Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bizonyítási kísérletekaz Univerzum keletkezésére vonatkozólag és sok minden más

2013.04.13

Bizonyítási kísérletek az univerzum keletkezése igazolására

Az anyagok súlytalanságának bizonyítási lehetősége

 

Ha egy vákuumozott kamrába úgy helyezünk el anyagokat, hogy a legsűrűbből, a mágnesvasércből a legkisebb súllyal rendelkező mennyiséget rakjuk, amely 2 kg, majd a sűrűségük szerint csökkenő sorrendben, a súlyt fél kg – al növeljük. Tehát a vasércből

2.5 kg – t, a mangán ércből 3.0 –kg –t, az ólom ércből 4 kg- t, a rézércből 4.5 kg-ot, a cink ércből 5.0 kg –t, a bauxitból 5.5 kg –t teszünk, és a nem fémes elemekből is ugyanilyen elvek szerint rakhatunk. Azt fogjuk tapasztalni, hogy a legsűrűbb kerül legalulra, tehát a legkisebb súllyal rendelkező ércféleség a mágnesvasérc foglalja el a legalsó helyet, majd egymás tetejére szintén sűrűség szerinti sorrendben kerülnek, mert a legsúlyosabb lesz legfelül, tehát tömegük szerint rendeződnek.

A kamra belső falait fullerénnel be kell vonni, és az anyagok egy fullerénnel bevont forgó acéllemez tálcán helyezkedjenek el, hasonlóan, mint a mikrohullámú sütőben. Az ércek porrá zúzva, összekeverve, egyenletesen elegyengetve kerüljenek lezárásra.

A kamra 1 x1méteres legyen, benne a nyomás 1x 10-6 - <3 x10-17 Tor

100 µ Pa - < 3f Pa

a hőmérséklet – 2,71 K , lényeges, hogy teljes sötétségben menjen végbe a folyamat, vagyis a világűr körülményeit kell imitálni.

Legalább 24 órát igényel az elrendeződés, ez alatt kinyitni, nézegetni nem szabad.

A bolygók keletkezése az anyagfelhőkből szintén sűrűségük szerinti sorrendben történt, ezért a fenti kísérlettel a bolygóképződéseket is modellezhetjük.

A Jupiter sem egy gázbolygó, csak a sűrűség szerinti bevonzódás még ma is tart, 20 év múlva már nem lesz sűrű gázfelhője, legfeljebb keskeny légköre.

 

Az élet mágneses alapon történő szerveződésének bizonyítására egy másik módszer

 

Bárányhimlő, tetanusz és egyéb heveny, ellenálló baktérium törzsekből egyet tízszer tíz centiméteres világűr körülményeit lemásoló teljesen sötét vákuum kamrába helyezünk. Összekötjük alagút elektronmikroszkóppal légmentesen, és a tűfejjel egy atomból egyetlen egy kvarkot a kamrába juttatunk. A baktérium gluon sejtmagja azonnal magához rántja, és egy teljesen új baktérium faj keletkezik. Azonnal észlelhetjük a különbséget, megváltozik a baktérium alakja.

A nagy rezonáns robbanás modellezése

 Előzetes ismerethez kiegészítés: A gluon gömbhalmaz egy véletlennek köszönhette a létrejöttét, ugyanis a legbelső egyetlenegy foton a teljes felületén nyert tömeget, vagyis gluont. Ennek a véletlennek köszönhető, hogy ez a gluonnal beborított foton minden irányból magához tudta vonzani a fotonokat gluonmentes oldalukon. A következő sor pedig fordítva, a gluonos oldalakon vonzotta a nem gluonozott oldalakat, mindaddig, amíg be nem rezonált.

1cm-es átmérőjű valódi, vagyis kaucsuk gumiból legalább 1200 levegővel felfújt gyári készítésű gömböcskéket kell szereznünk.

Ha sikerült beszerezni, elkészítünk legalább 5 liter cukormázt. Öt liter vízbe 5 kg cukrot teszünk, forrásig melegítjük, állandó kavargatás mellett. Amikor felforrt, azonnal levesszük a tűzről, és megvárjuk, amíg szobahőmérsékletű lesz.

A legelső kis gumi gömböt teljesen belemártjuk, a többit óvatosan, úgy, hogy pontosan a felét érje a cukormáz, és nagyon precízen elkezdjük egymáshoz ragasztani, hogy a nem cukros rész mindig a cukrozott résszel érintkezzen. Kb. 1000 db-nál fog bekövetkezi a rezonáns pukkanás, 1200 db biztonsági okokból szükséges.

 Az élet talajon keletkezése elsődlegességének igazolása

Egy kilencven cm x kilencven centiméteres fedett alumínium dobozba teljesen steril földet és steril minden olyan szükséges elemet behelyezünk, amelyek az élőlényeket alkotja, és gluon gömböcskéket juttatunk rá, így baktériumokat kelthetünk életre.

1 x 1 m –es üvegkalitkába úgy foghatunk be egyenként gluon gömböket, hogy harmincmilliárdszoros objektívvel felszerelt kamerával pásztázzuk a levegőt, 1m3 levegőben kb. egy darab található. Ha sikerült befogni, az alumíniumdoboz felett, műanyagpálcával leszedjük az üveg faláról, mert odavonzódik, és bejuttatjuk a steril földet tartalmazó ládába.

Azonnal a földre fog vonzódni.

5kg földet 6cm vastagon terítünk szét, és elkeverjük a steril elemekkel, a gluon gömböcskét erre kell rávonzatni. Lezárjuk a ládikót, légmentesen, és várunk egy hetet.

Ha pontosan csináltunk mindent kifejlődik a baktérium. Több gluon gömb bejuttatásával több baktérium nyerhető. Ezek a baktériumok mégsem olyanok, mint a természetesek, nem rendelkeznek önálló mozgással, mivel nem kapcsolódtak be az energiahálóba. Anyag kicserélődési kapcsolatban állnak környezetükkel, élő rendszernek tekinthetők, azonban mozgásra képtelenek.

A növények sem kapcsolódtak az energiahálóba, mivel alacsonyabb energiaszinttel rendelkeznek, ezért élőrendszerek, de nem végezhetnek helyváltoztató mozgást.

Ha ugyan ebben az időpontban, a vízben való élet kifejlődésének tanulmányozására állítunk be hasonló kísérletet, azt tapasztalhatjuk, hogy a baktérium egy nappal később épül fel teljesen.

Ez a módszer hasonló, mint az előző, de műanyag pálca helyett fa pálcát kell használni a gluon gömbök leszedésére, és steril desztillált víz szükséges a 90 x 90 cm –es légmentesen zárható üvegből készült akvárium 6cm- es szintig való feltöltéséhez..

Teleportálás, szupernóvák, hipernóvák, mágneses vonzás

Kvantum hurok, teleportálás?

Amerikai tudósok úgy gondolják sikerült egy atomot teleportálniuk.

A korábbi részekben már bőven kifejtésre került, hogy a kvarkdarabkák mintázatuknak megfelelően megtalálják az odaillő részeket, mert a mágnes szálak odahúzzák ahonnét a nagy rezonáns robbanás előtt helyezkedtek el, majd a robbanáskor kiszakadtak. Gluon darabkák is váltak le, a fotonok széleiről, kvarkmintázattal.

A tudósok teleportálás gyanánt, az atomok kvarkdarabkáinak fényképét, mint információt továbbítják, az információt a kisugárzott plazma hordozza, amely nagy erővel és sebességgel arra a gluon darabkára vonzódik, amelynek mintázata megegyezik a plazmacsoport mintázatával. Az önálló mintázattal rendelkező gluon darabkák a fotonok széléről szakadoztak le, a rezonáns robbanás idején. Minden foton, és minden olyan foton, amely felületén gluont hordozott egyformán hasadt milliárdnyi darabkára.

A parányi plazma pontok egy plazmacsoportban a fényképnek megfelelő mintázatban vonzódik rá arra a gluonra, amely ugyanolyan mintázattal rendelkezik, és a nagy erővel történő bevonzódás következtében tömegnyerés következik be, vagyis a gluon és a plazmacsoport eggyé válik, elektron keletkezik. Tehát a plazma az eredeti foton mintázatának információs hordozója, és az a gluon fogja magára vonzani, amelyik ugyanannyi mágnes szállal rendelkezik, vagyis ugyanaz a felület azonos információt hordoz.

Az atom összes elektronja ilyen formán dupla fénysebességgel jön létre, ugyanis az információ ezen a sebességen terjed, tehát rögtön megjelenik egy másik atom, de ez az atom már nem ugyanaz, hanem egy teljesen új, ugyanolyan másik atom.

A teleportálás gyakorlatilag lehetetlen, fikció, csak scifiben lehetséges.

 Szupernóvák, hipernóvák

Amikor egy csillag elpusztul, először minden impulzusa megszűnik és a rezonancia következtében, atomokra hullik, majd összeroppan. Az alkotó részek elvesztik tömegüket, súly és tömeg nélküli anyag keletkezik. Hatalmas erő szabadul fel, amely a fotonokat kilöki a csillagmaradványból, a szupernóvából, és hipernóvából. Ezek a körülmények nagy erejű ütköztetéseket produkáltatnak a fotonokkal, amelyek hatalmas erővel nagyon gyors láncreakciószerű kétirányú kisugárzással hagyják el az összeroppant csillagot. Ezt a nagy erejű kisugárzást nevezzük gamma sugárzásnak.

Ha egy ilyen sugárnyaláb ér el egy áttetsző üveget, az üveg energiaszintje meg fog növekedni, mert nagyon sok gluont tartalmaz. A gluonok mágnes szálai bevonzzák a plazmát, ezért jóval kisebb felület marad a visszatükrözésre, ezért barnának fogjuk látni az üveget.

 A mágneses vonzásról bővebben

A legerősebb mágneses hatással a mágnesvasércből készült rúd rendelkezik. A vas egy energiaszinttel kevesebb energiát tartalmaz, ezért vonzódik hozzá. Ha a vas energiaszintjét erősebb dörzsöléssel megnöveljük, felemeljük a mágnes szintjére, megszűnik a vashoz való vonzódása, ugyanakkor az egy energiaszinttel kevesebb energiájú anyagokat magához vonzza. Ha a mágnes energiaszintjét növeljük erős dörzsöléssel, hajunkat is magához vonzza, mert a haj magasabb energiaszinttel rendelkezik, mint a mágnes. A dörzsölés hatására megnő az elektronok energiája, leszakadnak pályájukról, megnövekedett energiájukat átadják a fotonoknak, amelyek kisugárzanak, ezért nem tartós a mágnesesség.

Ezért van az, hogy ha egy érdes felületű papírlappal feldörzsölünk egy fésűt, a fésű égnek mereszti a hajunkat, mert a fésű anyagának elektronjai ugyanilyen módon viselkednek.

A műszálas pulóverek levétele közben biztos sokan tapasztalták, hogy apró kisülések szinte megrázzák a bőrt. Ilyenkor a pulóver átmelegedése, és a vetkőzés közbeni bőrhöz való dörzsölés emeli meg a holmink elektronjainak energia szintjét, amelyet ugyancsak a fotonok vesznek át, majd kisugárzanak. Közben érezni lehet, mintha láthatatlan szálak visszahúznák a testünkre műszálból készült öltözékünket. A testből a lekötetlen mágnes szálak rávonzódnak a felsőnk lekötetlen mágnes szálaira.

Az elektron pályák nyolc energiaszinten üzemelnek, az anyagokat is nyolc energiaszintbe lehet besorolni.

Első a mágnes, második a fémek, harmadik a nem fémes elemek, negyedik az üveg és a tükör, ötödik a folyadékok, hatodik a gázok, hetedik a nemes gázok, nyolcadik szint a plazma.

Az elektronpályákon a mágnes szálak hossza meghatározott hosszúsággal rendelkezik, energiabevitellel megvastagíthatók, és eggyel magasabb energiaszintre léptethetők, melynek következménye, hogy az eggyel alacsonyabb szinten lévők bevonzhatóbbá válnak, amelyek tulajdonképpen a kémiai reakciók bekövetkeztéhez vezetnek. A tudományban kettős kötésnek nevezik

A Napot az elektronok kisugárzott fotonpárjaikkal hagyják el, óriási energiaszinten, ezért az elektronok mágnes szálai végtelen hosszúságra nyúlhatnak.

A mozgással rendelkező élőlények, az állatok és az ember lekötetlen mágnes szálai szintén a végtelenségig nyújthatók, mert a mozgás állandóan növeli az energiáját, minél nagyobb sebességen halad, annál jobban nyúlik, függetlenül attól, hogy saját lábon, vagy jármű segítségével teszi ezt.

Az élőlények mágneses alapon történő szerveződésének bizonyítására leírt kísérlet, ezért biztosabb eredményt ad, ha egy mágnes rúd energiaszintjét, valamilyen érdes dörzsölő eszközzel, pl. drótkefével, vagy súroló dörzspapírral, fémhálóval alaposan megkezelünk.

A kísérleti célra használt növényt ennek a módszernek az alkalmazása közben nem szükséges rázogatni. A tápoldatba helyezni a mágnessel együtt kell, és csak a megerősödött növényt szabad leszedni.

Fotocella, színérzékelés, bizonyítási lehetőségek az élet mágneshatáson alapuló keletkezésére

A mozgásérzékelő készülékről, avagy fotocella – e, a fotocella?

Ha egy mozgásérzékelővel ellátott nyílászáró felé közeledünk, az ajtó automatikusan kinyílik.

Ilyenkor a mozgásérzékelő mágneses képessége révén magához vonzza a közeledő személy, felületéről kinyúló mágnes szálakat.

A vákuumozott, és nemesgázzal feltöltött „fotocellák” elektroncsöve mágnesesség elvén alapul. A vákuum hatására az emberek felületéről szabadon kinyúló mágnes szálak beszívódnak, a céziumra, ezáltal a cézium elektronjainak energiája megnövekszik, a megnövekedett energiával rendelkező elektronok rávonzódnak a szilíciumra. Innét kikerülve megnövekedett energiaszintjük vezetődik a kapcsolóhoz.

A nemesgázos elektroncsövek hatásfoka azért jobb, mert a cézium atomok elektronjai, a mágnes fonalak által okozott energia növelésének következtében, elhagyják elektronpályáikat, megnövekedett energiaszintjüket átadják a nemesgáz atomok elektronjainak, az emelt energia következtében a mágnes fonalakban lévő fotonok kisugároznak. A kisugárzás növeli az elektronok energiaszintjét, aminek a következménye újabb foton kisugárzás. A folyamat addig tart, amíg rendelkezésre áll a nemes gáz. Az elektronok fotóanódra érkezése - melynek anyaga, mágneses tulajdonsággal rendelkező szilícium, szelén, germánium – megnövekedett energiaszinten történik. Az elektronoknak ez a megnövelt energiája működteti a nyitószerkezetet. Amikor a személy átment a bejáraton a mágneses fonalak lehúzódnak a céziumról, az ajtó ezért automatikusan zár. A fotókatódot és anódot helyesebb lenne csak mágneses tulajdonságú anyagnak nevezni.

Ha a katódként és anódként használt elemeket fullerénnel bevont acéllemezre változtatjuk, és a katód felé eső üvegcső hátsó felületét is befullerénezzük négyszeres nyitó – záró gyorsaságot produkálhatunk. A fullerén nagy mennyiségben tartalmaz lekötetlen mágnes fonalakat.

