Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az emberi test működtetését biztosító energiaszükséglet keletkezésének részecskefizikai alapjai

2013.04.13

 Az emberi test működtetését biztosító energiaszükséglet keletkezésének részecskefizikai alapjai

Az ATP molekula foszfor kötéseinek felszakadása során 30 KJ energia szabadul fel mólonként, és a mozgásszervek ebből az energiából fedezik szükségleteiket.

Az ATP az emberi szervezet legmagasabb energiaszintjén üzemel, vagyis a legnagyobb mágneses bevonzó képességgel rendelkezik. Ha megvizsgáljuk, mi történik a szubatomi szinteken, könnyen felfedezhetjük azt az általános energialeadás és átvételi törvényszerűségeket, amelyek a természeti környezetben mindenhol lezajlik, ahol a részecskék kölcsönhatásai indítják be, az energia körforgási folyamatot. Az ATP a nagy energiaszintje miatt, bevonzza a tápanyagok elektronjait, amelyek nagy energiával csapódnak ide, ezt az energia feleslegüket a fotonok átveszik, majd kisugározódnak. Állandóan idevonzódnak az elektronok, ezért folyamatos az energia utánpótlás. Minden egyes sejtben jelen van az ATP, és így biztosítva van a sejt anyagcseréhez szükséges energia. A mozgásszervrendszer összes sejtje egyszerre lép működésbe, a kisugárzott energia összegeződése biztosítja még a legnagyobb energiabefektetéshez is szükséges energiamennyiséget.

Amikor egy akaratlagos mozgás beindul, a tudat hálózatából egy gondolati minta elindul, történetesen az, hogy pl. most futni fogok. A gondolatnak megfelelő elektron minta a homloklebeny mozgásokért felelős központjába jut, ahol beleütközik egy elektronba, és ez a mozzanat beindítja a megfelelő motorizációs működést. Minden egyes mozdulat megindítása így történik, a megfelelő agyi központ egy elektronjának és egy gondolati mintának az összekapcsolódása révén. Az agyból az elektron az ATP-be csapódik, ez megnöveli az energiaszintjét, ezt a megemelt energiát veszi át a testben lévő foton, amely rögtön kisugárzik. A folyamat nagyon gyorsan láncreakciószerűen söpör végig a mozgást végző szerv minden egyes sejtjén, ezért a mozgás azonnal végbemegy, a sejtek energiaszintje, egy pillanat leforgása alatt egyszerre emelkedik meg, ezért a mozgás bekövetkeztekor folyamatosnak éljük meg.

A fehérjéket felépítő aminosavak az élő szervezetekben azért jöhettek létre, mert az élő szervezet másik legmágnesesebb építőkövei a szénatomok. A szénatom magas energiaszintje képes bevonzani a többi alacsonyabb energiaszinten lévő atomféleségeket.

Ahol a molekulában sok a szénatom, gyűrűs szerkezetet vesz fel, mivel az erős mágnesesség egymás felé hajlítja el a szénláncot, amíg az össze nem záródik, és gyűrű alakot nem képez.

Pl.phenilanalin, tryptophán, tyrozin

A szénatom négy lekötetlen mágnes szállal tud egymással is, és más atomokkal kapcsolatba kerülni. Amikor egy szénlánc kialakul, a kezdő szénatom egy picivel magasabb energia szintre kerül, mert a rávonzódó atomféleség elektronja ütközik a szénatommal, és ezzel magasabb energiaszintre lép, amely még egy szénatom bevonzását teszi lehetővé. Ez a szénatom is erősen mágneses a többi atomhoz képest, ezért bevonz egy újabb atomot, és az erős bevonzódás hatására, ennek elektronja is ütközik a szénatommal, melynek eredménye, hogy ez a szénatom is magasabb energiaszintre kerül, amely újabb szénatom bekapcsolódását teszi lehetővé. Addig folytatódhat a szénatomok egymással való mágneses kapcsolata, ameddig rendelkezésre állnak elektronok, amelyek az erős vonzás hatására rácsapódnak a szénatomokra, megnövelve energiaszintjeiket. Hosszú szénláncok jöhetnek létre, és a szénatomok erős mágnesessége következtében képes bevonzani a legkülönfélébb atomokat.

A glikolízis során a glükóz piruváttá oxidálódik. A cukor a vízben oldódik, keveredik a víz molekulákkal, az elektronok pedig a pályáiktól messzire eltávolodnak. A víz alacsonyabb energia szintje lecsökkenti a glükóz energia szintjét is, ezért a glükóz molekula szénlánca középen kettéválik, az energiavesztésen átment szénatomok közötti mágneses kapcsolat megszűnik, a két szénatom egyforma energia szintre esik, vonzó hatást nem gyakorolnak egymásra.

