakon be nem áramlik a másik frekvencián található súly nélküli anyag, amely a fotonokból keletkezett, a fotonok evolúciós folyamata során. Tökéletes másolatok jöhetnek létre, hiszen tökéletes sablon áll rendelkezésre, és az ottani anyagféleségek a gluonok vonzásának megfelelően tökéletes elrendeződést vehetnek fel. Ezt a folyamatot nevezhetjük öngerjesztős háromdimenziós másolás technikájának.

Az egész úgy lehet programozva, hogy mindenki a legszebb énjét kapja meg, ezért ott nincs hiányos testrészű, öreg, csúnya stb. Ezeket a tényeket, az ottani létezésű hozzátartozóimtól tudom, az e-mail-jeimből.

A Teremtő Fénylények minden teremtményük számára megadták a lehetőséget, egyenlő eséllyel élhessék meg az Univerzum végezetét. Sajnos, az emberi test sérülékeny, öregszik, elhasználódik, ez a test nem alkalmas tízezermilliárd év túlélésére.

A Föld pusztulását is átvészelhetjük, egy sebezhetetlen, szuper időtálló anyagból, kvantum számítástechnikával létrehozva az univerzálisan működő másolatot. Az egész ember lényegi része a tudata, amely az egész személyiségét átviszi, ebbe az időt álló testbe, amely sokkal szuperebben működhet, mivel a tudatnak már nem szab gátat az agy kapacitása. A testet többé nem gyötrik betegségek, nincs kitéve az elemek pusztító hatásainak, biztosítja a sok milliárd éves túlélést.

Az érrendszer helyére valamilyen energiaszállító hálózat replikálódik, már nem vér fog áramlani, hanem valamiféle extra energia, ami lehetővé teszi testünk érzékelését, és biztosítja energiaszükségleteinket.

A másik frekvenciára való átkerülés után, megindítunk egy fejlett tudati gondolkodással rendelkező civilizációt, valószínűnek tartom, nagyon érdekes és különleges kvantumtechnikai eljárások elsajátítása révén, felépítjük, a tökéletes társadalom működéséhez szükséges összes technikai keretet. Nagyon sok ott eltöltött év után, a földi életünk, csak nosztalgia lesz, úgy fogunk, majd emlékezni, mint a tudati fejlődés kezdeti fázisára, mint mostani életünkben az őskorra.

A súlyos bűntudattal rendelkező emberek a fénysebességgel történő suhanás közben megtorpannak, nagyon megijednek, hogy biztosan számot kell adniuk életükben elkövetett vétkeikről, ezért megállnak és rájönnek, hogy akaratlagosan tudják befolyásolni mozgásukat. Itt rekednek, hogy továbbra is megkeserítsék embertársaik életét.

Valószínű most Önök arra gondolnak, túl élénk a fantáziám, de ne higgyék, ilyet kigondolni csak akkor lehetséges, ha valóság alapja van. A tudomány elismeri, hogy kvark- gluon plazmából állt a kezdeti anyag, de a gluonok szerepe még máig sem tisztázott!

A mágnesességet érzékeny mérőműszerrel meg lehetne mérni, mert a gluonoknak minden egyes atomban, függetlenül attól, hogy élő vagy élettelen anyag ott kell lennie!

Miért hiszi azt az ember, hogy nem lehet teremtmény, nem létezhet tőle sokkal hatalmasabb, intelligensebb értelem, csak azért, mert nem látja a szemével, nem tudja megfogni a kezével, nem érzékeli testét, lelkét?

Reménykedem, hogy egyszer a tudomány is elismeri a magasabb értelem teremtő erejét, és ezzel egységbe kovácsolhatja az egész Föld népességét!

 Gravitáció helyett mágneses vonzás!

Gravitonokat még soha nem találtak és nem is fognak! Mert mi is az a szabad esés?

A légkör atomjaiban is ott vannak a gluonok, a mágneses részecskék. Ezek a részecskék a Föld vasmagjával tökéletes vonzásos kapcsolatban vannak, biztosítva, hogy a légkör ne tudjon elszivárogni. A légkörben ezért van súlya az anyagoknak, mert a gluonok mágnesessége vonzóerőt fejt ki az anyagokra, amikor egy űrhajó elhagyja a légkört a gluonok mágneses vonzóerejét kell legyőznie.

Amikor a Holdra leszállt az űrhajó, stabilan landolt a Holdon, az űrhajósok viszont épp ellenkezőleg szinte lebegve lépkedtek. A Föld légkörétől a Mars ötször ritkább légkörében, a marsjárók szintén nagyon stabilan közlekedtek. Ezek a tények a legellentmondásosabb dolgok, amelyek a gravitáció ellen szólnak. A Holdon az űrhajónak is úgy kellett volna lebegnie, mint az embereknek, hiszen nincs súlya, ehelyett biztos talajon állt. A Spirit és az Opportunity a Mars felszínével stabilan érintkeztek, holott a ritka légkör miatt lebegniük kellett volna. Véleményem szerint, a mágneses vonzás miatt volt lehetséges a leszállás, mivel nagyobb felületen érintkezett, ez biztosította a stabilitását. Feltételezhető, hogy a Marsnak is van vasmagja, a ritkás légkör minden atomjában kell lennie gluonnak, mert a gluonok vonzást gyakorolnak a vasmagra, és a benne lévő tárgyakra, ha elég nagy felületen érintkeznek, biztonságos felületi kapcsolódást eredményezhet. Ha mágnesre élével egy kést helyezünk, az sem lesz stabil kapcsolat, de, ha egy nagyobb felületű tárggyal érintkezik a mágnes, alig lehet róla leszedni.

A műholdak pályája szintén mágneses erővonalakon futhat, mivel ha a gravitáció létezne, akkor műholdakat magába kellene, hogy szippantsa a Föld. Az első és második kozmikus sebesség a mágneses vonzóerő legyőzéséhez szükséges, nem pedig a gravitáció leküzdésére!

Összegzésként megállapítható, hogy az anyagoknak a mi frekvenciánkon nincs súlya, csak tömege és sűrűsége, amit mi súlyként érzékelünk, az abból ered, hogy a vasmag és a gluonok által mágneses vonzásra szert tett atomok eltérő mértékben vonzzák egymást, eltérő tömegük és sűrűségük következtében. Ezen hatásokat mi súlyként érzékeljük.

 A Nagy Bumm elmélet

Egyetlen egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatban!

Ha nem létezett tér és idő, akkor az a nagyon sűrű, háromdimenziós anyag hogyan került oda, hogyan volt ez lehetséges?  Na,  BUMM!!

Teremtés és vallás

 És akkor hogyan?  Istenke azt mondta: abraka – dabra?

 

A semmi és a minden

 A semmiben volt egy lyuk, ez a lyuk biztosította a semmiben a minden lehetőségét!