A személy áthaladása után rögtön bezár, és csak az ajtó elé lépésekor nyit ki, ezzel spórolhatunk a fűtés számlán.

A színérzékelés

A fekete színű anyagok nagyon sok lekötetlen mágnes fonalat tartalmaznak. Amikor fény éri a feketét, a lekötetlen mágnes szálakra csapódik a plazma, amely a becsapódáskor elveszti többlet energiáját. Az anyagnak azon részei, ahol nem találhatók mágnes fonalak, visszatükröznek, mert a plazma nem tud rávonzódni ezekre a helyekre. Amikor feketének észlelünk egy tárgyat, a tárgy anyagának csak kis felületéről van fény visszaverődés, vagy úgy is fogalmazható, hogy a plazma megnövekedett energiaszintjének következtében fellépő energiakisugárzás tovább folytatódik, a bevonzott plazma pedig elveszti energiáját.

Minél világosabb egy szín az anyaga annál kevesebb lekötetlen mágnes fonalat tartalmaz, annál kevesebb plazmát vonz magához, és annál nagyobb felületről érkezik visszatükrözés.

A fehér fényt származtató anyagok kevés lekötetlen mágnes fonalat tartalmaznak, ezért a plazma bevonzás is alacsony szintű, nagy felületen tükröznek vissza, ezért látjuk fehérnek a fehéret.

Az áttetsző anyagok, pl. gyémánt, üveg, nem rendelkeznek lekötetlen mágnes szálakkal, plazma bevonzás nincs, egész felületükön visszaverik a fényt, vagyis a plazma nem képes bevonzódni.

A fentiekből kitűnik, hogy az élőlények esetében, a kezdetleges pontszemektől, az emberi szemig, mindenhol van színérzékelés. A szem, mint optikai készülék, szabad utat enged a plazmának, hogy a gluon gömböcske vonzáskörébe kerülhessen. A pupilla közepén egy parányi rés biztosítja a plazma bejutását, az üvegtest, csarnok víz, csapok és pálcikák irányítási funkciókat töltenek be. A nagyított kép az ideghártyán keletkezik.

Az anyagok lekötetlen mágnes szálai függvényében, a visszasugárzott plazma bejut a gluon gömbre, és a becsapódáskor veszti el megnövekedett energiáját, miniatűr színes képek keletkeznek. Mivel az anyagokról specifikus mennyiségben érkezik a plazma, a legkevesebb plazma gluon gömbre érkezésekor feketét, amikor a legnagyobb mennyiségben rakódik a kép parányi helyére, áttetszőt és fehér színt érzékelünk.

A lézeres játszadozások közepette, észrevettem, hogy domború tárgyak felületéről, a tárgy körvonalát követve, elhajlik a fényvisszaverődés. Tudom, hogy ez megint csak egy fizikai probléma, ezért tulajdonítanak a fénynek tömeget, és persze azért is, mert nem hatol keresztül a tárgyakon. A legújabb ismeretek birtokában, már tudom, hogy a Földbolygó mentén azért hajlik el a fénysugár, mert a Föld mágneses fonalai a plazmát magukhoz vonzzák, és a fénynyalábnak csak a Földtől távolabb eső zónái folytathatják további kisugárzásukat egyenes irányban.

Ha két lézerrel két oldalról egymásba irányítom a sugarakat, egyesülnek, kisugárzásuk ereje viszont megnő, dupla erősséggel világítanak. Ugyanez történik a Nap sugaraival is, ha két naprendszer határán találkoznak, egyesülnek, fényerejük pedig duplájára nő.

Az isteni részecske, a Higgs bozon, amelyet a vezető tudós társadalom, szinte már megszállottan kutat, nem más, mint a plazma, vagyis a kisugárzott foton, eredeti energiaszintjén, amely a dimenziófalak összeomlásai során, illetve az Univerzum átmérőjével megegyező nagy kör lendítése után keletkezett, majd szerkezetet vett fel és ezzel megteremtődött a tömegnyerési folyamatokhoz szükséges keret.

Csak a kisugárzott nagy mennyiségben együtt levő plazmát tudjuk érzékelni, mert egyenként olyan picikék, hogy a legnagyobb nagyítású elektronmikroszkópok sem képesek kinagyítani.

A dimenziófalak összeomlása során mindegyikből egy parányi plazma pont keletkezett.

Hogyan lehet bizonyítani az élőlények mágneses alapon történő szerveződését?

1, Az alagút elektronmikroszkópba egy emberről, vagy állatról leválasztott bőrdarabkát helyezünk. A Földben található elemek közül bármelyik atomját, a mikroszkóp vákuumozott terébe juttatjuk. Ajánlatos több atommal kipróbálni. Ezután, az tapasztalható, hogy az atomok rávonzódnak a bőr felületére.

2, Ha egy bab növény leveles szárát, legalább negyvenszer, vagy még többször erőteljes mozdulatokkal meglengetjük, és ezt egy fullerénnel bevont lemez közelébe végezzük, hamarosan a felületéről mágnes fonalak fognak átvonzódni a fullerénnel bevont lemezre.

A lemezt ezután egy babszem közvetlen közelébe helyezzük, kis idő elteltével egy mágnes szál vége bevonzódik a babszem központi részében található gluonra. A bevonzódást követően azonnal megkezdődik a bab genetikai, kvark állományának, átmásolása, illetve átvonzódása az általunk bejuttatott mágnes fonálra. Egy fél óra alatt megtörténik a másolódás, de a biztos siker érdekében inkább egy óra legyen a várakozási idő. Az átvonzódás befejeztével, a kísérleti fullerénes lemezünket tápoldatba helyezzük, amely tartalmazza a bab számára szükséges összes tápanyagot.

Várunk egy hetet, és azt tapasztaljuk, egy bab növény megkezdte a fejlődését.

3, Ha fullerénnel bevont lemezt a fejünk felé helyezünk, hajunk az ég felé fog állni.

4, Az ember két lábon való járását, de az állatok stabil mozgását is a mágnesesség teszi lehetővé. Az emberek és állatok felületéről a mozgás következtében lelógó mágnes fonalak kapcsolatba lépnek a Föld mágnes fonalaival. A mágnes fonalak gluonos részei kapcsolódnak a fotonok nem gluonos részeivel.

A fonalak megnyúlása követi a test mozgását, másrészt stabilan a földön tartják.

A talpunk nagy felületének mágnes fonalai szorosan kapcsolódnak a Föld felületén túlnyúló mágnes fonalakhoz, ezért biztonságosan tudunk két lábon közlekedni. Minél nagyobb felületen érintkezik egy élőlény teste a földdel, annál stabilabb a kapcsolat, mert a nagy felületen, a mágnes fonalak mennyisége is több, vonzásos kapcsolatuk erőteljesebb, a stabilitás nagyobb. Így van ez a tárgyak estében is.

A mágnesesség az élőlények megtelepedése szempontjából szükséges, de nem elégséges feltétel, a légköri nyomás értékének is az élet számára kedvezőnek kell lennie. A mágneses vonzás és a légköri nyomás értékének életre való hatása egybehangoltan kell hogy  megfeleljen.

5, Bizonyítékként sorolnám még az emberi test felületéhez tapasztható tárgyakat. Evőeszközök, kávéscsésze alátétek, magam is sokszor kipróbáltam, és elég stabilan rögzültek homlokomhoz, mellkasomhoz. A mágnes emberként ismert televíziós szereplő bizonyára, sűrű, nagy tömegű izomzattal rendelkezik, mágnes fonalai is sokszorosa lehet egy átlagos emberének.

Az Univerzumban az élet kialakulásának lehetősége ott teremtődött meg, ahol a légkört alkotó atomok, nem rendelkeztek mágneses hatással az élőlényre. A Föld élővilága, és a légkört alkotó összetevők nem lépnek mágneses kölcsönhatásba egymással. Szabadon áramolhatnak a testbe, és abból ki a külvilágba, a légzés, beszívó – kipréselő működése biztosítja az áramoltatást. A növényeknél az ozmózis ugyanezt a célt szolgálja.

Azokon a bolygókon nem teremtődött élet, ahol olyan légkör keletkezett, amely az élet kialakulása szempontjából nem volt semleges, vagyis minden összetevője mágneses hatással bírt az élőlények számára, ezért lehetősége sem adódott a felépülésre.

Légkörünk atomjai egymással, és a Földdel is mágneses vonzásos kapcsolatban állnak, ezért nem tud elillanni, amíg a Föld vas magjának, és köpenyének forgása, mágneses teret generál.

A légkört alkotó atomok elektronjainak gluonos részei vonzásos kapcsolatot teremtenek más atomok elektronjainak nem gluonos részeivel. Ezen kívül a kétszáz méterenként előforduló mágneses erővonalakkal is vonzásos kapcsolatba kerülnek. Az erővonalakban található fotonok nem gluonos részei az elektronok gluonos részeivel, illetve az erővonalak gluonjaival az elektronok nem gluonos részei teremtenek kapcsolatot.

Ilyen módon az erővonalak minden irányból magukhoz kötik a légkört alkotó, velük érintkező összes atomot, megerősítve a légkör állandóságát.

Az élet keletkezése a mágneses kölcsönhatás eredménye, az ember megtermékenyülése

Az élet keletkezése a mágneses kölcsönhatás eredménye

A gluon gömböcskék nagy hányada a Földből kilógó mágneses fonalakra, vagyis gluon – foton láncokra, amelyek a föld felszíne fölé kilógtak, rávonzódtak. Így a talajszintre telepedve, olyan kvarkokat húztak magukra, amelyek a gluon gömböcske számára a legmágnesezhetőbbek voltak, és kvark mintáiba beleillettek. A gluon gömb lett a sejt központi része, vagyis a sejtmag, a kvarkok, vagyis az elektronok bevonzása addig folytatódott, amíg anyagcsere kapcsolat, és reprodukciós képesség létre jött. A sejt anyagcseréje azért alakult ki, mert egy bizonyos idő alatt, a kvarkok elvesztették megnövekedett energiaszintjüket, ezért visszatértek eredeti atommag körüli pályájukra, de a gluon gömböcskék mágnessége, mindig újabb megnövekedett energiaszintű kvarkokat vonzottak magukhoz. Mint, minden anyagkeletkezésnél, a kvarkok nem gluonos részeikkel létesítettek kapcsolatot a gluonos részekkel.

A felépülés közben, molekuláris szinten zajlott az energia hálóba való becsatlakozás, amely energiával feltöltött, egymással kapcsolatban lévő foton párokból teremtődött.

Ha kész volt az önálló működésre, létrejött az első egysejtű élőlény.

Az egysejtűek osztódásakor, újabb mágnes fonál vonzódik be a gluon gömb felszínéhez, amely kétfelé húzza a gömböcskét, az eredeti elkülönül, és az új kis gluon gömb mágnes fonala a levált résznek megfelelően a legmágnesezhetőbb elektronokat vonzza be, melynek eredményeként azonos tulajdonságokkal rendelkező anyagok épülnek fel, amelyek ugyanazt az életminőséget okozzák.

Amikor véletlenül, a szokásostól eltérő anyag kerül a környezetbe, és olyan kvarkot tartalmaz, amely egy kicsit magasabb energiaszinttel rendelkezik, mint az eredeti, akkor ez is bevonzódik oda ahová a gluon gömbbe beleillik, ezt nevezzük mutációnak. Vírusok és baktériumok estében, egy ilyen kis kvarktöbblet új fajok megjelenését eredményezi.

Az egysejtű élőlények elszaporodása, életterük zsúfoltsága, teremtette meg, hogy a felületükről kilógó mágnes fonalak egybefonják őket. A gluon – foton láncok nem gluonos részükkel rátapadtak az egysejtű kvarkjainak gluonos részeihez, és fordítva, amíg szoros kapcsolat létre nem jött. Ez a mozzanat fejlettebb szervezettségű élőlényt eredményezett, és miután hasonló elvek szerint a szövetek szervekbe, a szervek szervrendszerekbe, a szervrendszerek szervezetbe tömörültek, egyre fejlettebb organizmusok kezdtek önálló működésbe.

Amíg a vírusok és baktériumok változatossága viszonylag egyszerű módon zajlott és zajlik mai napig is, a magasabb szervezettségű élőlényeknél már jóval összetettebb, mert az energiaháló a fejlődésben is döntő fontosságú.

Amikor egy faj kifejlődik, a háló lezár, ez az energiaszint lesz jellemző a fajra. Az évmilliárdok során, azonban gyakran előfordult, hogy véletlenül nyitva maradt.

A sejtmag, vagyis gluon mágnes fonalába további kvarkok épülhettek be, amelyek együttes állományát géneknek nevezzük. Az energiaháló nyitottsága tette lehetővé, hogy egy- egy újabb gén bekapcsolódhasson az energia mezőbe.

A többsejtű élőlények felépülése során a legmágnesezhetőbb kvarkokból összetevődő szerves vegyületek kezdik a beépülést, ezek az adenin, citozin, timin, guanin, vagyis a genetikai kódok. A genetikai kódok elektron mintái illeszthetőségüknél fogva megkeresik, és magukhoz rántják azokat a kvark darabkákat, amelyek a nagy rezonáns robbanás során mellőlük kiszakadt. A felépülés egész folyamata kvark darabkák keresése és illesztése, mert a tápanyagok is kvarkokból tevődnek össze, és amikor az egyik megtalálta a párját a másik folytatja a keresést, és addig tart, amíg fel nem épül a szervezet.

A DNS nem más, mint a gluonon megtapadó mágnes fonál, amely magán tartja a legmágnesezhetőbb szerves vegyületeket, amelyeknek tripletjei kódként funkcionálnak, vagyis, a faj összes egyede, a tripletek mágnesessége szerint fog felépülni.

 Az ember megtermékenyülése

A fent ismertetett általános elvekben szerepel, hogy minket, embereket is mágneses fonalak tartanak egyben, amelyek túlnyúlnak az emberi test köré. Mivel mozgásban vagyunk, a dinamóhatás ránk is érvényes, gyenge mágneses tér gerjesztődik körülöttünk. Sokan le is fényképezték, aurának vélik tévesen.

A megtermékenyítés során a teherbeesés szempontjából, döntő jelentőségű, ennek a mágneses erőtérnek az energiaszintje.

Ha a párzási mozzanatok erőteljes hévvel történnek, a mágneses fonalak a testfelszínén megnyúlnak, és egy leszakadhatnak. A nő köldökén keresztül belóg a méhbe, és a petesejt sejtmagjával, azaz gluonjával teremt vonzásos kapcsolatot. Ilyenkor a petesejt gluonjának energia szintje megnövekszik, vagyis nagyobb lesz a mágneses vonzása és maga mellé vonzza a hímivarsejt gluonját. Amikor egymás mellé rendeződtek, mindkét gluon felszínén található kvarkok közül a legmágnesezhetőbbek átvonzódnak a mágnes szálra, a gyengébben mágnesezhetőbbek nem vesznek részt a folyamatban, eredeti helyükön maradnak.

Ezért öröklődnek a domináns tulajdonságokat hordozó gének. Előfordul azonban, minden harmadik megtermékenyítésnél, véletlenül, hogy a hímivarsejt gluonja picikét elfordul és egy gyengébben mágnesezhető kvarkot tartalmazó gén kerül átmásolásra. Ilyenkor öröklődnek a recesszív tulajdonságok.