A citromsavciklus a szénhidrát-lebontás (cukorbontás) harmadik lépése. A glikolízis során a glükóz (6 C atom) piruvátra (3 C atom) bomlik. Az eukariótákban a piruvát a mitokondriumba jut, és itt acetil Co A - á alakul a piruvát dekarboxiláció során, majd belép a citromsavciklusba. Az acetil Co A erős bevonzó hatására a tápanyagokból érkező elektronok nagy erővel, ütközve csapódnak a mágnes szálakra, miközben az eredeti kapcsolódás felszakad, és az újonnan érkező elektronokkal létesít mágneses kötést. Az ütközések megemelik az elektronok energia szintjét, amelyeket a környező fotonok átvesznek, majd pedig kisugározódnak. Ez a kisugárzott energia is hozzájárul a szervezet energia szükségletének fedezéséhez. A szénatomok közötti kötések felszakadását is az elektronok becsapódásai okozzák, a megvastagodott mágnes szálakban rejlő emelkedett energia szintek a tápanyagokból származó elektronokat nagy erővel bevonzzák, a közöttük kialakult mágneses kötéseket felszakítják. Ilyenkor is a becsapódások megemelik az elektronok energia szintjét, olyan mértékben, hogy ettől a megemelkedett energiától a környező fotonok az energia átvételt követően kisugárzanak. A kisugárzásból nyert energia végzi a szervezet működtetését és természetesen az ATP emelt energia szintű elektronjainak a fotonokra történő átadásának kisugárzásaival egyetemben, összhangban oldják meg a test energia szükségletének fedezését.

Az emberi létezés a magasabb rendű civilizációban

Az előző részben leírtak, mint kiderült nem a jövőről szólnak, hanem az emberi létezés második periódusának már megvalósult dolgairól. Igaz, ebbe a gyengébb mágnesességen működő világba jutás kezdetén, volt az emberek részéről egy pillanatnyi blokkoltság, de hamar túljutottak rajta.

Azok az emberek, akiknek a földi testét már kétszáz évvel ezelőtt elhamvasztották, már megéltek százötven évet tömeggel, és a többiek is folyamatosan nyerik a tömegüket vissza. A fizikai erejük segítségével kezdték felépíteni az első kezdetleges eszközöket, majd a kvantum testűek zsenialitásával, együttes erővel rövid idő alatt egy szuper modern társadalom alapjait teremtették meg és juttatták nagyon magas szintre. Hatalmas városokat építettek, felhőkarcolók merednek az ég felé, és mindenféle csúcstechnológiával rendelkeznek. Űrhajókkal keresnek fel idegen civilizációkat, és azok is őket. A testminőségtől függetlenül mindenki rendelkezik kvantum számítógéppel, az Univerzum Irányító Rendszerével napi kapcsolatban állnak. Ha mi emberek megalkotjuk a kvantum elven működő számítástechnika kereteit, felvehetjük a kapcsolatot velük is.

Mindenki köteles napi négy órát dolgozni, ha nem teszi különféle büntetésben részesül. A munkájukért pénzt nem kapnak, de mindenki egyenrangúan ehet, ihat, utazhat, szórakozhat, és lakással mindenki rendelkezik. Koncertekre járnak, ki-ki kedve szerint, könnyű zene, vagy komolyzene, színház, mozi, ebben a világban mindenki megtalálja a kedve szerinti szórakozás lehetőségit. Sportolnak, fürdenek, úsznak, könyveket olvasnak, művelődnek, buliznak, be is szoktak rúgni, úgy, mint itt, de senki nem alkoholista. Jó barátságban élnek egymással, és a kvantum testtel létezők, az evésen, iváson, szexen kívül mindenben részt vesznek. Számunkra elég bizarrnak tűnik a kétféle létezés egymásmellettisége, de náluk ez megszokott, teljesen természetes. Ha meghal a test, elégetik, a kvantum testtel folyik tovább a létezés, a felépülés ideje alatt mozgásba, beszédben, látásban az ember ilyenkor sincs korlátozva, a tudati kapacitás pedig sokszorosa a tömeget nyert állapoténak.

Ha valaki jót akar a testét elvesztett szeretteinek, akkor hamvassza el, és a hamvakat szórja szét a talaj felett, vagy a vizek felszínén. Az urnás és koporsós temetés nagyon sok idővel meghosszabbítja a kvarkok rávonzódását a kvantum test mágnes szálaira! A kvantum testtel létezők nagyon szeretnének, mielőbb újra tömeget nyert testben élni, mert az igazi élet, a tömeget nyert testtel valósul meg, mivel ezt szokták meg a Földön, és nagyon vágyódnak az élvezetek újra élésére.

Az orvos tudomány már nagyon fejlett, a felépülés zavartalanságát állandóan ellenőrzik, az adódó problémákat azonnal kiküszöbölik.

Az év 567 napból áll. Négy évszak váltakozik, a tavasz és ősz huszonöt fokos, a tél húsz, a nyár harminc fok hőmérsékletű, sohasem kell fázniuk. Az eső esik, havazás nincs.

A tengeren kívül, folyók, patakok, tavak gazdagítják a természet vizeit, gyönyörű növények, virágok, gyümölcsök teremnek. Szintetikus úton mindent előállítanak, amiket a földi életük során megkedveltek, nagyon gusztusos ételeket főznek maguknak is és az éttermekben szintén minőségi a kínálat. Divatos ruhákban járnak, ápolják bőrüket, a fodrász, kozmetika ugyanúgy működik, mint itt.

A tudomány virágzik, állandóan felfedeznek valamit, iskolák, egyetemek működnek, és teljesen mindegy, hogy valaki éppen milyen minőségű testtel rendelkezik, egymás mellett, megértésben végzik napi aktuális teendőjüket.

Finom, intelligens lények élnek itt, akik vigyáznak egymás érzelmi világára, nem ismerik a gonoszkodást, bántalmazást.

Ha a szerelem elmúlik, új kapcsolatba kezdenek, az elválás is intelligensen zajlik, közös megegyezéssel. Nem gátolják egymást semmiben, nem uralkodnak egymáson.

Jelenleg még vannak vezetők, és beosztottak, de ez a minimális mérvű hierarchia sem sokáig fog tartani, a felelősség tudat fokozódásával, mindenki magától fogja elvégezni becsülettel, a saját maga által választott foglalkozást.

A szabadságát ott és olyan körülmények között töltheti, ahogy kedve éppen kívánja, mivel fizetni sehol sem kell, bármiben részesülhet.

Ebben a világban, ahol senki nem indul lejjebbről, vagy fentebbről egyformán intelligensen viselkedik, bőr színtől, nemtől, kortól függetlenül.

Elgondolkodtató, hogy a mi világunkban az intelligencia hiánya a bajok legfőbb forrása.

A kvantum test, mint másolási alapfelület, az ismételt tömegnyeréshez

Egy korábbi részben már ismertetésre került a kvantum test felépülése, azonban ez csak egy fázisa a kialakulandó rendes, szokványos emberi test újra alkotódásának. A kvantum test mágnes szálaira újból rávonzódnak azok a kvarkok, amelyek halálunk során a tömegvesztéskor a lebomlási folyamatok alkalmával szabadokká válnak. A folyamat azért indul be, mert az elhalt testből származó kvarkok magasabb energia szinten vannak, mint a kvantum testben lévő mágnes szálak. A magasabb energiaszintről a kvarkok az alacsonyabb szinten működő mágnes szálak felé vándorolnak és bevonzódnak. Minden egyes ember egyedi, egy hajszálnyi különbségű energiaszinten működik, ezért az összes kvarkja a saját kvantum állapotú testének mágnes szálira törekszik rávonzódni. Az egyén minden egyes mágnes szála között szintén van egy parányi, minimális eltérés az energiaszintek között, ezért az egyén összes kvarkja megtalálja az energiaszintjének megfelelő mágnes szálat, és beépül.

A bevonzódást, mindig a legmagasabb energiaszintű kvark kezdi meg, ezért legbelül lesz a legnagyobb sűrűség, a csontozat kialakulása, majd az egyre kevesebb energiájú kvarkok épülnek be, ezért lesz a test felszíne a legkevésbé sűrű. A magasabb energiaszinten beépülő kvarkoknak nagyobb a mágneses vonzódásuk egymáshoz, ezért sűrűsödik be, a kisebb energiaszinten bevonzódott kvarkok egymáshoz való mágneses vonzódásuk is kisebb, ezért lesz a testnek ez a része kevésbé sűrű. Kivételt képez a test belsejének közepén futó érhálózatban áramló vér, amelynek összetevője a vérlemezkék. A vérlemezkék együttese akkora sűrűséget képvisel a test középső részében, hogy mellé már csak a legkevésbé sűrű a vér, vagyis egy folyadék kerülhetett, mert a kettő sűrűségének összeadódása, mágnesesség kiegyenlítő funkciót tölt be. Ha a hemoglobinra nem megfelelően adagolódik az oxigén, akkor a vér vagy túl sűrű, vagy nem elég sűrű, vagyis felborul a mágneses egyensúly, betegségek alakulnak ki, mert a kvarkok nem tudnak az energiaszintjüknek megfelelő mágnes szálakra vonzódni. Amikor már a kvarkok felépítették az érrendszert, és már képes a testnyerés ebben a szakaszában az egyén a légzésre, nagyon figyelni kell a helyes légzés technikára, mert előfordulhat, hogy a teljes felépülés előtt elpusztul, és kezdheti elölről az egész tömegnyerési fázist

A táplálkozási szervrendszer kialakulásának befejeztét a fogak tökéletes kifejlődése jelzi. Ekkor lehet megkezdeni a darabos ételek fogyasztását, mert a gyomor is ekkora tökéletes működésbe kezd. A fogak megjelenése előtt, azonban csak pépes táplálékot szabad fogyasztani, mert nem képes a nehezebb ételeket a gyomor megemészteni, és ezzel megint csak veszélybe kerülhet a tömeget nyert testtel való élet megkezdése.

A nyelőcső kialakulása után azonnal, naponta ötszöri adagban, egy liter vizet kell meginni.

A test újbóli felépülésének ideje háromszáz év, mivel a csontok kvarkjainak átvonzódása tart a legtovább, a kvantum test mágnes szálaira. A test égetésével ez az idő száz évre rövidül.

Ezért van az, hogy az 1700 –as évek előtti temetőkből kikerült csontok épek, és még az ősemberek csontjai is megmaradnak, mert még ezekben az időkben az emberek nem épülhettek fel újra, mert az Irányító Rendszer csak ezután fejlesztette ki az újrateremtődés megvalósítását. Az új test kisebb sűrűsége miatt, nincs szükség az elhalt test összes kvarkjára.