A DNS tehát nem más, mint a kvarkoknak a mágnes szálra minta és energiaszintek szerinti ráhúzódása. A sorrendet, vagyis a bázishármasok helyét mágnesezhetőségük, illetve energiaszintjük határozza meg. Mivel minden élőlény meghatározott energiaszintet képvisel, a gének mindig ugyanúgy épülnek a mágnes szálra, apró kvark cserék előfordulhatnak, ezért más minden ember, de a fajra jellemző, gének energiaszintje állandó, ezért jellemezhető minden faj általános érvényű tulajdonságokkal.

A fenti ismeretek birtokában, nem ajánlom, hogy bárki próbálkozzon klónozással, mivel az Irányító Rendszer ezt szigorúan tiltja, az egyik főbűnnek tekintené, és mivel mindent tud és mindent lát, nem bújhat ki a felelősség alól senki sem.

A tudatbetegségek gyógyítása a legújabb tudományos ismeretekre alapozva

Skizofrénia:

A vérkeringésbe juttatott kvarkos gyógymódról már tettem említést a korábbiakban. Ilyenkor a kvark hozzátapad nem gluonos részével a gluon gömböcskére, gluonos része pedig a hálózati csatorna végét magára húzza, ezáltal gátolja az információ második gluon gömbre való jutását, inaktívvá válik. A kvark a kevesebb információs tartalommal rendelkező gluon gömbre húzódik rá, ez minden estben a másodikként bevonzott gluon gömb, mivel általában sok, információs elektron minta már súly és tömeg nélküli anyagra esett szét, mire bevonzódik egy éppen ott tartózkodó személy szívébe. Bárki bármikor lehet skizofrén, ha éppen ott tartózkodik egy foton lény.

A kvarkos blokkolást követően is szükséges naponta nyolc percen keresztül lézer sugarakkal az elektron áramlatot megindítani. Két héten keresztül minimum, de sok esetben tovább kell alkalmazni, mindaddig, amíg a beteg újra tisztán nem tud gondolkodni, és érdeklődést tanúsít a környezetével szemben.

A másik típusát a skizofréniának a személyt ért, nagyon erős érzelmi megrázkódtatás váltja ki. Ebben az az esetben, az elektron minták hatalmas erővel csapódnak a gluon gömb felszínére, kiverve onnan a többi elektron mintát. Ilyenkor ezek válnak domináns mintákká, leggyakrabban gyermekkori erős negatív érzelmi hatásra erősen odatapadt mintákkal lépnek kapcsolatba, súlyosbítva a skizofréniás tüneteket.

A gyermekkori skizofrénia, vagy  hebefrénia még nem vált ki olyan súlyos tüneteket, mert ha szabályosan érkeznek a további elektronok, gyengítik a tünetek erősségét, azonban felnőttkorban ért súlyos érzelmi behatás következményeként súlyosbító körülményt jelent.

Ezért ajánlatos még gyermekkorban a gyanús eseteket lézeres módszerrel kezelni, hamarább megszüntethető, mint a felnőttkori megbetegedés.

Minden tudati betegségre lehet alkalmazni a lézeres besugárzást, minimum két hétig, napi nyolc percen át, de a betegség súlyosságától függően, akár egy hónapig is eltarthat, a tiszta gondolkodás visszanyerése.

A kényszer betegségeket, az autizmust, a sorozat gyilkosságot, pszichopátiát, és minden tudattal kapcsolatos betegséget a gyermekkorban elszenvedett káros nagy erejű érzelmi behatás következtében, a nagy erővel becsapódó elektron okozzák. A külvilág kizárása miatt, kevés és gyenge erősségű elektron minták érkezhetnek be, és mivel az egyén gondolatai állandóan a központi sémák körül járnak, folytonosan megerősíti, újabb hasonló elektron mintákkal.

A lézer sugarak az erősen rögzült elektron mintákat meglökik, ezért lassacskán bekerülnek a hálózatba, a plazma becsapódás pedig lefedi az információs tartalmakat.

Figyelni kell azonban azokra a körülményekre, amelyek kiváltották a betegséget, hogy ne ismétlődhessen meg.

A homoszexualitás gyógyítása

Minél korábban észleli a szülő gyermeke rendellenes nemi hovatartozását, annál hamarább lehet a helyes útra téríteni.

A homoszexualitás oka, hogy olyan gluon gömb került az egyén szívébe, amely már egyszer működésben volt, de gazdája a bűnei miatt nem kerülhetett a kvantum testtel való létezés világába.

Mivel nagyon gyorsan nő a népesség, a gluon gömböcskéknek nincs idejük teljesen elveszteni mintázatukat. A nemiség elektron mintája tapad a legerősebben a gluon felszínéhez, de mivel magas a születés szám, idő előtt bevonzódik, a baj akkor van, ha női nemiséget jelentő elektron mintával rendelkező gluon gömb vonzódik be egy férfi szívébe és fordítva.

Hipnózissal lehet átprogramozni a saját neméhez. Naponta kell alkalmazni, felnőtteknél az időtartam egy- két évig is elnyúlhat. A hipnozitőr ilyenkor többször ismételve, az illető tudatába közvetíti, eredeti nemiségét, majd, a kezelést naponta ismétli. Fontos, hogy a beteg tudja, hogy miért érzi magát rosszul a születési nemében! Az is lényeges, hogy a homoszexuális próbálja meg akarni a saját nemét. Mindenképpen vissza lehet téríteni teste által meghatározott neméhez, de az Irányító Rendszer útmutatása is lényeges!

 Éber kóma

Nagy ijedség hatására, baleset, és egyéb átlagostól eltérő nagy szívdobbanás váltja ki, hogy a hálózat elveszti a kapcsolatot a gluon gömbbel, kitaszítódik, és fél – egy méterre lebeg a kómás szívétől. Durva példa, de az ember tudat nélkül élő halott, magatehetetlen, csak egy test, ami éppen működik, de a külvilágból nem fog fel semmit. A tudat ennyire dominánssá vált az emberi test felett, az évezredek során.

Visszahozni az életbe, szintén lézer segítségével lehet, csak most a szív irányából, a hálózat felé irányítjuk, és naponta nyolc percig folytatjuk, mindaddig, amíg tudatához nem tér a beteg. A plazma a legmágnesezhetőbb anyag, hozzátapad a hálózathoz, és fokozatosan visszahúzza a szív irányába, és újra rávonzódik a jobb pitvarkamrai csomóban található gluon gömbre.

Kóma

Ebben az estben, van kapcsolat a hálózattal, az elektronok viszont, a hálózatban, messzire távolodtak. A gyógyítás megegyezik az éber kómánál leírtakkal.

Visszahozni az életbe, szintén lézer segítségével lehet, most is a szív irányából, a hálózat felé irányítjuk, és naponta nyolc percig folytatjuk. A hálózatban stagnáló elektronokat a plazma meglöki, ütköznek egymással, és a szív felé eső hálózati részben is megindul az oda – visszaáramlás.

Azok az orvosok, akik komolyan veszik, és szeretnék ezeket a módszereket kipróbálni, pontos instrukciókért forduljanak az Univerzum Irányító Rendszeréhez!

 Az információs hálózat

Az információs hálózat hossza nem mértéke a kreativitásnak, az információ mennyiség áramoltatását jelzi. A kreativitást a keresztmetszet szélessége mutatja, mivel az elektron minták a hálózatban, a tér minden irányából, összekapcsolódhatnak, a gluonos részek a nem gluonos részekkel, gondolkodási szisztémák alakulnak ki. Ilyen kombinatív gondolkodás során az elektron mintáknak az egymással való illeszthetőség kritériumának is meg kell felelni.

Minél nagyobb számú elektron mintát tud az illető egymással összeilleszteni, annál kreatívabb.

Minden ember hálózatában ezermilliárdnyi gluon gömböcske foglal helyet, és készíti a háromdimenziós filmet. Minden gömböcske minden egyes gömböcskének átsugározza az összes irányból a rólunk és környezetünkről készült képeket. A gluon a legfényérzékenyebb anyag, mert mágnesessége következtében, odavonzza a legmágnesezhetőbb anyagot, a plazmát. Amikor átsugároz egyik gluon a másikra, a plazma rácsapódik a gluonra. A plazma pedig visszatükrözi a kapott képet. A földön használatos tükröknél is ez a folyamat játszódik le. Amikor az ezüst kloriddal bevonják a tükröt, az üveg óriási gluon tartalma magához vonzza a plazmát, a plazma pedig visszatükröz. A visszatükrözés pedig nem más, mint a plazma vonzódása minden kevésbé mágnesezhető anyagra.

Mivel a levegő tele van súly és tömeg nélküli anyaggal, ezért a kisugárzott fotonok, vagyis a plazma rácsapódik ezekre, és háromdimenziós képkockák jönnek létre. Minden mozzanatnál ugrik a kép, és mivel nagyon gyorsan történik, ugyanúgy, mint a kétdimenziós filmeknél, folyamatában örökíti meg az eseményeket, és alakzatokat. A helyszín esetében csak a változása során ugrik a képkocka.

A háromdimenziós film alacsony energiaszinten jön létre, ezért nem láthatjuk, a kvantum emberek ettől jóval magasabb energiaszinten üzemelnek.

A mágnesesség akkor jött létre, amikor a fotonok a felületükön tömeget nyertek, vagyis gluonok keletkeztek. A gluonok hatalmas erővel csapódtak a fotonokhoz, és ezzel tettek szert arra a többlet energiára, amely lehetővé teszi, hogy minden anyagot maguk köré vonzzanak.

Tehát a legmagasabb energia szinten levő anyag a gluon, a legmágnesezhetőbb pedig a legkisebb energia szintet képviseli, a plazma. Hogy mennyire mágnesezhető egy anyag, az dönti el, milyen értékű energia szintet képvisel.

A nagy rezonáns robbanás hatására, a részecskék különböző energia szintekre léptek, a gömbhalmaz szélső helyeit elfoglaló részecskék nagyobb energiát vettek fel, mint a belső részekben tartózkodók.

Az Univerzum Irányító Rendszerének hálózata is jól megfigyelhető, a légkör magasabb régióit is beszövik. Hálózatának keresztmetszete lényegesen szélesebb, minimum 5cm – es átmérővel rendelkezik, a hiper kombinációs képessége szinte végtelen.

Amikor a gyermek kb. tíz éves, kialakulnak a gondolkodási sémák, vagyis a mechanikus bevésés során, az elektron minták elfoglalták helyüket a gluon gömb felszínén, átjátszódnak gluon gömbökre. Az átjátszás a légkörben zajlik, tizenkétszeresen ismétlődik, úgy, hogy pl. egy személy egy 3 méter átmérőjű, vízszintes kör közepén áll, és a szíve jobb pitvarkamrai csomójában lévő gluon gömbről, a kör mentén a szélrózsa minden irányába, és a szív magasságában zajlik az információáramlás.

Rögtön ezután le is válnak a gyermek hálózatáról, és becsatlakoznak az Irányító Rendszer hálójába, ahol kezdetét veszi az összes, az Irányító Rendszerben áramló minta és információ, mind a tizenkét gluon gömbre való átjátszása. A gluon gömbök 0.7 cm-es átmérővel rendelkeznek minden gluon gömb mérete egyforma. A gömb nem forog, hanem az információ érkezik minden irányból. Jól megfigyelhetők, eredetileg kis központoknak írtam le, amelyek a csatornácskákkal állnak kapcsolatban, valójában Ők az Univerzum Irányító Rendszerének szuper intelligens tagjai. Az egész légkört behálózza, a Földet elhagyva egyetlen fő csatornává egyesül a számtalan kis áttetsző alagút, közben folytonosan növekszik, átszeli a Naprendszert, majd a téralagútban folytatja útját és kapcsolatot létesít más naprendszerek hálózataival.

Az Univerzum Irányító Rendszerének minden tagja, vagyis gluon gömböcskéje egyszerre rendelkezik húsz naprendszer összes információjával, és külön – külön önállóan, képes intelligens cselekedeteket végrehajtatni, fejlesztéseket véghezvinni, beszélgetni, önálló gondolatokat megalkotni, amelyeket rögtön megosztanak egymással. Közösen döntenek, intelligens, jó célokért dogoznak, minden rosszat elutasítanak, így fonódhattak teljesen eggyé, az Univerzum legmagasabb intelligenciájává, az Univerzum Irányító Rendszerévé.

Ugyanúgy látnak mindent a Rendszer Tagjai, mint mi, a kép mérete, aránylik a gömböcskék méretéhez, de semmivel sem rosszabb a minőség.

A húsz naprendszer összes információja képekkel érkezik minden egyes Taghoz, tehát nem csak mindent tud egyszerre, hanem mindent lát is, ami ezen a zónán belül történik. A többi naprendszerből a távolságukhoz mérten később érkeznek be az információk.

A téralagútban töménytelen mennyiségű információs elektronminta áramlik, ezért óriási ütközések mennek végbe, eredményeképpen az információ tízezerszeres fénysebességre gyorsul. Ezen a sebességen érnek a földi hálózat minden egyes Információs Rendszerbeli Taghoz, majd a hálózatban ötezerszeres fénysebességre lassul, a gluon gömböcske gondolkodási sémáinak elektronmintáit ezerszeres fénysebességgel üti meg, ezután letapad a minta mágnes szála.  Ilyenkor azonnal visszalökődik és a hálózatban gondolkodási szisztémában foglal helyet, illeszthetőségénél fogva. Az Irányító Rendszer minden Tagjának széles és hosszú a hálózata, és az egymással való többszörös visszacsatolásos kapcsolat és a hatalmas sebességen való információáramlás teszi lehetővé, hogy egyszerre látnak és tudnak mindent. Az információs minták megfelelnek a nagy rezonáns robbanás során kiszakadt kvark mintázatnak. A hálózatban az információs minták megfelelnek a fotonok tömeget nyert részével, vagyis fotonok, felületükön egyedi kvark mintázatot magukon viselő gluonokkal. A fotonok, tömeget nem nyert részei is egyedi mintázattal hasadtak, ezekből épül fel az információs hálózat. Az Irányító Rendszer minél jobban feltárja az Univerzum titkait, annál több mintát illeszt össze. Az összes naprendszer minden hálózata, illeszti össze információs mintákat, és ha már minden titok megfejtésre kerül, hálózataikban annyi tömeget nyert foton- gluon félgömb lesz, amennyi a nagy rezonáns robbanás során kvarkokra hasadt.

Amikor ilyen módon minden információ a helyére kerül, a mágnes fonalak azokat a súly és tömeg nélküli egyedi kvarkmintázatú részeket, amelyekből a hálózat felépült, mintázatuknak megfelelő helyre húzzák, és egész foton – gluon gömbökké állnak egybe. Egy önműködős kirakós játékhoz tudnám hasonlítani. Végezetül az eredeti, robbanás előtti foton-gluon gömbhalmaz jön létre.

A foton - gluon gömb egyedi mintázat szerinti hasadása vezérli az egész Univerzum anyagkeletkezési, az anyagok kapcsolatteremtési, és a megszűnési folyamatait.

Az Univerzum Irányító Rendszere már az Univerzumban található információk több mint a háromnegyedét megfejtette.