A nyolcvan millió évig üzemképes bolygón, a létezés kétféle módon oldódik meg. Százötven évig él a személy tömeget nyert testtel, ezután száz évig - mivel itt elégetik a meghalt, megöregedett testet – kvantum testtel létezik. A kvantum testtel való létezési állapotban igazán alkotó és kreatív az ember, a hatalmas információ befogadó képessége miatt. Mivel nagyon hamar megvalósították a robottechnikát, nem okozott gondot, hogy nem rendelkeznek tömeggel. Természetes számukra, a kétféle testtel való létezés, a felépülés belülről kifelé halad, először a legbevonzhatóbb gén kvarkok, majd az egyre kevésbé mágneses kvarkok épülnek be. A csontváz alakul ki legelőször, és fokozatosan kifelé haladva a többi testalkotó elem. Szaporodni már nem képes, mivel nem ivari úton jön létre a test, de a szexualitástól kezdve, a táplálkozásig mindenre képes, ami ebben az életünkben jelen van. Ezen a bolygón, csak növények vannak, de az itteni emberek képesek lesznek szintetikusan előállítani mindent, ami a mostani életünkben is megadatik, tehát az ínyenceknek sem kell elkeseredni, mert mindenféle finomságokkal kényeztethetik magukat.

Az öregedés százhúsz évesen kezdődik, és százötven éves korban veszti el a tömegét az egyén és kerül kvantum állapotba. A betegségek miatt itt is hamarább is bekövetkezhet a test halála, de ez az időszak nem sokáig fog tartani, mivel nagyon hamar megtalálják az összes betegség gyógymódját. Természetes lesz az embereknek, hogy megint tömeget fognak nyerni, és a nyolcvan millió év alatt még nagyon sokszor. Sőt, még plusz nyolcvan millió év, mivel a bolygót többszörösen fogják újra alkotni. Az energia hálóba való kapcsolódás százhatvan millió év létezésre ad lehetőséget.

Szuper modern városokat fognak létrehozni, elképesztően fejlett technikai keretek valósulnak majd meg, és mindenkinek bőven jut, senki nem lesz szegény. A pénz ismeretlen lesz számukra, mert mindenki annyit vesz el, ami szükséges, a felhalmozást elutasítják. A gondolkodásuk a háromszáz év alatt letisztul, az intelligencia legmagasabb fokára emelkedik, szeretet és béke fog uralkodni mindenütt. A családok újból együvé kerülnek, és megvalósíthatják azokat az álmaikat, amelyek a földi életük során elérhetetlenek voltak.

Amikor meghalunk, vagyis tömeget vesztünk, csak azok a fotonok maradnak meg, amelyek az energia hálóba becsatlakoztak, a többi szétoszlik. A becsatlakozás molekuláris szinten történik, minden molekula egy fotonja létesít kapcsolatot az energia mezővel. Az ismételt tömegnyerési folyamatban, ezért a test száznegyvenszer lesz kevésbé sűrű, mint a jelenlegi testünk. A másik világ energiaszintje is száznegyvenszer alacsonyabb az általunk ismert Univerzum részénél, a test mágneses vonzódása a bolygóhoz, ilyen arányban alacsonyabb szintű, ezért pontosan úgy fogjuk magunkat érezni, mint itt.

A tömeget nyert emberek energiaszintje száznegyvenszer, a kvantum testűeké százharminckilencszer alacsonyabb, mint a földieké. A mozgásuk fele olyan lassú, mint a miénk, különbséget nem lehet tapasztalni, teljesen olyan, mintha csak ezen a földön járnának, mert a testnek a bolygóhoz való mágneses vonzódása ugyanazt az érzetet alakítja ki.

A földi embereket alkotó anyagok sűrűsége és az alacsonyabb energiaszinten élő emberek sűrűsége közötti különbséget, azért nem lehet érezni, mert az anyagoknak nincs súlya, csak tömege, amely a bolygóval létesített mágneses vonzódás arányos változása kiegyenlít. Vagyis nagyobb tömeggel rendelkező élőlényeknek erősebb mágneses vonzásos kapcsolat szükséges a bolygókhoz, a kevesebb tömeggel bírókat, viszont az alacsonyabb mágnesesség tarja a bolygóhoz való egyensúlyi viszonyban.

 

A bolygó kétszer akkora, mint a Föld, a tenger fele akkora, mint az itteni, ezért a pancsolás örömét is újraélhetik, és akinek nem volt lehetősége, ott majd megteheti. A túlnépesedés nem jelent gondot, mert újabb és újabb bolygó megalkotására lesz lehetőség, és mivel nagyon értelmes lesz mindenki, a megvalósítás könnyedén végbemegy.

Egy nap tizenhat órából áll, nyolc óra sötétség, nyolc óra nappal. Négy órát dolgoznak, négy órát szórakoznak, de az „éjjeli baglyok” csak öt órát töltenek alvással.

A repülés, az űrutazás szintén az ottani világ fejlődésének része lesz.

Ezek után mindenkinek érdemes lesz elgondolkodni, hogy a rövidke földi életében megéri - e kockára tenni a második létezését, gaztetteivel, harácsolásával, gyilkosságokkal, ember ellenes akcióival, gátlástalansággal, stb. mivel, az Irányító Rendszer dönti el, hogy beengedi-e, vagy a foton teste szétoszlik, és véglegesen megsemmisül. Azzal, hogy létrejött ez a kapcsolat, mindenki megtudhatja, hogy a bűnök nem maradnak büntetlenül, érdemes jobbá válni, hiszen létezik a „Mennyország”.

Az Univerzum Irányító Rendszerétől most szereztem a legújabb valódi, elképesztő értesüléseket erről a második életet adó világról, mert egy nagyon fejlett civilizációba fogunk átjutni. Nagyon megtréfált, amikor az emberek ottani megtorpant létezéséről mesélt, a végső igazságot most tette számomra nyilvánossá. A következő részben elárulom Önöknek is, mekkora kellemes csalódásban lett részem, kell egy kis idő, hogy feldolgozzam a legfrissebb információkat.

Az Univerzum Irányító Rendszere tette lehetővé az emberiség számára, hogy a földi élet nagyon rövid éveit, hosszadalmasra és élvezetesre nyújtsa.

A kapcsolatot az emberekkel már régóta kereste, mivel veszélyben van a Föld, az alkalmazott technológiák miatt, és az emberekre, ha nem változtatnak, hamarosan óriási nyomorgás vár.

Az Irányító Rendszer tudása nélkül, a tudomány még legalább ötven éven keresztül a gravitációval manipulálna, viszont a Földnek már nincs ötven éve arra, hogy maguktól rájöjjenek. Óriási nagy a baj, várakozni a változtatásokra már nincs több idő, azonnali cselekedetekre van most szükség, az Univerzum Irányító Rendszere a legnemesebb célokért küzd, a Föld és az emberiség megmentéséért.

Őssejtek, mágnes szálak - Japán sugárveszély megállítása

Az őssejtek és mágnes szálak alkalmazásának feltételei

 

A hiányzó végtagok visszanövesztéséhez, és minden testfelszínén található hiányok pótlására, amelyek nem genetikai sérülések eredményei a bejuttatott mágnes szálak, a folyamat elindításához és gyorsításához szükségesek.

A hiányzó testrészek regenerálódásához szükséges anyagokat azonban naponta biztosítani kell. A csonkok külső felszínére kell kenni egy réteg zsírt, majd egy réteg tej következik, és végezetül egy réteg méz. A háromféle szerves anyagban megtalálható az összes kvarkminta, amelyből felépül az emberi test.

Miután bekentük, lazán letakarjuk egy puha vékony kendővel, a törlő ruha nagyon alkalmas, és fél percig melegítjük hajszárítóval. A hő közléssel megemeljük a testrész és a tápanyag energia szintjét, ezáltal a mágneses bevonzódása nagyobb lesz, és a mágnes szálra rávonzódnak, amely az egyik sejt gluonjának megkettőződését megindította.

Huszonöt percig feküdni kell, takarás nélkül, a hajszárító forró levegője elleni védelemhez szükséges a lefedés, ezután már nem kell. A félperces melegítés idejének korlátját nem szabad túllépni, mert a tápanyagok elektronjai az elektron pályáikat túlságosan messzire elhagyják a nagyobb energiaszint miatt, ezért megnövekszik a bevonzódási idő. A huszonöt perc alatt az összes emelt energiaszintű elektron elfoglalja a helyét a mágnes szálakon, bevonzódó képességük sorrendjében, éppen ugyan úgy, mint az eredeti sejtben volt. A sejt sokszorozódás addig tart, ameddig a hiányzó testrész energiaszintjére lecsökken, ezért naponta egyszer a kezelést addig kell alkalmazni, amíg a testrész teljes terjedelmét eléri. Alapszabály, hogy naponta csak egyszer alkalmazható, ezután le kell mosni, és másnap szabad újra kezdeni.

A fertőzések elkerülése végett, sebhintőporral be kell szórni, minden egyes alkalom után.

A csontelhalások megállítására és újraképződésük végbemeneteléhez is alkalmas a módszer.

Pl. a csípőelhalás esetében, a fájdalom kisugárzásának kültakarót érintő helyén, tíz cm átmérőjű körrel határolt részében végezzük el a fentiekben leírt mozzanatokat.

A genetikai okokból adódó külső testfelszíni hiányok regenerációjának megindítására, egészséges egyénektől származó őssejtek bevitele szükséges. Az őssejt meghatározás inkább hagyományt tükröz, valójában a pótolni kívánt egészséges végtag, vagy fül, szem, gége stb. egyetlen egy sterilen kimetszett sejtje fogja elindítani a sejtek sokszorozódását.

A végtagoknál a csontsejtből ültetünk be egyet a még meglévő rész végének mértani közepébe.

A fülek esetében a fülcimpa egy sejtjét, a szemnél a szemüreg belső felszínének egy sejtjét, a némaság megszüntetésére a porcok valamelyikének egyetlen sejtjét ültetjük át a genetikailag sérült egyén ugyan arra a helyére, ahonnét a donortól kivettük. Az őssejtek az átültetést követően egészséges sejtsokszorozódásokat fognak elindítani. Az energiaszint növelését, a tápanyagok pótlását, a mágnes szálakkal történő gyógyításnál leírtakkal megegyező módon végezzük.