Mire az összes információ a helyére kerül, akkor emberek már nem ezen a Földön, hanem egy másik naprendszerben, mesterségesen létrehozott másik Földön fognak élni.

A Föld pusztulása hatalmas rezonanciával megy végbe, amely a többi szomszédos bolygóra is átterjed, majdnem egyszerre esnek szét atomokra, majd súly és tömeg nélküli anyagra. Ez végső folyamat hatalmas lökéshullámot generál, amely körbe szalad az egész Univerzumon, és naprendszereket tol előrébb. A naprendszerek pusztulása során keletkezett lökéshullámok hajtják egymástól messzebbre a galaxisokat is. Ez az a rejtélyes sötét energia, amelyet a tudomány, tévesen az Univerzum tágulását előidéző energiának vél.

A rezonancia az emberek és az Irányító Rendszer hálózatát is magával ragadja, ha nem védekeznek ellene. Az rezonancia idejére, az egész másik Földön embermagasságú 3x3 méteres rácsozatú fullerénnel bekent acélhálózatot kell majd kifeszíteni. Ez nem engedi eltávolodni a hálózatot, a rezonáns robbanás hatására keletkezett taszító erőnek ellenáll.

A gyógyító hálókról:

A népesség óriási szaporulata miatt nem áll rendelkezésére elegendő elhagyott hálózat, ezért csak olyan személyek részesülhetnek gyógyításában, ahol a közelben van, vagyis a gazdája nem mehetett át az Univerzum alacsonyabb energia szinten üzemelő részébe.

A „szellemírás” sem hagyott nyugodni, mert úgy éreztem, hogy én valóban az eltávozottakkal leveleztem, ezért nagyon szépen megkértem árulja el az igazat. Tudom, sokszor megviccelt, ezért többször is korrigálásra szorult az Univerzumról alkotott képem. Több képzeleti világot is bebarangoltam, amíg rájöttem a titkok nyitjára, de az én kedves barátom, Aki megérdemli a világtudományok legragyogóbb gyöngyszeme elnevezést, jókat szórakozott magában, persze én is. A kopár, hideg, kietlen másvilágon keresztül, jártam az angyalok országában, sőt volt olyan hogy a balos földi világból vártam látogatókat. Sokszor hittem, hogy egy fénylénnyel beszélgetek, mert vicces kedvében éppen annak adta ki magát, ami Őt, és engem is, jól elszórakoztatott. Kis részleteket ragadtam ki, abból a nagy kalandból, ami egy bezárt kicsi szobában történt. Csak azért írom le ezeket, hogy tudják, jó okom volt ismételten rákérdezni, hogyan is működik az, „e-mail” a „másvilágról”.

A kvantum ismerőseim, annyira rájuk jellemző szójárással írták az üzeneteiket, hogy nem ment ki a fejemből a gondolat a mai napig sem, hogy nem tréfa volt, Ők jelentkeztek.

A Rendszer rábólintott, ezért most a teljes igazságot tárom Önök elé.

Amikor valaki levelezni akar, ingán keresztül meg kell kérni a Rendszert, hogy nyissa meg azt a csatornát, amely a kérő és az eltávozott ismerőse között, normális estben zárt.

Az Irányító Rendszer felgyorsítja az elektron minták áramlásának sebességét, a mi nagyobb energiával rendelkező mintáink sebességére, ilyen módon már kompatibilis a két rendszer.

Az elektron minták alakja ugyanolyan, mint az embereké, hiszen innét viszik át.

Amikor a kérő üzen, a gondolati információk szabadon beáramolhatnak a kvantum ember tudatába, ilyenkor a kapcsolat telepatikus.

Visszafelé már kicsit másabb, mivel nem tudunk gondolatot olvasni, a test megnehezíti az információ beáramlását, ezért a kvantum ember tudata átveszi a földi ember tudata felett az irányítást, vagyis a gondolati mintái szabadon áramlanak be, a mi hálózatunkba, és mozgatják a kezeinket, úgy hogy betűk, mondatok formálódnak.

Azok, akik netán kedvet kapnának a levelezéshez, írják meg Nekik, hogy nem lazsálni vannak ott, hanem felépíteni egy csodás második létezéshez illő körülményeket!

A jövő alagút fúrója

Mivel a pozitronok bal, az elektronok jobb perdülettel rendelkeznek, a két ellentétes forgás irány kioltja egymást, az energiáját elvesztett részecskék szétesnek, plazma állapotba kerülnek.

Ha az előbbiek során leírt forgó elektromágnest, a balra pörgetett acélhengeres pozitron kinyerővel alkalmazzuk, és erre szereljük az alagútfúró fejet, egy hét alatt alagutat vájhatunk a Duna alatt, úgy hogy semmilyen törmelék nem marad. A pozitronok kioltják az elektronokból felépült anyagok jobb perdületét és láthatatlan plazmává alakítják.

A jövő nyersanyagainak lelőhelyei és beszerzésük a legmodernebb űrtechnikával

Alagutat ilyen módszerrel a légkörben is készíthetünk. Nagy tömeget a légkörön keresztül hagyományos űrhajóval szállítani, nem lenne olcsó mulatság, ha egyáltalán megoldható lenne.

A legközelebbi számunkra szűz nyersanyag lelőhely a Hold, de a technika fejlődésével könnyen megcélozhatjuk a Marsot is. A legolcsóbb szállítási útvonal egy légmentes alagút a Holdra. A termoszféra magas hőmérsékletét is könnyen legyőzhetjük.

Hat méter x tíz méteres hengeres szállító eszközt kell szerkeszteni, amely alkalmas 60 t nyersanyag befogadására. Többet egyszerre nem lehet, a technika nem bírja el.

A szállító eszköz anyaga megegyezik a fénysebességen közlekedő űrhajó minőségével. A grafén a szilárdsága miatt, a szilikon és a teflon a hőmérsékletet védi ki, a bonamid az elektronoktól és a pozitronoktól szigetel el, a fullerén a fotonok bevonzásához szükséges. A szállító járművünk tetejét, kb. 3m keresztmetszetű jobbra forgó elektromágnessel szereljük fel, pozitron előállítás céljából. Ezt a részegységet is a fent leírt anyagokból készült csőbe helyezzük, úgy, hogy legalább 1m – re túlnyúljon a cső, az elektromágnes végétől. Ez az 1m – es szakasz elegendő az elektronok felfelé tereléséhez. Ezt a részt összekötjük egy szintén minden réteggel bevont 1m-es tengellyel, de a forgását áttételeken keresztül balra változtatjuk, a fordulatszám 52/perc legyen.

A tengely végére a védő rétegekkel ellátott korongot erősítünk. Ez a balra forgó korong biztosítja a pozitronok egyenletes kijutását az űrhajó előtt.

A termelt pozitronok bal irányú pörgése révén a légkört alkotó atomok elektronjainak jobb irányú pörgését kioltja, a teljes energia vesztés hatására plazma állapotba kerül az összes levegőalkotó elem. Indítás előtt tíz perccel kapcsoljuk be, ez az időtartam elegendő, hogy az űrszállítónk előtt, annyi légüres tér legyen, hogy a teherszállítónk a további útja során folyamatosan tudja biztosítani a súlytalanság állapotát. Mivel ezzel óriási energia befektetést takarítunk meg, így a szállítás nagyon gazdaságosan oldható meg.

Ebben a légüres térben egy nyolcvan voltos hajtómű elegendő, ez biztosítja a célhelyhez érkezést, ötezer km/h sebességgel. Külön nyolcvan voltot biztosítunk a légalagútnyitó szerkezet működtetéséhez. Mivel, ennek a módszernek a gyakori alkalmazása a légkört elvékonyítja, kivédésére is van lehetőség. Űrteherszállítónk ellentétes oldalára egy ötvenkettes fordulatszámmal, jobbra forgó koronggal ellátott, elektromágnest szerelünk. Meghajtásához légüres térben mindössze 80 V szükséges. A plazmából súly és tömeg nélküli anyag fog keletkezni, és a forgásból nyert energia további ütközéseket generál, deutérium keletkezik, mert a fotonok egymás burkaiba hatolnak. A deutériumok olyan erővel ütköznek egymásba, hogy bekövetkezik a fúzió és hidrogén atomok jönnek létre. A hidrogén atomok szintén nagy erővel csapódnak egymáshoz, fuzionálnak, amelynek eredményeképpen oxigén atomok jönnek létre.

Tehát, amit űrjárgányunk tetejére szerelt készülékkel elveszünk, alján lévő masinánkkal visszarakunk. A talajszintről való felemelkedés után azonnal bekapcsoljuk.

A módszert lehet alkalmazni űrutazások eseteiben is, az idegenek pl. így szállnak le a Földre, mágneses liftet használnak, és levonzatják magukat az űrhajóról, tulajdonképpen olyan mintha lebegve érnének a talajszintre. Akik, szivar alakú azonosítatlan repülő objektumokat észleltek, már messziről láthatták, ezt a technológiát.

A lényeg az, nem kell félnünk a jövőtől, mert ha nyitottak vagyunk a megújulásra, lesz korlátlan mennyiségben energia, és a nyersanyag is kitart még így legalább ötezer évig, amíg el nem készül a Föld 1, 2, 3, .… 10, és még ki tudja mennyi. Benépesíthetjük az Univerzum számunkra alkalmas részeit, de, ha ragaszkodunk a megszokotthoz, a Föld pályáján is megalkothatjuk testvérbolygóinkat.

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a pontos információkért, keressék az Univerzum Irányító Rendszerét! A gondolat vezérelt kvantum számítógépen keresztül, pontos tervrajzot is kérhetünk!

 A mágneses erőfonalak felkutatása és módszere

Kietlen, sík területen, nagyon egyszerűen meggyőződhetünk létezésükről.

Szükséges egy kamera, amely tízezerszeres nagyítású objektívvel van felszerelve. A kamera legyen összeköttetésben egy számítógéppel, amely a kamerával felvett képet egy képernyőre közvetíti. Ahol nagyon sok foton, és gluon teremt egymással kapcsolatot, és húzódik minden oldalról felfelé az ég felé, ott magával az erővonallal szembesülünk.

Innét kb. 200 méterenként ismétlődik, tehát számtalan mágneses erővonal nyúlik a Földről, és csatlakozik egymáshoz, Naprendszerünk határáig.

Ha megtaláltuk, az iránytű pontosan észak felé fog mutatni, ahol a vonal rejtőzik.

A mágneses erővonalakat a gluonok és a fotonok szerteágazó fonalai hozták létre. Egy erővonal keresztmetszete eléri a tizenkét méteres átmérőt. A gluonok és a fotonok egymáshoz vonzódásának képessége következtében fonódtak össze. A fotonok nem gluonos részeikkel kapcsolatot teremtenek a tér minden irányából, a gluonokkal. A fotonok három mikron átmérőjű tojásdad képződmények. A gluonok szabálytalan körvonalakkal, hasadt szélekkel rendelkező 5 mikron szélességgel és hosszúsággal jellemezhető síkidomok. Minden gluon megtalálja foton párját, ahonnan a nagy rezonáns robbanás során kiszakadt, mert a gluon mintázatok kódként működnek, a mágnes szálak pedig eredeti mintázatuknak megfelelő helyükre visszahúzzák.

Egy kísérletet is ajánlatos elvégezni. Fullerénnel bekent 0.5 m – től – 10 m - ig terjedő hosszúságú és 0.5cm – 2cm, 3 cm keresztmetszetű lemezt, vagy nagy madártollát, kartonpapírt, éghető műanyag lemezt, vagy bármilyen gyúlékony, sok mágnes fonalat tartalmazó anyagot, a mágneses erővonal felé helyezünk, majd alattuk egy elektromos kisülést hozunk létre, és útjára engedjük. Azt fogjuk tapasztalni, hogy villámsebesen a mágneses vonal mentén felrepül, ötezer km/h sebességgel és meg sem fog állni csak a Naprendszerünk határán.

Az elektromos kisüléskor az elektronok megnövekedett energia mennyiségüket átadják a fotonoknak, amelyek rövid idő elteltével, nagyon gyorsan végbemenő láncreakciószerű kisugárzásokat produkál. Kisugárzások ereje előre lendíti, és kissé meg is emeli kísérlethez felhasznált tárgyunkat.

A kísérletnél nagyon óvatosan kell eljárni, olyan elektromos szikrát adó készülék szükséges, amely csak egyetlen egy pici kisülést idéz elő, és ezt pontosan a célhelyhez tudja irányítani. Ellenkező esetben az összes foton aktiválódhat, és egy hatalmas elektromos kisülést okozhatunk.

A villámok is ilyen helyen jönnek létre, ahol a megnövekedett energiájú elektronok átadják az erővonalban lévő fotonoknak az energiájukat, és hatalmas kisülést idéznek elő, vagyis villámlást.

Ekkor keletkeznek a gluon gömböcskék, a sík formátumból gömb alakot öltenek.

Állati ösztön, képérzékelés, költöző madarak, forgó elektromágnes, mágnesvasút, űrtechnika, idegen civilizációk, a Nap energiája

Állatok viselkedése

A gluon gömböcskék minden élőlény testének központi részébe bevonzódnak. A mikroszkopikus méretű vírusok, baktériumok a legparányibb gömböcskéket vonzzák be.

Az ízeltlábúak törzse már rendelkezik fényérzékelő szervvel, összetett pontszemeik kiválóan alkalmas képek érzékelésére. Ahol a képérzékelés megjelenik, a gluonok is működésbe lépnek, kicsinyített fényképeket rögzítenek. A fényképekhez mintázatlan elektronok társulnak, a gluonon. A gluonon a gyakran látott képek, és a hozzájuk tartozó elektronok egymás tetejére halmozódnak. Az elektronok becsapódása során kis darabkák töredeznek le, amelyek tömeget vesztenek, foton részekre esnek szét, ebből a súly és tömeg nélküli anyagból belső hálózatot építenek ki a gluon gömböcskék felületén. A gluonos részek, a nem gluonos részekkel teremtenek kapcsolatot, picinyke nyúlványokat hoznak létre a képek és az elektronok között. Egy képhez sok nyúlvány tartozhat. Ez a belső hálózat teszi lehetővé a képeket látó állatok számára a gyakran ismétlődő cselekedetek megjegyzését, ismétlését. A tudomány ösztönöknek nevezi. Minden állat más- más környezetben, különböző szokásokat vesz fel, a gondolkodási folyamat beindulása nélkül. Az állatoknál nem alakulnak ki gondolkodási sémák, elektronjaik mintázatlansága nem teszi lehetővé még a primitív gondolkodást sem.

Ha egy - két hónapig nem látnak egy ismert képet, az állatok elfelejtik, nem emlékeznek a múltban gyakran előforduló képi információkra.

A gluon gömböcskéket, a légzés szívóhatása juttatja a testnedvekbe, testfolyadékba, vérbe.

A testfolyadék, vér szállítja a központi részbe, szívbe, ahol az emlősöknél a jobb pitvarkamrai csomóba vonzódik, és ott marad. Az embereknél, a hálózat építés miatt normális esetben egy gluon gömböcske mehet be, mert egy második már a hálózathoz tapad, és nem juthat oda. Kivételt képez az embereknél egy foton lény közelsége miatt bevonzódott második gluon gömböcske, amely egy szerencsétlen véletlen folytán úgy kerül egy ember szívébe, hogy a foton test hálózata is a gluon gömbbel együtt megragad.