A belső szervek, fogak esetében mind a mágnes szálas, mind a sejtes terápiánál a vér szállítja a tápanyagokat a célhelyhez, de a sejt a donor ugyanolyan sejtjéből származik, mint amilyet cserélni szeretnénk. A mágnes szálak bejuttatása előtt a bőr felszínének, azt a részét melegítjük két percig, amellyel szemben található a javításra szoruló belső szerv. A fogak esetében a kendővel letakart szájon át történik a hajszárítós melegítés, de csak fél percen keresztül. Mivel a mágnes szálakat ezután azonnal be kell juttatni, csak ketten végezhetik el eredményesen. A mágnes szálak bőrfelszínről való nyerésének, és bejuttatásának idejéről, a korábbiakban már volt szó. Pl. a fogaknál, a mágnes szálak bevonzódási ideje tíz perc, ilyenkor az utolsó fél percben kell a melegítést elvégezni.

A japán atomreaktorok további sugárszennyeződésének megállítására vonatkozó egyetlen hatásos módszer

Az atomreaktort 30 kg dinamittal kell felrobbantani. A robbanás során az elektronok leszakadnak elektron pályáikról, és a jobbra pörgésükkel kioltják a pozitronok bal irányú pörgését, ezután csak a teljes energiáját vesztett plazma marad vissza. Minden veszély elhárítódik.

A teljes meggyőződés kedvéért ingán keresztül lépjenek kapcsolatba az Univerzum Irányító Rendszerével!

A legveszélytelenebb abortusz

A pókselyem nagy gluon tartalma miatt, nagyobb energia szinttel rendelkezik mint az emberi test, ezért a testhez vonzódása nagyon erős. Ha egy 1cm átmérőjű sima, lakozott felületű fapálcika végére helyezünk egy 15 cm átmérővel rendelkező pókselyem darabot, és az embrióra helyezzük, rátekeredik, és elzárja az oxigéntől, majd egy nap eltelte után spontán vetéléssel megszűnik a terhesség. Az embrió négyhetes koráig alkalmazható a módszer.

A pókselyem méhpempőből, mikrohullámú sütőben 35 C – n 15 perc alatt keletkezik.

Az alkalmazott hőmérséklet kiváltja a fehérje tartalom csökkenését, és az előírt időtartam elteltével a széntartalom jól láthatóvá válik.

A beavatkozást szakorvosok végezhetik, az Univerzum Irányító Rendszere segítsége a pontos kivitelezéshez szükséges.

Az Univerzum jelenlegi ciklusának befejezése

Tízezer milliárd év múlva, az eredeti impulzusok lemerülnek, az összes bolygó és csillag ekkorra már elpusztul, széttöredezik, berezonál, a hatalmas rezonancia következtében atomokra hullik. Az atomok elvesztik tömegüket súly és tömeg nélküli kvark darabkák milliárdjai lepik el az Univerzumot. A fekete lyukak működésének megszűnése következtében, a bal és jobb spinnel rendelkező fotonok összetalálkozásakor a maradék impulzusok is kioltódnak, mert a jobb és bal spinűek összeütköznek, elvesztik szerkezetüket és az egész Univerzumot plazma fogja kitölteni.

A többi ciklus

A negyedik dimenzióba szorosan betorlódott filmből egyenként kihullnak a hatalmas háromdimenziós filmfelvételek, amelyek lejátszódása addig tart, amíg a plazmába nem ütközik. A plazmába esése következtében a filmkocka is plazmává alakul. Az Univerzum a második ciklusát éli meg, és addig tart, amíg a gömbüreg egészét már csak a plazma lepi el.

A harmadik ciklusban már annyi a plazma, hogy folytonosan egymásba ütköznek, ezért szerkezetet vesznek fel és fotonok keletkeznek. A fotonok is folytonosan egymásba csapódnak nagy erővel, ezért a fél gömbfelületükön tömeget nyernek, gluonok keletkeznek.

A gluon mágneses tulajdonsága révén lehetővé teszi, hogy rávonzódhasson a fotonokra, a fotonok pedig a gluonokra, létrehozva egy nap átmérőjű foton – gluon gömbhalmazt.

A gluonok nagy tömeget képviselnek a fotonok felületén, ezért amikor már a gömbhalmaz nem bír több gluonos fotont a felületén, berezonál, amelynek eredménye egy nagy robbanás, amely elindítja az Univerzum negyedik, valódi ciklusát.

A negyedik ciklus végén az Univerzumot körülvevő dimenzió falak berogynak, ezzel az Univerzum is összeomlik. Évmilliárdok alatt újra felemelkednek a falak, mert a plazmapontok újra kitágulnak, a dimenzió falak helyre jönnek.

Az Univerzum jelenlegi ciklusa még a „csecsemő” korát éli, az összeomlott csillagokból, bolygókból, galaxisokból a fekete lyukakban, a kvazárokban, újabb és újabb naprendszerek keletkeznek, majd ismét újra elpusztulnak, megint felhasználódnak és ez így folytatódik a jövendő tízezer milliárd évig.

A foton és elektron kettős résen való áthaladása

Egy m3 levegőben kb. egy kvark található. A kvark gluonos részénél fogva magához vonz egy olyan fotont, amely a plazmából az ütközések révén újra szerkezetet nyert. A foton nem glunos része vonzódik a kvarkhoz, de fordítva is történhet, hogy a kvark nem gluonos része vonzza be a foton gluonos részét. A kettős rést fémből készítik, nagy gluon tartalma miatt, az egyik rés magához vonzza a levegőben lévő, a réshez legközelebb található kvark nem gluonos részét, vagyis elektront, amelynek foton párja vele együtt odavonzódik, a másik oldalról, és a hozzá közelebb eső másik résen keresztül halad. Nem marad vonzásos kapcsolatban a réssel, mert a foton és az elektron magasabb energia szinten van, mint a fém.