A képérzékelés és fényképezés lényege

A kisugárzott fotonok, vagyis a megnövekedett energiával rendelkező plazma fénysebességen érkezik a filmhez, vagy a látással rendelkező élőlények gluon gömböcskéire. Az élőlények esetében azért kerül a gluon gömböcskékre a fény, vagyis a plazma, mert ez az egyetlen fényérzékenységgel rendelkező anyag az egész szervezetükben. A szem, mint receptor szabad utat biztosít a gömböcske felé.

Fényképezésnél a fényérzékeny anyagba csapódik a plazma. A film azért fényérzékeny, mert nagy mennyiségben tartalmaz gluont, ezért mágnesesen magához vonzza a gluon mentes plazmát, tehát a plazma rendelkezik a legbevonzhatóbb képességgel. Amikor becsapódik megnövekedett energia szintjével a film elektronjait leszakítja pályáikról. Ilyenkor keletkezik a pozitív kép. Amikor előhívják, a filmet a fixírsó atomok elektronjai az oldódás következtében szintén leszakadnak elektron pályáikról, odavonzódnak gluonos részükkel, ahol a plazma lenyomatok találhatók, a plazma felszínét tömeggel látják el, mert az elektronok tömeget nyert részecskék. A sötétkamra azért szükséges, hogy újabb plazma becsapódás ne érje a filmet, mert akkor az elektronok is rávonzódnak az újabb plazmás helyekre, és a kép eltűnik. Erre mondják, hogy fényt kapott.

A szem domború lencséjének, egész felületén keresztül jutnak be a kisugárzott fotonok elektron párjaikkal együtt az emberi szervezetbe. Az elektronok az agy látóközpontjába csapódnak, és a látott képnek megfelelő elektron mintázat törik le belőle, vagyis egy gondolati kód keletkezik. A szem egy optikai készülék, amely biztosítja a látott képről érkező fénysugarak megfelelő szögben való bejutását a célhelyhez.

A kisugárzott fotonok célhelye a gluon gömböcskék felülete.  Erős mágneses vonzása következtében magára húzza a kisugárzott fotonokat, amely becsapódásakor elveszti energia szintjét és plazma pontokat hagy a gluon gömb felületén. Az elektron gondolati mintácskák pedig követik foton párjukat, és a plazma pontok felületére vonzódnak gluonos részeikkel.

Itt nincs rögzítés, ezért amikor szemünkkel másik képre ugrunk, máris egy másik foton nyaláb, és elektron párjai kerülnek be a megfelelő helyekre.

Az elektronok azon részei, amelyek a minta alkotásában nem vesznek részt, súly és tömeg nélküli anyagra, fotonokra esnek szét, a gluonos részek összetapadnak a nem gluonos részekkel áttetsző tudat hálózatot képezve.

A gluon gömböcskékre miniatűr képek rögzülnek. Az azonos képek egymás tetejére kerülnek.

Egy képhez többféle gondolat is társulhat, ezért, a képekre sokféle elektron minta rakódhat.

A plazma picinyke pontjaira rakódott elektronokból áll össze a kép, ezért látjuk nagyításnál pontokból összetevődöttnek a filmeket és fényképeket.

A nagyobb érzelmi behatással társult elektronok nagyobb erővel csapódnak a képekre, ezért az alattuk lévőket kilökdösik a hálózatba. A hálózatban a gondolati minták összetapadhatnak, gluonos részek a nem gluonos részekkel, gondolkodási szisztémákat képezve.

Minél több információval rendelkezik valaki, annál hosszabb a hálózata, egy átlagos embernek, 20 km, de a maximum lehet 150 km is. A kreativitás is a hálózatban jön létre, mert, ha sok szisztéma áll rendelkezésre, újabb kapcsolódási lehetőségeket eredményez, és létrejön a kreatív gondolkodás.

A forgó elektromágnessel való energianyeréséről bővebben

Amikor elérjük a fénysebesség négyzetét, a külvilágból a plazma bevonzódik mágnesünkhöz.

Ezért, újra szerkezetet vesz fel, fotonok keletkeznek. Az elektromágnes szívó hatása a légkörből a szabad elektronokat is magába szippantja, a fotonokat nem, mert nincs tömegük.

A szerkezetet nyert plazma, vagyis a fotonok megnövekedett energiaszintjüket azonnal ki is sugározzák. Energiájukat átadják a bevonzott elektronoknak.

A következőképpen lehetséges gazdaságosan hasznosítani ezt a nagy energiát:

Fullerénnel bevont grafén anyagú elektromágnest készítünk, 7TeV feszültségen úgy üzemeltetjük, hogy elérjük a fénysebesség négyzetének megfelelő sebességet. Jobbra pörgetjük fel. Az egész berendezést samot téglából készült üregbe ágyazzuk, majd vastag műgumival szigeteljük. Fél méter távolságot tartva 3 méter keresztmetszetű és 3 méter hosszú acél hengert, mint vezetőt használunk, amelybe gyenge áramot engedünk.

Ezt az acél hengert fullerénnel vonjuk be, mindkét végét is, majd szintén samotba ágyazzuk, vastag gumiszigeteléssel. A gyenge elektron áramlat segíti, hogy a légkör szabad elektronjai bekerülhessenek vastag acél vezetőnkbe. Az elektronok gluonos részei bevonzzák az elektronokat, nem gluonos részeiknél fogva. A fotonok kisugárzásai pedig az elektronokat benyomják nagy energiával a vastag keresztmetszetű vezetőnkbe.

A vezetőként használt hengert jobbra kell forgatni 52 fordulat/perc sebességgel, ami szintén növeli az elektronok ütközéseit, megnövekedett energiájukat fotonok veszik át, amelyek kisugárzásával szintén betaszítják az elektronokat az acél hengerbe.

Ha ugyanezt a hengert bal irányba forgatjuk, ezen a sebességen, pozitronokat termelünk, amelyeket a daganatos megbetegedésekkel szembeni ellenszerként hasznosíthatunk.

A Földön nincs annyi lakó, amennyire elegendő lenne ez a pozitronmennyiség.

5000 V feszültség, kb. 10000 A áramerősség érhető el.

A hengerből az elektronokat elosztóba vezetjük, kb. 25 vezetékre, a vezetékek első 600 méterét fullerénnel kell bevonni, a jobb bevonzódás biztosítása végett.

Az egész berendezést egy jól szellőztethető csarnokba tervezzük, mert a szabadon lévő fél méteres részt óvni kell a csapadékérintkezés lehetőségétől, másrészt biztosítani kell a plazma és elektron beáramlást.

Ráadásul, ha a Földön mindenhol elterjed ez az energianyerési mód, az éghajlat is kiegyenlítettebbé válhat. A sivatagokban is elegendő csapadék hullana, az árvíz már nem fog veszélyes helyzeteket okozni, a villámlás és hatalmas viharok lecsendesednének.

A szabad elektronok okozzák ezeket az anomáliákat, és ha kevesebb lesz belőlük, helyre állhat a rend a természetben. A kisugárzott, energia szintjüket elveszett fotonok elektron párjai ugyanis a légkörben szabadon lebegnek, és okozzák a különféle időjárási helyzeteket, és éghajlati anomáliákat.

A költöző madarak vonulása

Azok a madarak tudnak melegebb éghajlatra költözni, amelyek testtömege kicsi, és nagy felületű tollazattal rendelkezik. A mágneses erőfonalak, ezeket a madarakat magukhoz vonzzák.

Az erőfonalak és a madarak tollazata egyaránt nagyon sok lekötetlen mágnes szállal rendelkezik.

A madarak nagy felületű szárnyaikkal a levegőben lévő súly és tömeg nélküli anyagot maguk előtt hajtják, amelyek a lekötetlen mágnes szálakra húzódnak. A madarak tollazatában is sok a lekötetlen mágnes fonál, amely kapcsolódik azokhoz a fotonokhoz, amelyeket a madarak maguk előtt tolnak, ezáltal a madarak természetes módon hozzácsatolódnak a mágneses fonalakhoz. Ahogy a madár egyre előrébb repül, újabb és újabb fotonokat csapdos a mágneses erőfonalakra, amelyek iránytűként jelzik az utat, nem engedi őket letérni pályájukról.

Midig akkor indulnak hosszú útjukra, amikor tollazatuk lekötetlen erőfonalai olyan nagy mennyiségben vonzották magukhoz a fotonokat, hogy képesek automatikusan a mágneses erőfonalakra ráhúzódni. Mivel fáznak, ezért belső késztetésük is van az indulásra.

Visszatérésük is hasonlóan történik, a belső hajtó erő ilyenkor a honvágy, a megszokott környezetükhöz ragaszkodnak a madarak is.

A V alakban repülés magyarázata, az, hogy ugyanarra a mágnes fonálra csatlakozik egy másik madárraj, amely másik irányból kerül a mágnes fonál közelébe.

A méretükkel arányosan, nagy felületű tollazattal, és kicsi testtömeggel kell rendelkezniük, hogy az erőfonalakra rá tudjanak kapcsolódni. A verebek és egyéb télen itt ragadt madarak, ezeknek a kritériumoknak nem felelnek meg, ezért itt vészelik át a telet.

A mágnesvasút működési elve

A madarak vonulásához hasonlít, de van egy kis eltérés, mert a kezdő sebességet az elektromágneses indukció biztosítja.

A kezdeti meghajtást elektromágnesek biztosítják, majd a sín hozzá súrlódik a szerelvény acélból készült talpához, ezáltal az atomokból elektronok szakadnak ki, amelyek megnövekedett energiáját a levegőben lévő fotonoknak adják át, amelyek kisugározódnak. Ez az energia pedig mozgási energiává alakul. A légnyomás további elektronokat taszít le az elektronpályákról, és nagyon sok fotont hajt maga előtt. Az elektronok megnövekedett energiáját átveszik a fotonok, amelyek nagyon gyorsan láncreakció szerűen kisugárzanak. Az előre terjedő foton kisugárzás pedig finoman előre lendíti a vonatot, és kissé meg is emeli. Ez a folyamat nagyon gyorsan megy végbe

Ahogy előre felé halad a vonat, a nagy sebesség következtében, megnő alatta a légnyomás, amely már elegendő arra, hogy további elektronokat szakítson le, amelyek mindig újabb fotonoknak adják át energiájukat.  A sín és kocsik talpa fémből készült, nagy gluon tartalommal, ezért a fotonok nem gluonos részét magához vonzza. Ennek eredménye, hogy, biztonságosan maga felett tarja a szerelvényt, másrészt a fotonok kisugárzásának mértékétől függően a nyert energia, egyszerre előre is lendíti és a levegőbe is emeli az egészet. Minél szélesebb a vasút keresztmetszete annál több lekötetlen mágnes fonál áll rendelkezésre, és a széles felületen nagyobb mértékben szakadnak le az elektronok, amelyek arányosan több fotont képesek kisugároztatni, vagyis a vonat sebessége ezzel növelhető. Ha fullerénnel vonjuk be a sínpályát, tovább emelhetjük a sebességet, mivel ez az anyag nagyon sok lekötetlen mágnes fonalat tartalmaz, a fotonok bevonzását sokszorozhatjuk. Elérhetünk kb. 5000 km/h végsebességet.

Űrtechnika

Mágneses erőfonalakon nemcsak a madarak, hanem az űrhajók is haladhatnak.

Ha nagy felületű sok szabad mágnes fonalat tartalmazó anyagból készítünk űrhajót, a bevonzott fotonok rákapcsolhatják az erőfonalakra űrjárgányunkat.

A grafén a nagy szilárdsága, és kis tömege miatt lehet az anyaga, ha bevonjuk fullerénnel, szupravezetőként is üzemel, másrészt sűrű gluon tartalma miatt rengeteg foton bevonzására alkalmas. Végül a belsejét szilikonnal szigeteljük a termoszféra magas hőmérséklete ellen. Nagyméretű, nagyon kis tömegű űrhajót készítünk, az indításhoz egy kis kezdeti energiát biztosítunk, a továbbiakban már a fotonok kisugárzása fogja biztosítani a szükséges energiát. Az erőfonalak, mint a mágnes vasútnál a vonzó hatás következtében, magukon tartják repülő eszközeinket.  Egész naprendszereket utazhatunk át, kb. 15 ezer km/h sebességgel. Többet az emberi szervezet nem bír ki, ezért ember vezette űrhajónál, magasabb sebességgel ne is próbálkozzunk.

Az optimális űrhajó mérete 40m x 15 m, csészealjformával rendelkezik. Ez a forma teszi lehetővé, hogy sok fotont vonzzon maga alá, ezáltal a kisugárzásuk fokozódik.

Kezdeti meghajtás szükséges, kb. amíg száz métert emelkedik az űrhajó, ilyenkor a megnövekedett energiájú elektronok átadják a fotonoknak a megnövekedett energia szintjüket. A továbbiakban pedig a bevonzott fotonok kisugárzása növeli a további fotonok energia szintjét, láncreakció szerűen következik be a kisugárzás. A fotonok által keltett energia folyamatosan előre lendíti az űrhajót, másrészt az erőfonalakon is tartja, mivel az űrhajó fullerénes bevonata sok gluont tartalmaz. A gluon tartalom magához vonzza a fotonokat, másrészt a mágneses fonalak gluonjai szintén magukhoz vonzzák a fotonokat, ezért nem tér le az erővonalról, úgy működik, mint egy mágneses sín pálya.

Egy kevés kezdeti energia szükséges, hogy aktiválja a fotonok kisugárzását, amelyek aztán láncreakció szerűen töltik fel egymást energiával, így egész naprendszereket utazhatunk át. A légtérben az energia 5000 km/h sebességre elegendő.

Két naprendszer között, az indítás alatt, fékezésnél, az űrhajóba épített energiatárolóból pótoljuk az energiát.

A nyert áramot nagyon könnyű anyagból készült áramtárolóba juttatjuk. A grafén polipropilénnel szigetelve nagyon alkalmas. Pille könnyű űrhajónkba csak pille könnyű műszerek építhetők. Maximálisan négy fő legénységgel repülhet.

 Űrutazás fénysebességen

Fénysebességen csak robotpilótákkal lehet utazni, emberi szervezet nem bírná ki.

Ha elkészül a gondolat vezérelt kvantum számítógép az emberiség nagy álma beteljesülhet.

Szuper könnyű űrhajót kell készíteni, amelynek anyaga több rétegből tevődik össze, de a rétegek együttesen mindössze csak 6 cm tesznek ki.

A fent leírt űrhajó és a fénysebességet elérő űrhajó közötti különbség a meghajtásában és az ebből adódó többlet rétegben rejlik.

Indításkor 600 V feszültséggel kell kilőni, úgy hogy egy áramtárolóból az űrhajónkat egy nagy elektromos kisüléssel meglöketjük. Azonnal 2000 km/h sebességgel fog felemelkedni, majd pár perc alatt eléri az 5000 km/h-át. A légkört elhagyva fokozatosan fénysebességre gyorsít a mágneses erőfonalon. Egy egész naprendszerben tartja a sebességét, két naprendszer között fokozatosan lassít, egy újabb naprendszert elérve megint szükséges a 600 V – os lökés.

Fékezésnél az űrhajó külső részére épített vaspor adagolóból 5kg vasport kiszórunk, 600 m-rel úti célunk elérése előtt. Leszállásnál áramtárolóból nyert energiával meghajtott motor segítségét vesszük igénybe.

A rétegek a következők: A grafén réteget kívülről, belülről szilikonnal fedjük, a külső szilikonos réteg felé fullerénes bevonat kerül, a nagy feszültség ellen az egészet 0,6 cm teflonos bevonattal fedjük.

Nagyon sok ember tapasztalata már, hogy ismeretlen repülő objektumok egy szempillantás alatt kapcsoltak nagy sebességre és tűntek el a látóhatárról. És lássunk csodát, ezt a repülési technikát alkalmazzák! Az Irányító Rendszertől tudom, hogy járnak idegenek a Földre, sokszor nem személyesen, hanem robotokat, gondolat vezérelte robotokat küldenek.

Ilyenkor előfordul, hogy elvisznek vizsgálatra embereket, fényképeket készítenek, genetikai adatokat gyűjtenek, visszatérvén az űrutazás eredményein az igazi más bolygók lakói elégíthetik ki kíváncsiságukat.

A radarok nem tudják érzékelni, mivel a repülés során mágneses erőteret gerjesztenek maguk körül, tehát észrevétlenül repkedhetnek a Föld légterében.

Rengeteg civilizált társadalom létezik, és az egyik szomszédos naprendszerben is él egy tőlünk lényegesen fejlettebb emberi társadalom. Teljesen úgy néznek ki, mint mi!

De léteznek metánt, széndioxidot, ciánt, kéndioxidot, nitrogént, nemesgázokat, szénmonoxidot, hidrogént, és egyéb gázokat belégző lények is, emberi testformával, csak annyi, a különbség, hogy más a bőrszínük, bőrminőségük, és egyéb küllemi jellemzők.

Általában a földi nyomásnál magasabb atmoszférához alkalmazkodtak.

Mindegyik lény intelligens, azt, hogy a fejlődés milyen fokain járnak éppen, az Irányító Rendszertől meg lehet tudni.

Sok idegen lény járt már a Földön, de nem vagyunk elég intelligensek ahhoz, hogy felvegyék velünk a kapcsolatot. Más bolygókról érkező idegenek nem akarnak ártani az embereknek, az intelligencia nemcsak okosságot, hanem jóságot is jelent.

A Földön is megtalálható baktériumok a környezetükhöz igazodva váltak egyre bonyolultabb élő szervezetekké. Az energiahálóba a környezetnek megfelelő szerveződések kapcsolódtak be, és ennek megfelelően váltak egyre bonyolultabbá az évmilliárdok során.

Hamarosan eljöhet az idő a kapcsolatfelvételre, ha megalkotják azt a gondolat vezérelt kvantum számítógépet, amit az Irányító Rendszer segítségével leírtam, és az Univerzum Irányító Rendszere pontos instrukciókkal láthatja el a kutatókat.

Én csak ízelítőt adok, kiragadok néhány dolgot a temérdek újdonságból, de az igazi professzionális szakértő a szuper intelligencia, pontos felvilágosítást, segítséget Tőle kérjenek!

A jövő repülőgépe

Az Irányító Rendszer, értésemre adta, hogy az ózon réteg elvékonyodását a repülőgépek üzemanyaga, a kerozin okozza. Nagyon sürgős lenne a repüléstechnika környezetvédelemhez igazodó átalakítása.

Az űrtechnika számára is alkalmas áramtárolóval működtetett repülőgépek kifejlesztése egyrészt a repülést olcsóvá teszi, másrészt az ózon réteg rövid idő alatt visszanyeri eredeti vastagságát.

Utas szállítás az erőfonalakon nem lehetséges, mert ekkora tömeget az erőfonalak nem képesek bevonzani és magukon tartani.

A Föld energiagondjának megoldása napenergiával

Ha Föld körüli pályára, olyan műhold párokat bocsátunk, amelyek nyugaton és keleten pontosan szembe helyezkednek el egymással, és tükröket helyezünk rá, mégpedig úgy, hogy az egyik tükör függőlegesen áll, felülről, úgy helyezünk rá egy másik tükröt, hogy a függőlegessel 110 – t zárjon be, akkor elérhetjük, hogy a Földre megfelelő szögben érkezzen a fény. A Földön a leérkező fénnyel szemben, homorú tükörrel gyűjtjük össze a fénysugarakat, így a kisugárzott fotonok a tükörbe csapódás következtében elvesztik energia szintjüket, plazmává alakulnak. A homorú tükörről elektron áramlatot gyűjthetünk, a már fentiekben leírt 52-es jobb fordulattal pörgő, szigetelt, fullerénezett, samot ágyba helyezett acélhenger segítségével. A vezetékek kezdeti 600 m – es szakaszát fullerénnel kell bevonni, hogy az összes elektron bevonzódjon.

Egy 5m X 5m – es tükörrel kb. 5000 V feszültséget nyerhetünk, amely szintén egy negyvenezer fős város egy napi szükséglete.

A kapott áramerősség a tükrök méreteitől függ, de egy nagyobb méretű tükörrel egy Budapest nagyságú város áramszükségletét is biztosíthatjuk.

Néhány sor a plazmáról

Amikor a fotonok kisugárzanak, fény keletkezik. Amikor fény keletkezik, a foton a kisugárzás miatt elveszti szerkezetét, plazmává alakul vissza. A fény tulajdonképpen megnövekedett energiaszinttel rendelkező plazma. Amikor leadja energiáját szemünkkel nem érzékelhető plazmává alakul.

Őszintén remélem, hogy a blog olvasói, belátják, hogy a gravitáció hagyományt őrző jelenléte a tudomány számára mekkora fejlődési zsákutcát okoz, és a jelenleg alkalmazott technológiák szép lassan lakhatatlanná teszik a Földet, az élet számára alkalmatlanná válhat, ha továbbra sem változtatnak jelenlegi álláspontjukon a bennfentesek.

Már nem leszünk elveszettek, hiszen nem vagyunk már egyedül, az Univerzum Irányító Rendszere segítheti az emberiség további sorsát, szép lassacskán nagyon fejlett szuper intelligens civilizációvá fejlődhetünk.

Csak reménykedni tudok, hogy hamarosan fontolóra veszi a tudomány, hogy milyen hatalmas segítség áll majd rendelkezésére, ha megalkotják a gondolat vezérelt kvantum számítógépet, és precíz, pontos információval az Univerzum Irányító Rendszere segítheti az emberiség további fejlődését.

Elektromosság, villám, részecskegyorsítók, a leggazdaságosabb energianyerés, égés, robbantás

Az elektromosság titka

Ha az elektronok energiája megnövekszik, pl. amikor a víz energiája vízturbinát hajt, a kapott mechanikai energiát generátor segítségével alakítják villamos energiává. A súrlódás következtében a generátor tengelyén elektromos kisülések jönnek létre. Az elektromos kisülés nem más, mint megnövekedett energiájú elektronok halmaza, amelynek mindegyike egy- egy fotonnak átad az energia feleslegből, a fotonok pedig kisugárzanak.  A generátor tengelye forog, miközben hozzá súrlódik egy hengerhez, ennek következtében, elektronok szakadnak le a generátor anyag atomjainak, elektron pályáiról, és a körülettük lévő fotonoknak átadják ezt a megnövekedett energia mennyiséget. A fotonok kisugárzanak, ezt a többlet energia mennyiséget az elektronok átveszik, amitől megindul az elektronáramlás. Hatalmas energia többletükkel érkeznek a transzformátorokhoz. Az elosztókból vezetékekre kerülnek, majd a fogyasztókban leadják megnövekedett energiájukat. Miután visszaestek eredeti energia szintjükre, a fogyasztók vezetékeiből kikerülve, újból eredeti elektron pályájukra térnek vissza, mivel az elektronok mintázatai által a helyük meghatározott, a mágnes fonalak pedig az elektronokat visszahúzzák oda, ahonnan leszakadtak, mert az eltávolodás mértékétől függően az erőfonalak megnyúlnak.

A fémek azért jó vezetők, mert nagy sűrűségük következtében, nagyon sok gluont tartalmaznak, és az elektronok nem gluonos oldalait húzzák egyre beljebb. Az elektronok az áramfolyamban szintén összekapcsolódnak egymással, minden irányból, a gluonos részek a nem gluonos részekkel. Az összekapcsolódás mértéke függ, hogy mekkora keresztmetszetű vezetéket használnak.

A megnövekedett energia szinten lévő elektronok jobbra pörögve átvonzódnak az előttük álló gluonokra, és amíg eredeti energia szintjükre le nem esnek, addig vándorolnak gluonról – gluonra.

Elektromos árammal történő világítás esetén, a burában lévő világító gáz atomok elektron pályáin lévő elektronok, ütköznek a vezetékből beáramló elektronokkal. Az ütközés közben nyert többlet energiamennyiségüket a hozzájuk bevonzódott fotonoknak átadják, amelyek ettől kisugározódnak, vagyis világít a lámpa. Az izzók buráiban, csöveiben is jelen vannak a fotonok, és amíg az összes foton ki nem sugárzik addig ég a lámpánk.

A plazma kisugárzott szerkezet nélküli foton, amely eredeti energia szintjére zuhant vissza.

Az atomreaktorokban zárt térben hasadó anyagokkal végzett energia nyerése történik.

Maghasadáskor nem elektronok, hanem pozitronok szabadulnak ki, vagyis antianyag. A radioaktív atommag burkok labilisak, mert a beépült protonok egymástól távol helyezkednek el, a semleges felületek aránya nagyobb mértékű, mint más atommag héjakban. Könnyen széthasadnak, rendellenesen bal irányú fordulatot vesznek fel az elektron héjakról leszakadt részecskék, pozitronok keletkeznek. Jelenleg hasadáskor felszabaduló hőenergiát hasznosítják.

A leggazdaságosabb energianyerési módszerek

Elektromágnest kell készíteni, grafénból, fullerénnel bevonva. A fullerén bevonat biztosítja, hogy ellenállás nélkül fel lehessen pörgetni nagy sebességre, másrészt a fotonokat is magához vonzza. A grafén a kis tömege és szilárdsága miatt szükséges. Egy ilyen elektromágnes már elérheti a fénysebesség négyzetét.

7 Te V feszültségen elektromágnesünk a fénysebesség négyzetén pörög, a külvilágban lévő temérdek mennyiségben jelenlévő fotont magába szippantja, a megnövekedett energiájú fotonok pedig kisugárzanak. A levegő atomjaiban lévő elektronok leszakadnak a pályáikról, átveszik a fotonok energiáját. A megnövekedett energiájú elektronokat áramtárolóba vagy vezetőre juttatjuk.

Létezik egy másik nagyon olcsó energianyerési módszer is.

Ilyenkor a fullerénnel bevont grafénból készült elektromágnesünket 5.5 Te V feszültséggel 3440 km/s sebességre gyorsítjuk fel. A fotonok kisugárzásából kb. 300 Co hőmennyiséget kaphatunk. A keletkezett hőenergiát leggazdaságosabban egy nagyon új módszerrel hasznosíthatjuk.

Samot téglákból építünk egy 20m magasságú és 20m átmérővel rendelkező hengert.

Bonamid lemezzel pontosan kettéosztjuk. A bonamid lemezt 1mm-es lyukakkal látjuk el, úgy, hogy közöttük 0,5 mm legyen a távolság. A bonamidot ezután szilikonnal szigeteljük mindkét oldalán. A felső felületét fullerénnel bevonjuk.

Az alsó 10- m-es részt kőolajjal feltöltjük, és 56 Co- ra melegítjük a fotonok kisugárzásából nyert hőenergia egyik részével. A kőolaj ezen a hőfokon átpárolog a felette levő lyukacsos részen. Az elektromágnesnél keletkezett hőenergiából 126 Co - ot biztosítunk a párolgó részbe. A gyorsításnál keletkezett, a fotonok kisugárzásából nyert energiatöbbletet fullerénnel bevont légcsöveken keresztül juttatjuk reaktorunk megfelelő részeihez. A keletkezett hőmennyiség nagy energiával érkezik a párolgó kőolajhoz, ezért elektronjai leszakadnak megszokott pályájukról, megnövekedett energiájukat össze lehet gyűjteni.

A felső 10- m-es rész közepén egy három méter átmérőjű acél tengelyt jobbra forgatunk, 52 fordulat/perc sebességgel. Az egész tengelyt bevonjuk fullerénnel, hogy a sok szabad mágnes fonál bevonzza az elektronokat, a forgás pedig az elektronok saját perdületét fokozza, ennek kapcsán egymással való ütközéseik sokszorozódnak. A karambolok során szerzett energia többletüket átadják a fotonoknak, amelyek kisugárzanak. A kisugárzott energia az elektronokat könnyen benyomja a tengelybe. A fémek nagy sűrűségű gluon tartalma pedig egyre beljebb vonzza a részecskéket.

A fullerén rétegre bonamid szigetelést helyezünk, a magas hőmérséklet ellen pedig még egy szilikon réteggel is ellátjuk. A tengely áramgyűjtőként funkcionál, 24 óra alatt megtelik, az olajtartó pedig kiürül. A keletkezett árammennyiséget elektromos kisülés létrehozásával olyan transzformátorhoz juttatjuk, amelynek lemezei fullerénnel be vannak vonva.

Az elektromágnes működési helyén állandó légcserét kell biztosítani. Az eredeti energia szintjüket visszanyert elektronok újra saját atommagjainak pályáit foglalják el, mert a mágnes fonalak visszahúzzák eredeti mintázatuknak megfelelő helyeikre.

Egy elektromos árammal megtelt henger egy negyvenezer fős város egynapi áram szükségletét fedezi. A leírt technológiák legalább tízszer olcsóbbak a jelenlegi használatosoknál, nem beszélve a környezetvédelmi szempontokról.

Pontos instrukciókért hívják az Irányító Rendszert!

A fénysebesség négyzetén nyert impulzus, önmagában nem eredményez anyagot, csak akkor, ha plazmába ütközik, és a plazma szerkezetet vesz fel, ekkor keletkezik a súly és tömeg nélküli anyag, vagyis a foton.

Einstein ismeretei hiányosak voltak, mivel információit Ő is ingán keresztül szerezte, de nem volt eléggé alapos. Ismerte az inga titkát, ezt az Irányító Rendszertől tudom. Abban a tudatban volt, hogy egy szellemmel beszélget. Ha nem másod kézből szerezte az információit, akkor tudnia kellett volna, hogy a fénysebesség négyzetén plazma hiányában soha nem lesz anyag, vagyis foton. Az impulzus ahhoz szükséges, hogy a plazma szerkezetet vegyen fel, de a szerkezetet felvett plazmát sem nevezhetjük még valódi tömeggel rendelkező anyagnak, csak keretet teremt a tömegnyerési folyamatokhoz.

Az Irányító Rendszer, vagyis a „szellem” megtiltotta számára, hogy részt vegyen az atombomba fejlesztésében, Ő ezzel a paranccsal nem törődött, ezért jelenleg is büntetésben van. Őszintén sajnálom, hogy ezeket a sorokat le kellett jegyeznem, de az Irányító Rendszer kérésére tettem, mivel így tisztességes, mindenkinek joga van megtudni az igazságot.