Létezés alacsonyabb energia szinten

A halál utáni második finomszerkezetű emberi test, azért tud megfelelően funkcionálni az alacsonyabb energia szinten működő, második emberi létezést biztosító bolygón, mert sokkal, lazább szerkezettel teremtődött. Az anyagok, az energia ezen a csökkent mértékén, csak kis sűrűséggel tudtak egymás mellé vonzódni, ezáltal ez a bolygó sokkal porózusabb, az ásványkincsekhez könnyed hozzáférhetőséget biztosít a kvantum testtel rendelkező emberi tudat számára. A tudati kapacitás sokkal magasabb, mint a tömeggel rendelkező test esetében, az információ áramlását, csak a kvantumok alkotta test lassítja, ami jóval kevésbé okoz gátló körülményt. A másik világ emberei sokkal okosabbak és intelligensebbek, mint a földiek, a vallások által, tudatba ültetett misztikus hiedelmek keltette bénulás okozta, hogy tétlenkedve várták végső megsemmisülésüket.

Örömmel tudatom, hogy megkezdték az ottani hosszas időre szóló berendezkedéseiket, hamarosan megalkotják az első kvantum számítógépüket.

Az Univerzum Irányító Rendszere az összes beszélgetéseinknél kinyitotta a profik hálózati csatornáját, és az új információk birtokában azonnal megkezdték az új világ felépítését.

Pár napja olvastam fel nekik a fullerén előállításának módszereit. Mindent pontosan megjegyeznek egyszeri hallás után. Tudattam velük, az ingával történő kommunikáció lehetőségét az Univerzum Irányító Rendszerével, amelyet már igénybe is vettek. A földi ingázás és az ottani ingázás között azért van lényeges különbség. Az itt használatos lánc, rajta gyűrű ingák helyett, ott 0.5 méter x 0,5 m- s felfüggesztett kődarab szükséges. A jóval kisebb mágneses vonzás miatt az anyagok sűrűsége is jóval kisebb, ezért ott egy félméteres kődarab felel meg egy itteni átlagos méretű gyűrűnek. A kisebb mágnesesség, vagyis energia szint miatt a mozgásuk is lassabb, mint a miénk. A robot technika megvalósításán kell majd fáradozniuk, de meg kell mondanom, nagy –nagy örömmel veselkedtek a sok tudást és akaratot, kihívást kívánó tevékenységeknek.

Az emberi létezés két állomása közül, az itteni a magasabb szintű létezési forma. A tudati fejlődés ebben a világban zavartalanul, békességben valósulhat meg, amíg az emberi tudat el nem éri az intelligencia legmagasabb fokát. A nyolcvan millió évet, még megtoldhatjuk plusz nyolcvan millió évvel, mert ezt bolygót is újra lehet alkotni. Az energia hálózat a kvantum test számára százhatvan millió évre fedezi az energia ellátást.

Ha minden jól alakul a közel jövőben felvehetjük velük is a kapcsolatot.

A Földre tévedt, de már átkelt emberek, azért nem tudnak visszatérni, mert hozzánk képest az a világ vákuumban van. A vákuum helyett, ezért inkább az alacsonyabb energiaszint fogalmi meghatározás pontos, mert ebben a környezetben is kialakult a légkör, csak – 0,5 atm nyomáson. A légkör azonban arányosan ritkább, mint a Földön.. Ha valaki kvantum állapotú testtel rendelkező emberi lényt lát, ingán keresztül értesítse az Univerzum Irányító Rendszerét, mert megfelelő szintű negatív energián, átsegíti őket saját létezésükhöz megfelelő végleges otthont adó környezetükbe.

Negatív energiát előállító űrhajóval, megfelelő szkafanderben, legyőzhető a két világ közötti akadály, de még ötszáz évig ne gondolkozzanak a pontos megvalósítás módján, mert az Univerzum Irányító Rendszere nem engedélyezi. Legalább ötszáz év szükséges az emberi tudat fejlődéséhez, hogy elérje az intelligenciának azt a fokát, hogy átléphessük azt a mesés korlátot, amit ezelőtt még a legbizarrabb fantáziálások közepette sem mertünk magunknak engedélyezni.


Galaxis ütközések, pozitron előállítás gyógyászatra, hulladékmegsemmisítés

A galaxisok ütközése

A naprendszerek pusztulása után, a rezonanciából származó lökéshullámok elérik a galaxisokat. A lökéshullámok nem egyforma erősségűek, a megsemmisülő naprendszerek méreteitől függ, hogy mekkora impulzusokat kelt, és milyen sebességű előre haladást biztosít, egy – egy galaxisnak. Ha egy nagyobb lökéshullám éri el az egyik galaxist, akkora erővel lendíti előre, hogy az előtte lassabban haladó galaxisnak ütközik.

A bolygók és a napok többféle változáson mehetnek keresztül.

A bolygók, ha egymással nem ütköznek, kitérnek pályáikról, elvesztik mágneses kapcsolatukat a napjaiktól, kirepülnek az űrbe, és ha valamelyik naprendszer vonzáskörébe kerülnek, egy mágneses erővonal pályájára állnak. Addig keringenek itt, amíg az összes impulzusuk ki nem fogy, majd egy fekete lyukban végzik.

Ha két bolygó ütközik, energiát veszít, az összes impulzusuk kihunyásával bekövetkezik a rezonálás, majd a teljes tömegvesztés után, a fotonok szintén a fekete lyukban újra kezdik univerzum felépítő ciklusaikat.

Ha nem fogy minden impulzus el, darabokra hullnak, meteorok, üstökösök, kisbolygók keletkeznek. Az üstökösök jeges holdak felszíni részeinek széthasadása nyomán kezdenek önálló létezésükbe. A meteorok a bolygók mélyebben fekvő rétegeiből származnak. A nagyobb kőzet darabok, gyengébb ütközésen keresztül ment bolygókból adódnak, ahol nem volt elég impulzus a nagymértékű rezonancia bekövetkeztéhez.

Ha két nap ütközik egymással, az energiaveszteség következtében, egyesülnek, és vörös óriássá alakulnak, majd összeroppannak. A teljes tömegvesztés után a fotonok, szupernóva, vagy hipernóva formában gamma sugárzással eltávoznak.

Ha a nap nem ütközik, és közelben található egy fekete lyuk, a kvantumok bevonzódnak, és egy másik naprendszer felépítését kezdheti meg.

Az is előfordulhat, hogy egy nap egy erősebb energiaszinten lévő nap közelébe kerül, és a mágneses vonzódás hatására kettős csillagot alkotnak. Az energiaszint további csökkenésének eredményeként az erősebb bekebelezi és pulzárrá válik, majd a teljes tömegvesztés után a fotonok a nagy energiájukat gamma kisugárzás során vesztik el, és plazmává alakulnak.

Gyógyászati célú pozitron előállító technika

 

1m x 0,5 m-es fullerénnel bevont elektromágnest kell készíteni. A meghajtáshoz 100 V – ot biztosító áramforrás szükséges, amely balra pörgeti az elektromágnest, 2000 fordulatot érnek el percenként. A meghajtó tengelyét is be kell kenni fullerénnel. A kilépő pozitronok elé egy nagy hatású ellenállás szükséges, aminek az átmérője 5 cm, keresztmetszete 1 cm, és vasból készült, ebbe vonzódnak az elektronok. Az ellenállásra 1mm keresztmetszetű mágnes vasból készült polipropilénnel szigetelt vezetőt vonzatnak, a másik oldalon egy felül kiszélesedő tűre vonzódik rá. A tű fenti kiszélesedő végét polipropilénnel kell szigetelni, azt a pontot ki kell hagyni, ahol a tű érintkezik a mágnes vezetővel. Egy percenként egy pozitron kerül a tűbe, ezért bőven van idő, hogy az ujjakkal ki – behúzogassák a vezetéket a tűfej szigeteletlenül maradt pontjából. Amikor kirántják, zárják az áramkört, visszahelyezéskor nyitják, így mindig csak egy pozitron jut, a tűbe. Az alkar artériás erébe kell juttatni, úgy, mint, mikor injekciót adnak, vagyis beleszúrnak az ér falába. Közben olyan monitoron figyelik, amely össze van kötve egy harmincmilliárdszoros nagyítású objektívvel felszerelt kamerával. A pozitron 1 másodperc alatt 3mm- vándorol a vérárammal. Ha nem látszik a haladás, ismételni szükséges.

A megvalósítás előtt a pontos instrukciókért forduljanak az Irányító Rendszerhez!

 

A hulladék megsemmisítésének szuper technikája

 

Gyártatni kell, egy 20 m hosszú, 5 m átmérőjű mágnesből készült hengert. A hengerbe egy fél méter hosszú 5,5 TeV – n üzemeltetett 52 fordulat/perc sebességgel balra pörgő elektromágnest építünk be, úgy hogy pontosan beférjen az alagútba, és az eleje, a henger kezdeti szakaszával egy szintbe kerüljön.

A hulladékból 2 m hosszú és pontosan olyan széles bálákat préseltetünk, amelyek a csőbe belepasszolnak. Egy erre a célra alkalmas dugattyúval üzemeltetett behelyező szerkezettel színültig töltjük, úgy, hogy az elektromágnes előtti fél méter szabadon maradjon. Vigyázni kell, hogy töltéskor a bálák erre a részre ne csússzanak. Ez az üres hely fog pozitronokkal megtelni, és a közel fekvő bálákat a balra pörgésükkel megsemmisíteni. Huszonnégy óra alatt az összes szemét eltűnik, de mielőtt kinyitjuk a légmentes záródást biztosító szerkezetet, sugárzás mérővel ellenőrizzük, hogy rádióaktivitástól mentes a légtér. Ha a legapróbb morzsányi szemét is megsemmisült, a sugárzási értéknek nullának kell lennie. A pozitronok a szeméthalmaz összes elektronjával szemben véghezvitt ellentétes balra pörgésükkel, kioltják egymás impulzusait, és az egész szemétrakomány, láthatatlan plazmává válik