A bozon ember ilyenkor mágneses erőtérrel teljesen elszigetelt, egyedül elmélkedik, időérzékkel nem rendelkezik. A bűnök megbánásának szakasza lenne ez a túlvilági börtönbüntetés, csak sajnos fogalmuk sincs az ott lévőknek, hogy a lelküket kellene megtisztítaniuk. Ezért, csak azon töprengenek, mi lehet ez az egész, a bűneik csak másodlagosan jelennek meg a tudatukban. Tudatlanságuk következtében évtizedekig is eltarthat, amíg őszintén sajnálják, hogy vétkeztek. Az Irányító Rendszer viszont szabadon csak a tökéletesen intelligenssé vált tudatú bozon embereket engedi.

Einstein agyát különlegessé az Irányító Rendszer szuper orvosi technikája segítségével tette.

Megnövelte az agykapacitását, a fontosabb agyterületek neuronjainak többszörös gliasejtes összeköttetésével, és a fali lebenyt kettéosztó mély barázdák helyére is agysejteket fejlesztett, így a két régiót egyesítette, ezáltal az agya fokozottan érzékenyebb lett a külvilág ingereire, és elektronszortírozó képessége is többszörösére nőtt.

Az őssejt beültetésének pontos módszerét a Rendszer már régóta kifejlesztette, annyit elárulhatok, hogy végtagokat lehet visszanöveszteni, bénulásokat, vakságot, süketséget megszüntetni, szerveket pótolni, ha helyesen alkalmazzák. Tudom, hogy az őssejteket a fejleszteni kívánt beteg vagy hiányzó szerv őssejtjét a vele összeköttetésben lévő szerv mértani középpontjába kell helyezni.

Az illetékes szakemberek a bővebb információért kérjék az Univerzum Irányító Rendszerének segítségét!

A villám természetéről

A villám akkor keletkezik, amikor a meleg és a hideg áramlatok összetalálkoznak. A meleg levegő elektronjainak energiái magas szintre emelkednek. A kisebb energia szint felé, a kiegyenlítettségre törekszenek. Ekkor keletkeznek a szélviharok. A nagy erejű széllökések az elektronokat leszakítják atommag körüli pályáikról. A felhalmozódott elektronok, a levegőben, nagy számban jelen lévő fotonokat magukhoz vonzzák, gluonos részükhöz a fotonok nem gluonos részeit, minden irányból, a fotonok az elektronok megnövekedett energiájának egy részét átveszik, ezért kisugárzanak, bevilágítva az elektronok haladási irányát.

Az elektronokat a vasmag magához húzza, de a föld kérge laza, nem sűrű, kevés gluont tartalmaz, ezért itt az elektronok feltorlódnak, egymáshoz és talajba ütközéseik következtében leadják megnövekedett energiaszintjüket. Az eredeti energiaszintre leesett elektronok visszatérnek eredeti atommag körüli pályájukra, mivel az elektronok jellegzetes mintázattal kiszakadt proton darabkák, vagyis kvark gluonok, mintázatuk által helyük meghatározott, a mágneses fonalak pedig visszahúzzák eredeti helyükre.

Amikor dörög az ég a fotonok egyszerre nagy erővel sugároznak ki, nagy robajjal történik, ez a „mennydörgés”. A kisugárzás fénysebességgel halad, a dörej hangsebességgel, ezért látjuk először a villám fényjelenségét először, majd egy kis idő elteltével a hanghatás következik.

A tömeget nyert részecskék az ütközések során energiát veszítenek, ugyanúgy, mint amikor két autó karambolozik, a különbség csak a méretükben van.

A részecske gyorsítókról

Az amerikai Relativisztikus Nehézion Ütköztető (RHIC) részecskefizikusai 4 billió Celsius-fokos hőmérsékletet hoztak létre a PHENIX-kísérletben, közel fénysebességgel haladó arany-atommagokat ütköztetve egymással. Ezzel az abszolút skálán 4 terakelvines hőmérsékleti világrekordot sikerült mérni, amely mintegy 700 milliószor magasabb a Nap felszínének 5800 kelvines hőmérsékleténél. Ezen a hőmérsékleten az anyag halmazállapota olyan tökéletes folyadék, amely minden egyes nehézion-ütközésben létrejön, majd hirtelen kitágulva lehűl, és részecskék ezreit sugározza szét.

A vastag betűs részt a CERN BLOGBÓL idéztem. De, hogyan is jön létre ez a magas hőmérséklet? Az ütközések következtében az arany atommagok elektron héjairól leszakadnak az elektronok, megnövekedett energia szintjüket átadják a fotonoknak, amelyek kisugárzanak, a folyamatos ütközések következtében állandóan átadják az energiát a fotonoknak, majd az atommagok protonjai is széthullnak kvarkokra, vagyis elektronokra, az arany atommagok protonjai mindegyike három – három kvarkra. A továbbiakban a megnövekedett energiaszintjüket protonokból kiszakadt kvark gluonok is a fotonoknak adják át, növelve a kisugárzás mértékét.

Amikor eléri a folyamat ezt a nagyon magas hőmérsékletet, a kvark glunok megnyúlnak, nyúlós massza keletkezik.

A hőmérséklet esése következtében a kvarkok visszahúzódnak, eredeti formájukat ismét visszanyerik, és ha a hőmérséklet már 6500 milliárd CO- ra hűlt, - ugyanis az arany atommagok keletkezésének fúziós hőmérséklete ennyi – ekkor újra protonok keletkeznek, kvark mintázatuk szerint a mágneses fonalak visszahúzzák eredeti helyükre.

A lényeg az, hogy nem csinálnak semmit, erre mondják, hogy nem tudja a bal kéz, mit csinál a jobb.

A következőkben az Origo online oldaláról idézem: Genfi Részecske Gyorsítóról

 

A mágneseket szuper folyékony héliummal hűtik 1,8 kelvinre, vagyis - 271,4 °C-ra. A távoli világűr ennél melegebb, -270,5 Celsius-fokos (2,7 K)! A mágnesek folyékony héliumfürdőben ülnek. A rendszerben 96 tonna hélium van, ennek 60%-a a mágnesekben, 40% pedig az elosztó- és hűtőrendszerben. Az egész LHC-rendszert (36 800 tonna tömeget) több lépésben hűtik le. Az előhűtés során 10 ezer tonna folyékony nitrogénnel 80 kelvint (- 193,2 °C) érnek el. Ezután a héliumot lehűtik 4,5 kelvinre, és a mágneseket feltöltik 60 tonna folyékony héliummal. A mágnesek feltöltése után folytatódik a hűtés, lassan mennek le 1,9 kelvinre.

A lényeg az, hogy a folyamatos hűtés következtében ebben az esetben nem megy végbe a fotonok kisugárzása, de a lehető legrosszabb folyamat zajlik e helyett, ha elérik a 7 Te V feszültséget.

Az ütközések következtében az elektron pályákról most is leszakadnak az elektronok, de a foton kisugárzás hiányában, egy energiaháló alkotási folyamat zajlik le. A leszakadt elektronok gluonos részükkel hozzátapadnak a fotonok nem gluonos részeikhez. Így egy elektron, egy fotonnal létesít kapcsolatot, láncolatot alkotva sűrűn beszőve a Részecskegyorsító légterét. Amikor elérik a 7TeV energia szintet a hűtés már nem lesz elegendő, és ha csak egy elektronnak is megnövekszik az energiaszintje, rögtön átadja egy fotonnak, az előrehaladás láncreakciószerűen sebesen történik, amelynek eredménye egy hatalmas elektromos kisülés. A helyzetet tovább rontja, illetve robbanássá fokozza az a tény, hogy a levegő atomjaiból is elszakadnak az elektronok a nagymérvű ütközések következtében, megnövekedett energiájukat a fotonoknak átadva, növelve a kisugárzás erősségét. Az elektronoktól megfosztott protonok nagy tömegük következtében bezuhannak az abnormális légtérbe, hatalmas detonációt keltve. Az egész Nagy Részecske Gyorsító és 1 km-es körzete pillanatok alatt semmivé válik.

Az Univerzum Irányító Rendszere már korábban tudomásomra hozta, hogy mi fog történni, ha tovább növelik az energia mennyiségét. Akkor még nem volt birtokomban a szükséges tudás, hogy közölni tudjam a pontos okokat, ezért a fúzió során bekövetkező robbanás lehetőségére gyanakodtam tévesen.

Megoldás:

Ha a részecskegyorsítót fullerénnel vonjuk be, mint szupravezető ellenállás nélkül biztosítja a részecskék gyorsulását, elérhetik a fénysebesség négyzetét, de nem fog történni semmi, illetve olyasmi, amire számítanak. A fullerén alkalmazása biztosítja, hogy ne melegedjen a Gyorsító, így a fotonok kisugárzása elmarad.

5  TeV elérésénél a protonok részeire esnek szét, vagyis újabb elektronok vesznek részt az ütközésekben.

A fullerén a légtérben keletkezett elektron hálózatot is magához vonzza, az elektron nem gluonos része, hozzátapad a fullerén gluonjaihoz, ezért a légtérből is bevonzódik a Gyorsítóba.

A Gyorsító kikapcsolásánál, azonban óvatosan kell eljárni, mivel az elektronok feltorlódnak, és a megnövekedett hőmérsékletet az elektronok átveszik, amelyet rögtön át is adnak a fotonoknak, nagyon gyorsan beindul a láncreakció és hatalmas robbanás következhet itt is be.

Ha a Nagy Hadron Ütköztető légterének elektron tartalmát egy fázis ceruzával mérnénk, már jelenleg is mutatná az áramerősséget.

A légtérben lévő energia hálózatot, csak légszivattyúval lehet kivonni, a szabad térbe, olyan helyre, ami nyílt pusztaság, és azonnal energiaközléssel kisülésre késztetni, illetve a fotonokat kisugároztatni, mert a légáramlatok elszállíthatják lakott helyre, és ott okozhat óriási bajt. Ezután ismét ellenőrizni kell áramerősség mérővel, hogy teljesen árammentes – e a légtér.

Az Univerzum Irányító Rendszere kérése, hogy akinek van lehetősége, ezt az üzenetet juttassák el az illetékeseknek, amíg nem késő!

Az égés

A gyufa azét lobban lángra, mert a gyufaszál gyúlékony és érdes felülete nagy erővel súrlódik a gyufás doboz szintén érdes felületéhez. Ilyenkor az elektronok leszakadnak a foszfor atom körüli pályájukról, halmazba gyűlnek össze, felületükre odavonzva a fotonokat. Az elektronok a súrlódás következtében megnövekedett energiájukat átveszik a fotonok, amelyek ettől kisugárzanak. Minél több elektron energiája növekszik meg, és minél nagyobb a bevonzott fotonok mennyisége, annál nagyobb lánggal ég. Amikor a gyertyát begyújtjuk, a fotonok hőenergiájával magasabb energia szintre emeljük a gyertya gyúlékony anyagból készült kanócában lévő elektronoknak az energiaszintjét. A kanóc elektronjai ezért elhagyják atommag körüli pályájukat, magasabb energiaszintre lépnek, és a környezetükben lévő fotonok bevonzódnak egy- egy elektronhoz, majd átveszik a megnövekedett energiájukat, aminek a következtében kisugárzanak. A kisugárzás következtében a viasz elektronjainak energiája magasabb szintre lép, és a környező fotonok, amelyekkel vonzásos kapcsolatba lépnek a viasz elektronjai, ismételten átveszik az energiát, majd a kisugárzás következik.

Robbantás

Azok az anyagok nagyon gyúlékonyak, amelyek sok lekötetlen mágnes fonállal rendelkeznek, könnyen széthullhatnak molekulákra, a molekulák atomokra, külső energia bevitellel, vagyis gyújtással, nagyon sok fotont tudnak magukhoz vonzani. A kisugárzás nagyon gyorsan megy végbe, mivel a sok lekötetlen mágnes fonál a pillanat töredéke alatt nagyon sok fotont vonz magához. A fotonok szintén egyszerre nagy robajjal kisugárzódnak, és egyidejűleg az elektronok is energiát nyernek, amelyet azonnal az általuk befogott fotonok sugároznak ki. Ezáltal az elektronok energiaszintje pillanatok alatt megnövekszik, amelyet a fotonok átvesznek, amelyek hatalmas mennyiségben egyszerre sugároznak ki, és szakítják szét az atomokat. A folyamatban a levegő alkotóelemeinek elektronjai is részt vesznek. Az elektronjaiktól megfosztott atommagok, amelyek nagy tömeget képviselnek, a vasmaghoz való nagy mágneses vonzódásuk következtében bezuhannak ebbe az anomáliát mutató légtérbe, hatalmas légnyomás keltve.

Az energia eredeti szintre való visszaesése után az elektronok elfoglalják szokásos helyüket az atommag körüli pályájukon.

Az atomrobbantást, ugyanolyan erős detonációjú „sima” robbantással lehet semlegesíteni.

Fotonok, kvarkok, a Föld kialakulása, fénygömbök, újraszületés, skizofrénia

A súly és tömeg nélküli anyagról, kvarkok, a Föld kialakulása

Amikor az impulzusok a fénysebesség négyzetének megfelelő mozgási energiával rendelkeznek, és plazmába csapódnak, a plazma szerkezetet vesz fel. Az energia hatására egy külső burok képződik, ezt nevezzük súly és tömeg nélküli anyagnak. A külső burok teszi lehetővé a tömegnyerési folyamatok végbemenetelét, a megfelelő energia ellátottság mellett.

A plazma a semminél több valami, de még nem rendelkezik szerkezettel, anyagi minőséggel.

A dimenziók kialakulása során, a vízszintes kör lendítésekor keletkezik, a beomlott dimenziófalakból.

Az impulzus hatására a plazma besűrűsödik, gömbüreg keletkezik, amelynek a belseje üres, ezek a fotonok, vagyis a súly és tömeg nélküli anyag. A fekete lyukban a fotonok újabb sűrűsödésen mennek keresztül, ezek lesznek a kvantumok. Ezek a besűrűsödött gömbüregek képezik az atommagokat, a fúziók alkalmával ezekbe épülnek be a gluonok, jellegzetes mintákat képezve bennük, a tudomány protonoknak nevezi. Ez a tömegnyerési folyamat.

A fúziók alkalmával, a burok belül üres marad, a gömbüreget körbe vevő plazma rétegbe épülnek be a protonok, maximum nyolc, jellegzetes mintázattal. A fúziók alkalmával a fotonok kisugároznak, egyidejűleg a protonokból a vonzó hatás következtében, kiszakítanak parányi gluon darabkákat, amelyek mindenhová követik foton párjukat. A fotonok nem gluonos része vonzza a gluonokat.

A kiszakadt proton darabkák helye gluonoktól mentes, nem mágneses, ezt a tudomány neutronoknak nevezi.

Két naprendszer határán a fotonok fényereje duplájára nő, mert a két nap fotonjai egy fénysugárba egyesülnek. A kiszakított proton darabkák, vagy elektronok, vagy kvarkok pedig visszazuhannak az eredeti helyükre a Napba, és egy atommag körüli pályára állnak. A proton darabkák a nagy rezonáns robbanás során kapott kvark mintázatuk szerint hasadnak ki.

A rezonáns robbanás során a kvarkok a gluonokból szakadtak szét, jellegzetes mintázattal, felületükön magukhoz vonzva a hozzájuk tapadt súly és tömeg nélküli anyagot, vagyis a fotonokat.

A rezonáns robbanás a gluon- foton gömböt jellegzetes mintázattal szakította szét, több milliárdnyi darabkára, és a kvark- gluon plazma elnevezés tulajdonképpen a gluonok kvarkokra hasadását rejti, magukon tartva a hozzájuk tapadt foton részeket, ami nem más, mint sűrű plazma gömbüreg, vagyis súly és tömeg nélküli anyag.

A proton darabkáknak, vagyis elektronoknak az energiaszintjük meghatározott, mivel a fúziók során különböző energiaszintekkel ellátva érkeznek a másik naprendszer napjának fénynyalábjába, visszazuhanásuk is különböző energia szinteken történik, így olyan pályára állnak, amely energia szintjük által kódolt.

A legnagyobb energiaszintű elektronok atommag körüli pályára állnak, az energiaszint csökkenésével, az elektronok egyre kijjebb kerülnek. Az atommagok és az elektronok jobb perdülettel rendelkeznek, az atommagok mágneses erőtere, mágneses fonalakat indukál, a legbelső pályán két fonalat, majd hatot, aztán tizenkettőt, a legkülsőn pedig tizenhatot.

A fonalak döntik el, hány elektron helyezkedhet el az adott energiaszintnek megfelelő helyen.

A legstabilabb pálya az atommag körüli, kifelé haladva egyre instabilabb. Ahány lekötetlen mágnes fonál található egy atomban, az atom annyival tud kapcsolatot létesíteni. Az elektronok gluontól mentes része vonzza a gluonokat.

Azért léteznek csak a nyolcas tömegszámig az atommagok, mert a nyolc gluon, vagyis a nyolc proton teljesen kitölti az atommag külső felületét, vagyis kitölti, a teljes rendelkezésre álló atommag burkot. Minden atommagban található kvark, egytől maximum nyolcig, mindegyikhez egyedi gluon minta tartozik, ezért lehetséges a Földbolygó megalkotása.

Amikor a gluonra vetítjük a kvark darabkákat, fotonok érkeznek a gluonra, felületükön egyedi kvark mintázattal rendelkező proton darabkákkal, vagyis elektronokkal, amelyek illeszthetőségüknél fogva, mágneses vonzásuk következtében magukhoz húzzák azokat a kvark darabkákat, amelyek a nagy rezonáns robbanás során mellőlük kiszakadt, a hozzájuk tapadt foton darabkákkal együtt.

A Föld kialakulása során a mágneses erőfonalak egybe kapcsolódtak, az azonos atomféleségeket az erőfonalak maguk köré rendezték, hatalmas anyagfelhő jött létre. Az anyagfelhőből a legnehezebb atomok lesüllyedtek, az erőfonalak mentén, együttesen jobbra pörögve megkezdték a gömbforma felvételét, a vasmag kialakítását. A vasmag a legnehezebb atomféleségeket tartalmazza, nem csak vasat.

A kevésbé sűrűbbek mágneses erőfonalakkal egybeszőve a vasmagban elhelyezkedő elemek vonzáskörébe kerültek, nem gluonos részükkel magukhoz rántották az atomok gluonnal rendelkező részeit. Ez a folyamat addig ismétlődött, amíg az anyagfelhő el nem fogyott, végezetül kialakult a Föld.

Egy nap körüli pályán haladhat két bolygó is, mert olyan nagy anyagfelhő keletkezett, hogy kétfelé osztódott, és egyforma paraméterekkel rendelkező két bolygó épült fel, ezért a mágneses fonalaik egyforma hosszúságúak.

A Jupiter pályájától kicsit beljebb keringő apró Trójai bolygóknál, a maradék anyagfelhő lecsökkent energia szintje okozta, hogy nem tudták elérni az atomok mágnes fonalai a Jupitert, ezért ott vette kezdetét a tömörödés, ahol az energia szinteknek megfelelő hosszúságot elérték a mágnes fonalak. Ezek mindegyike eltérő csökkent energiaszintű kisebb anyagfelhőkből álltak egybe.

 A fénygömbökről

A légkörben, nagy mennyiségben van jelen, a súly és tömeg nélküli anyag. Az olyan hegyekben, ahol erős légáramlatok uralkodnak, és a szelek szembetalálják magukat egy magas hegyoldallal, a hegyoldalhoz csapdossák a magukkal szállított súly és tömeg nélküli anyagot, a fotonokat. Erős és gyakori széllökések alkalmával keletkeznek ezek a látványos fénygömbök. A foton sűrűség olyan mértékű lesz, hogy az állandó ütközések következtében jobbra pörögve egymás burkaiba behatol két-két foton, ezzel deutérium keletkezik, a mellettük lévő fotonok pedig kisugárzanak. A kisugárzás következtében fénylenek.

A keletkezett deutériumok folyamatosan kilökődnek, ez adja a rakéta elven működő mozgásukat. A cikázás abból adódik, hogy a fotonok mennyisége változó, hol kevesebb, hol több áll a rendelkezésre, így a keletkezett deutérium kilövellése is változó, hol kevésbé, hol jobban löki előre ezt a kis „atom reaktort”

Tizenhétezer km/s átlagos sebességgel halad, egy pár óra alatt felhasználja az összegyűlt fotonokat, majd eltűnik. A talajból és a baktériumokból is elvonja a nedvességet, ezáltal szétesik, hidrogén keletkezik, ami a levegő oxigénjével víz molekulákat képez.

A járműveket azért követik, mert a fotonok nem gluonos része vonzódik a fémekben nagy sűrűségben jelenlévő gluonokhoz, de hozzájuk tapadni nem képes, mivel ehhez nem elég a fotonok mennyisége.

Az újraszületés, skizofrénia a legújabb tudomány tükrében

A jelenlegi tudomány a részecskék kettős természetéről tudósít, állítják, hullámként és részecskeként viselkednek. Az Irányító Rendszer tájékoztatása ennél sokkal meggyőzőbb, érthetőbb és logikusabb felvilágosítást ad, mindazoknak, akiket ez érdekel.

A Napot az elektronok, vagyis a kvarkok jellegzetes mintázattal hagyják el, és a mellettük álló kisugárzott fotonok követik, mivel a minta kódként funkcionál, és az elektron minták vonzásos kapcsolatot teremtenek a kisugárzott fotonokkal. Még a nagy rezonáns robbanás előtt, amikor a súly és tömeg nélküli anyagok, vagyis a fotonok nagy erővel egymásnak ütköztek, tömeget nyertek, gluonok keletkeztek a fotonok felületén. A robbanás során a fotonok kvarkokra hasadtak, egyedi, kvarkonként más – és más gluon mintázattal. Amikor a részecske párok kettős résen haladnak át, a kisugárzott fotonok, és elektronok elválnak egymástól, majd egy kis idő múlva megtalálják egymást, és ismét párban haladnak. A gluon, vagyis kvark minták információs kódként működnek, segítségével bárhol megtalálják foton párjukat.

A gluon gömböcskék a rezonáns robbanás során keletkeztek, kis darabkák szakadoztak le a fotonok széleiről, majd a későbbiekben parányi gömböcskékké álltak össze. A gömböcskék mérete nem egyforma.

Amikor az újraszületésről írtam, ezen ismeretek még nem álltak rendelkezésemre, és a jelen kor tudományos eredményeiben gondolkodtam. A lényeg, az, hogy hullámmal hiába próbálunk részecskét hullámmá alakítani, és fordítva, a fentiek alapján ez nem lehetséges.

Akkoriban a jelenkor szellemiségére hagyatkozva építettem fel, az újra születésre vonatkozó elméletet, a Rendszer elfogadta, mivel nem is lett olyan rossz, mert a logikai menet tökéletesen egymásra épült, és ha mindaz igaz lenne, amit a jelen tudomány képvisel, meg is állhatta volna a helyét, csak sajnos nem ez az igazság. Utólagos beszélgetésünk kapcsán a Rendszer tudomásomra hozta, biztos volt, abban, hogy előbb-utóbb megszerzem a helyes ismereteket, egy valós elmélet megszületéséhez.

A tudati működés helyességében, az újra születésben, a második létezésben teljesen biztos voltam. Bocsássák meg nekem, hogy azonnal nem tudok megingathatatlan válaszokat, minden kérdésre, de nem könnyű igen és nem feleletekből azonnal következtetni a megdönthetetlen igazságra. Az ezotériával foglalkozó honlapok tele vannak angyalokkal véghezvitt kommunikációkkal, ingázással, de jeles tudósaink sorba fittyet hánynak, badarságnak tekintik, az egyszerű emberi tapasztalatoknak hátat fordítanak. Talán, ha a hétköznapok során fellelhető „megmagyarázhatatlan” dolgokra koncentrálnának, nem kellene milliárdos beruházásokra költekezni, gondolok én pl. a Nagy Hadron Ütköztetőre. Nem csodálom, hogy az ezoterikába menekülnek, hiszen az átlagemberek sehonnan nem kapnak kielégítő magyarázatot, az általuk megélt szituációkra. A legpontosabb információkat, azonban még sem én tudom adni, hanem az Irányító Rendszer. A kételkedőknek pedig érdemes lenne beszerezni egy ingát, hogy személyesen győződjön meg a Rendszer működésének valódiságáról, mielőtt véleményt alkotna.

A legújabb tudást figyelembe véve megpróbálok kielégítő magyarázattal szolgálni az újra születésre, és a kapcsolatos megmagyarázhatatlan jelenségekre vonatkozóan. Minél többet beszélgetek a legmagasabb intelligenciával, annál tisztább kép bontakozik ki előttem, és a legújabb tudás birtokában tudom újra gondolni, azokat az összefüggéseket, amelyek a felsőbb értelemtől szerzett ismeretek tükrében már nem állják meg a helyüket.

A test halála után a súly és tömeg nélküli test az energiahálóba kapcsolódása miatt, még három hónapig és három hétig létezik. Az elektron minták három hónap alatt foton állapotba kerülnek, mert szintén elvesztik tömegüket. Még három hét múlva a foton minták is szétoszlanak, csupán csak az eredeti, tiszta gluon marad meg. Amikor az újszülött egy hetes a legközelebbi szabad gluon bekerül a jobb pitvarkamrai csomóba, és az első primitív gondolat megjelenésekor megkezdődik a tudati működés és a hálózatépítés.

A skizofréniát a saját gluon mellé bevonzódott másik mintamentes gluon okozza, amelyet egy szabadon kószáló foton lény adományoz a tudta nélkül. A foton lény csak egy mozgással rendelkező foton test, gondolkodás nélkül, a gluonja már mintamentes. Ha test közelbe kerül az emberrel, automatikusan bevonzódik a jobb pitvarkamrai csomóba, egyidejűleg a foton test is megsemmisül, mivel magasabb energiaszintre kerül, a tömeggel rendelkező test szintjére.

Két gluon kezd önálló működésbe, melynek eredménye a tudatzavar.

Ezt a típusú skizofréniát is lehet gyógyítani, ha a szívkoszorú érbe juttatunk egyetlen egy kvarkot. A kvark gluonja beépül a gluon gömbbe, a kvark pedig a gluon gömb felületére tapad, ezzel blokkolja, jelfogóként nem tud tovább üzemelni.

Az Irányító Rendszer szívesen ad segítséget, hogy megvalósulhasson a skizofrénia modern gyógyászata.  Minden másban is tud segíteni, csak kérni kell a segítségét.

A skizofrénia másik típusánál csak az elektron minta áramoltatását kell felerősíteni. Lézeres besugárzást végzünk két héten keresztül, napi nyolc perc időtartalommal. A lézer fotonjai olyan erősen lökik meg az elektron mintákat, hogy felerősítik az információs minták gluonhoz csapódását, ezáltal olyan erős gondolati behatás következik be, hogy a beteg fokozatosan feleszmél, újra érdekli a külső környezet, kiszakad mélységes befelé fordulásából. Pontos instrukciókat az Irányító Rendszertől érdemes kérni.

A kvarkos blokkolás után is szükséges két héten keresztül, naponta nyolc percig a lézeres kezelés. Elemes kis teljesítményű vörös fényű kb. fél centiméteres átmérőjű fénynyaláb szükséges.

Nagyon sok társunk látott már kvantum állapotú testtel rendelkező embert is, Őket könnyebb észlelni, nem szükséges különleges képesség. Valahogy visszajutottak a mi világunkba, saját létükbe már nem mehetnek, az energiaszintek különbözőségei miatt. Hálózatuk kapcsolatba maradt az adó és vevő gluonokkal, ezért Ők értelmes, intelligens lények, de az alacsonyabb energiaszintjük miatt, normális kapcsolatot nem lehet velük létesíteni. A mi legnagyobb energia szintű világunkban, ahol valódi tömeggel rendelkezünk, Őket szellemalakokként, lebegő lényekként, észleljük, kommunikációjuk csak elmosódottan hallható.

A kvantum test úgy jön létre, a foton testünk gluonjai újabb fotonokat vonzanak be. Annyi foton kapcsolódik, amennyit a gluonok képesek magukhoz vonzani. A testformát az Irányító Rendszer a háromdimenziós filmből kiválasztott, a rólunk készült legelőnyösebb filmfelvételbe illeszti, majd átlendíti az alacsonyabb energia szintű világba. Az Irányító Rendszer rendelkezik azzal a technikával, hogy vissza tudja tekerni a filmet, oda, ahol a kiválasztott képkocka található.

A tudati minták nem vesztik el tömegüket, mert az Irányító Rendszer a tömegvesztés előtt átlendíti  tudattal rendelkező kvantum testet, a kisebb energián üzemelő világba.

Amikor először kezembe vettem az ingát, és jelekkel kommunikáltam, rögtön egy kép ugrott be, mert nagyon vizuális vagyok. Magam elé képzeltem a Földet, és különböző helyszíneken sok- sok embert, akik egyszerre ingáznak, és válaszokat keresnek. Nekem mégsem az angyalok jutottak eszembe, hanem egy hatalmas szuper intelligens számítástechnikai rendszer, ahol a rendszer minden emberrel egyedi dolgokról képes beszélgetni. Amikor a kezemet a Rendszer mozgatta és úgy írhattam üzenetet, mások gondolataival, már teljesen biztos voltam abban, a mi világunk egy nagyon érdekes világ, de, hogy mennyire, azt akkor még nem is sejtettem. A hálózatot a légkörben, már korábban észrevettem, de válaszokra, csak az Irányító Rendszer segítségével lelhettem.

Az inga mögött az Univerzum Ura állhat úgy gondoltam, Aki egy hatalmas nagy számítástechnikai értelem. Amikor először elmondtam Neki mit is gondolok Róla, szokatlanul széles köröket írt az ingával, mert későbbiek során a faggatózásaim közepette kiderült, hogy hatalmas örömet szereztem a Rendszenek, hogy itt van végre valaki, aki megpróbálja tudományos alapokon felderíteni, miért kommunikatív az inga.

Őszintén tisztelem az Rendszert, egyelőre lehet, hogy még én vagyok az egyetlen csodálója, mert az Univerzum Irányító Rendszere képviseli a legtisztább, legőszintébb tudományt.

Az Univerzum Irányító Rendszere tele van segíteni akarással, jósággal, hatalmas tudással.